Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
Marit Wenda Kjørsvik

Bli kjent med Norsk Lovkommentar-forfatter Marit Wenda Kjørsvik

Norsk Lovkommentar

Publisert: 07.10.2020

news-author-image

Rettsdata

Marit Wenda Kjørsvik er advokat og forfatter for foretaksregisterloven i Norsk Lovkommentar. Hun er også spesialkonsulent for Norsk Lovkommentar. I det siste har Kjørsvik særlig arbeidet med aksjeloven. Bli bedre kjent med våre forfattere og deres kompetanseområder!

Hva spesifikt jobber du med i Rettsdata?

− Jeg er forfatter med ansvar for Foretaksregisterloven i Norsk Lovkommentar. I tillegg er jeg engasjert som spesialkonsulent for Norsk Lovkommentar. Som spesialkonsulent skriver jeg blant annet kommentarer til lover som har et stort behov for oppdaterte kommentarer. I det siste har jeg særlig arbeidet med aksjeloven.

Hva er din bakgrunn og hvor jobber du i dag?

− Min bakgrunn er blant annet som advokat, men jeg er for tiden konstituert som tingrettsdommer.

Hvorfor synes du ditt felt er ekstra spennende?

− Jeg synes at lovregulering av næringsvirksomhet, herunder plikter og rettigheter ved formell registrering av opplysninger, er ekstra spennende fordi det er sentralt for norsk verdiskaping og gjelder næringsvirksomhet av alle typer og størrelser. Det er flere ulike hensyn som gjør seg gjeldene, og krysningen mellom disse er noe jeg finner spennende. Betydningen av de ulike hensyn kan variere over tid og etter omstendighetene i samfunnet for øvrig. Det er eksempelvis for tiden stort fokus på åpenhet og offentlighet om selskapsrettslige forhold, samtidig som det er fokus på forenkling og å lette de økonomiske og administrative byrdene for næringslivet der dette gavner den samlede verdiskaping.

Hvorfor synes du Rettsdata er et så viktig verktøy?

− Jeg mener at den raske tilgangen til utfyllende og oppdaterte opplysninger, er svært nyttig i hverdagen som jurist i de fleste bransjer.

Hvordan forenkler Norsk Lovkommentar din jobbhverdag?

− Norsk Lovkommentar forenkler min jobbhverdag fordi det gir rask tilgang til kommentarer som jeg er trygg på at er utarbeidet av faglig dyktige og kompetente jurister. Med funksjonen «Relaterte kilder» gir det også rask tilgang til forskrifter, forarbeider, rettspraksis, samt sentral og oppdatert faglitteratur på de ulike rettsområdene.

Hva tenker du er det viktigste du kan bidra med inn i Rettsdata?

− Det viktigste jeg kan bidra med er å sørge for å levere korrekte, oppdaterte og utfyllende kommentarer av god kvalitet. Videre er det viktig for meg at kommentarene jeg bidrar med er praktiske og kan bidra til forenkling og en mer effektiv arbeidshverdag for jurister i alle bransjer.