Gyldendal-logo
magazine-logoGå til Rettsdata.no
Christel Søreide

Arbeidsrettsekspert Christel Søreide

Publisert: 13.08.2021

magazine-author-image

Rettsdata

Christel Søreide er en av Rettsdatas redaksjonelle samarbeidspartnere på spesialfaget Arbeidsrett. Sammen med en kollegagjeng i Wiersholm og Rettsdata sørger Søreide for at Rettsdata-brukerne alltid har relevante rettskilder i Rettsdata når de jobber med arbeidsrett. I tillegg skriver Søreide kommentarer til dommer fra Høyesterett som også ligger i Rettsdata. Dette gjøres i nært samarbeid med kollegagjengen. Bli bedre kjent med Christel Søreide!

Hva er din bakgrunn? Og hvor lenge har du vært redaktør hos Rettsdata for spesialfaget Arbeidsrett?

Jeg har bakgrunn som advokat og etter hvert partner i Wiersholm, som er et stort forretningsjuridisk firma hvor jeg i en årrekke har jobbet med rådgivning til arbeidsgivere i alle typer arbeidsrettslige spørsmål. Jeg har vært medredaktør for Rettsdatas spesialfag for Arbeidsrett siden 2014, sammen med kollega Jan Fougner, og har hatt ansvar for domskommentarene på Rettsdata Arbeidsrett, det vil si kommentarer til Høyesteretts dommer i arbeidsrettsrelaterte saker.

Hva tenker du er det viktigste du bidrar med inn i Rettsdata?

Arbeidsrett som fag har stor betydning for arbeidslivet i Norge og rommer rammevilkårene for norske arbeidsgivere og arbeidstakere. Som advokater får vi førstehåndserfaring med hvordan reglene fungerer i praksis. Det tar vi med oss blant annet inn i arbeidet med domskommentarene på Rettsdata. Dommer er i realiteten praktiske caser som har fått en fasit fra Høyesterett, og som får stor betydning for videre forståelse av den regelen som saken gjaldt. Vi er opptatt av å lage faglig solide domskommentarer som i tillegg favner det praktiske behovet for å gi svar på spørsmålet «Hva betyr denne dommen i praksis?».

Når er det mest relevant å lese domskommentarer?

Det er alltid relevant – alle som jobber med arbeidsrett trenger å holde seg løpende oppdatert på Høyesteretts dommer, som har stor betydning for utviklingen av faget og er nødvendig å kunne for å gi riktige råd. Domskommentarene er en viktig kilde til å holde seg oppdatert, men bør aldri erstatte det å lese selve kilden – altså dommen.

Har du noen tips til noen som ønsker å spesialisere seg innen ditt fagfelt?

Ja, det er nettopp å holde seg oppdatert på nye dommer, og gjøre seg godt kjent med viktige tidligere dommer. Det er helt nødvendig for å bli god i faget. Det er mange viktige ulovfestede og domstolsskapte regler på arbeidsrettsområdet. I tillegg er jo mange dommer også spennende innblikk i helt konkrete saker og skjebner som gjør faget levende!

Hvis du skal nevne én paragraf i arbeidsmiljøloven som av ulike grunner oftere enn andre paragrafer er gjenstand for uenighet som fører til rettssak, hvilken?

Det må bli oppsigelsesregelen om «saklig grunn» i arbeidsmiljølovens § 15-7. En veldig kort lovformulering som regulerer et veldig stort og mangslungent spørsmål og med rom for mye skjønn. Denne regelen er utgangspunkt for veldig mange rettssaker hvert eneste år. Paragrafen er et typisk eksempel på en rettslig standard som er forutsatt utviklet av domstolene og hvor domstolspraksis over tid gir grunnlag for å utlede mange «regler» i regelen som man på ingen måte kan lese seg frem til av loven, men må kunne domstolspraksis for å forstå.

Domskommentarer og spesialfag i Rettsdata

Christel Søreide og hennes kollegagjeng er Rettsdatas fagansvarlige innen spesialfaget Arbeidsrett. Rettsdata har totalt 11 spesialfag med eksterne redaksjoner bestående av fageksperter innenfor hvert fagfelt. Spesialfagene gir deg som bruker mulighet til å jobbe enda mer fagspesifikt innen en rekke sentrale rettsområder, ved siden av muligheten til å jobbe på tvers av alle rettsområder slik du alltid kan gjøre i Rettsdata ved søk og oppslag. Våre fageksperter bidrar til at Rettsdata har alle relevante rettskilder innen sine områder, i tillegg til at de leverer ekstra innhold som er praktisk i arbeidshverdagen for deg som har jussbakgrunn, som for eksempel domskommentarer og prosessbeskrivelser.

Nye domskommentarer

Domskommentarer finner du øverst i hver dom som har en kommentar tilknyttet seg, under knappen som heter «Relaterte kilder». Man kan også finne domskommentarer under hvert enkelt fagemne, under «aktuelt» innen Arbeidsrett.

Christel Søreides og hennes kollegaers to seneste domskommentarer i Rettsdata var til:

Ønsker du tilgang eller har du andre spørsmål? Ta kontakt med rettsdata@rettsdata.no for mer informasjon om abonnement og priser, eller test ut Rettsdata med en gratis prøvetilgang.