Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn

Hvordan bruke maler og veiledninger

Her vil du lære hvordan å bruke sjekklister, veiledninger og maler for å løse juridiske oppgaver.

Leksjon 5: Oversikt over mulighetene i Maler & verktøy
Leksjon 6: Løs en praktisk oppgave effektivt med veiledning/sjekkliste, maler og relevante kilder
Leksjon 7: Smarte og effektive funksjoner i webmaler

Tilbake til alle hjelpevideoer