Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Legal /
  2. Bruksbetingelser

Brukervilkår

Tilgang og bruksrett

Ditt brukernavn og passord er personlig og kan ikke deles med andre. Du har gjennom abonnementet en bruksrett til Rettsdata. Du får altså ikke eierskap til innholdet, men kan bruke det så lenge abonnementet er gyldig.

Du kan fritt bruke innholdet til å ta utskrifter, lage digitale kopier, laste ned skjemaer og dele arbeid med kolleger eller klienter slik det er nødvendig i ditt arbeid. Dette gjelder f.eks. om du vil oversende et dokument til en klient eller om du deler ut lovtekster til et kurs.

Du har ikke rett til å bruke innholdet i forlagsvirksomhet, videreselge innholdet eller drive annen generell distribusjon av det, enten det er mot betaling eller ikke. Dette gjelder også bruk av innholdet til trening, utvikling eller forbedring av KI-algoritmer, modeller eller annen teknologi. Kontakt oss om du er i tvil!

Gyldendals forpliktelser

Vi forplikter oss til å levere et oppdatert kvalitetsprodukt som er trygt å bruke og tilgjengelig for deg. Øvrige forpliktelser for Gyldendal er spesifisert i kundeavtalen.

Brudd på vilkårene

Brudd på disse vilkårene kan føre til utestengelse eller andre reaksjoner regulert i kundeavtalen.