Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn

Hvordan gjøre gode rettskildesøk

Ved å se disse videoene vil du lære mer om effektivt og raskt rettskildesøk i Rettsdata

Tilbake til alle hjelpevideoer

Rettskildesøk

Se på videoene og lær mer om effektivt og rask rettskildesøk i Rettsdata.

Leksjon 1: Rettskildesøk via Norsk Lovkommentar til en paragraf
Leksjon 2: Rettskildesøk via paragraf
Leksjon 3: Rettskildesøk i det juridiske biblioteket
Leksjon 4: Global- og avansert rettskildesøk

Rettskildesøk via Norsk Lovkommentar til en paragraf

Rettskildesøk via paragraf

Rettskildesøk i det juridiske biblioteket

Global- og avansert rettskildesøk