Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
Ole Morten Huseby

Anbefaler fremtidsfullmakt til alle godt voksne. Les ekspert Ole Morten Husebys råd om fremtidsfullmakt

Maler og verktøy

Publisert: 29.09.2022

news-author-image

Rettsdata

– Alle godt voksne bør opprette en fremtidsfullmakt, fastslår Ole Morten Huseby fra Advokatfirmaet Forsberg DA, en av landets fremste eksperter på fremtidsfullmakter. Med de nye, webbaserte malene fra Rettsdata blir utfyllingen enda enklere og tryggere.

Det er en lite hyggelig tanke som de fleste skyver foran seg, men hvert år opplever likevel mange at det skjer: Den mentale kapasiteten reduseres, for eksempel grunnet demens eller alvorlig svekket helbred, i den grad at den rettslige handleevnen bortfaller.

Og i det øyeblikket er det for sent å sørge for at personlige og økonomiske interesser blir ivaretatt slik man opprinnelig hadde ønsket. En fremtidsfullmakt kan nemlig kun opprettes så lenge det ikke er tvil om at fullmaktsgiveren vet hva vedkommende gjør.

To typer fremtidsfullmakter

Brukere av Rettsdatas maler og verktøy har tilgang til maler og veiledninger innen en rekke rettsområder, inkludert familie, arv og skifterett. Advokatene Ole Morten Huseby og Tonje Nesheim hos Advokatfirmaet Forsberg DA er fagredaksjonen bak malene for blant annet ren og vedvarende fremtidsfullmakt.

– Når du er i 20- og 30-årene, er det lav risiko for at du skal bli alvorlig syk. I tillegg har de fleste ikke rukket å opparbeide seg betydelige verdier. Dette endrer seg fra 40-årene og oppover, derfor anbefaler vi alle godt voksne å lage en fremtidsfullmakt, sier Huseby, som i tillegg er hovedredaktør og faglig ansvarlig for hele den juridiske delen av Maler og verktøy hos Rettsdata. – Alle over 18 år som forstår hva en fremtidsfullmakt innebærer, står fritt til å opprette en.

En fremtidsfullmakt er et alternativ til vergemål, og lar fullmaktsgiveren selv bestemme hvem som skal representere vedkommende dersom han eller hun i fremtiden ikke lenger er i stand til å ivareta sine egne interesser. Det finnes to typer fremtidsfullmakter:

Ren fremtidsfullmakt skal gjelde fra et tidspunkt i fremtiden dersom handleevnen går tapt.

Vedvarende fremtidsfullmakt trer derimot i kraft umiddelbart etter opprettelsen, eller fra et annet ønsket tidspunkt i fremtiden, men før fullmaktsgiveren mister handleevnen. En vedvarende fremtidsfullmakt gjelder fortsatt også etter at handleevnen eventuelt er tapt.

Anbefaler vedvarende fremtidsfullmakt

Huseby anbefaler de fleste å velge vedvarende fremtidsfullmakt.

– En ren fullmakt trer ikke i kraft før du mister rettslig handlingsevne, men mange godt voksne trenger hjelp før den tid. De er klare i hodet, men har samtidig behov for praktisk hjelp. Hvor mange voksne barn bistår ikke foreldrene sine med å inngå legeavtaler, hente produkter på apoteket og så videre? spør Huseby.

I disse tilfellene er vanlige fullmakter et alternativ til fremtidsfullmakt. Det innebærer at foreldrene skriver nye, spesifikke fullmakter til bank, apotek, legekontor og lignende, hver gang behovet melder seg. Men dette er tidkrevende, og vanlige fullmakter slutter i tillegg å være gyldige den dagen foreldrene for eksempel blir demente.

– En vanlig fullmakt er ikke lenger gyldig den dagen man ikke er i stand til å tilbakekalle den selv, forklarer Huseby. – Det er bakgrunnen til at vi fikk reglene om fremtidsfullmakter.

Derfor bør fremtidsfullmakten stadfestes

Når fremtidsfullmakten er ferdig underskrevet, kan du velge å få den stadfestet. Det innebærer at den sendes til det offentlige, som deretter utsteder en attest til den fullmektige. Det er i hovedsak to instanser som krever stadfesting.

– Hvis moren din har lagd en vedvarende fremtidsfullmakt, er denne gyldig så lenge hun har rettslig handlingsevne. Men den dagen hun eksempelvis blir dement, vil ikke Kartverket lenger godkjenne fullmakten med mindre den er stadfestet av det offentlige. Dermed kan du ikke overføre eller selge mors leilighet selv om du vet at hun aldri vil flytte tilbake, før hun faller fra, forklarer Huseby.

Er ikke fremtidsfullmakten stadfestet, får du sannsynligvis heller ikke tilgang til fullmaktgivers bankkonto den dagen vedkommende mister rettslig handlingsevne.

– Å betale regninger er en av de viktigste funksjonene til et barn som tar vare på foreldrene sine. En stadfesting kan ta mange uker, og i mellomtiden forfaller regningene, forteller Huseby. – En slik situasjon kan forebygges ved å ha en vedvarende fullmakt, for da har du tilgang til mors bankkonto i utgangspunktet. Den dagen du begynner å mistenke at hun er i ferd med å bli dement, og du vet at hun har regninger som skal betales, kan du ta ut nok penger fra kontoen hennes til å betale det nødvendige mens du venter på stadfestingen.

icon

En fullmakt kan omfatte økonomiske forhold (eksempelvis kjøp og salg av eiendeler, betaling av gjeld og andre utgifter, forsikringsspørsmål, håndtering av bankkonti og selvangivelse), og personlige forhold (eksempelvis hvor fullmaktsgiveren skal bo, inngåelse av lege- og tannlegeavtaler, innlevering av klager på ytelser og behandling).

icon

En fremtidsfullmakt skal gjøres skriftlig med to vitner over 18 år som fullmaktsgiveren har godtatt og som forstår betydningen av underskriften. Den eller de som skal være fullmektig kan ikke være vitne. Heller ikke fullmektiges ektefelle, samboer, foreldre, barn og barnebarn kan vitne.

icon

Den som utpekes som fullmektig må også være over 18 år, si ja til å være fullmektig og ikke selv være under vergemål når fullmakten trer i kraft. Fullmektigen må være én eller flere bestemte (fysiske) personer

Mange kjenner ikke til reglene

Klienter som kommer til Advokatfirmaet Forsberg for å få bistand med å opprette en fremtidsfullmakt, har gjerne sett at «det usannsynlige» har rammet nære venner eller kollegaer. Da skjønner de at det også kan skje dem. Andre er ryddige og forsiktige av natur, og ønsker å være trygg på hvem som skal ivareta interessene deres, dersom noe skulle skje.

– Når noen kommer til oss med dette ønsket, ligger malen klar i Rettsdata, forklarer Huseby. – Vi kan enkelt sette fullmakten opp for dem.

Men selv om det kan gå fort å lage en fremtidsfullmakt, velger langt fra alle godt voksne nordmenn å gjøre det. Huseby tror det skyldes at enkelte ikke kjenner til reglene, mens andre tenker «det skjer ikke meg», eller «det er langt frem i tid».

– I tillegg synes noen det er vanskelig å avgjøre hvem skal ha fullmakten, og hva den skal omfatte. Skal datteren min ha den alene, eller sønnen og datteren sammen? Hva tenker den ene, hvis den andre får? Dette blir konkrete vurderinger i hver enkelt situasjon. Noen søsken samarbeider godt, andre ikke, sier Huseby. – Uansett anbefaler vi å oppgi en reserve, i tilfelle din fullmektige går bort på tidspunktet fullmakten har trådt i kraft.

Frykter misbruk

Mange holdes også tilbake av frykten for at fullmakten skal misbrukes. De er redde for at andre skal ta valg de selv er uenige i.

– Da svarer jeg at mye kan reguleres i fullmakten. Man kan ha to fullmektige, og presisere at begge må være enige for å kunne handle, sier Huseby. – Det er også mulig å presisere at fullmakten kun skal gjelde enten økonomiske eller personlige forhold. I tillegg er det betryggende for mange å vite at fremtidsfullmakten alltid kan trekkes tilbake, så lenge fullmaktsgiveren er i stand til å forstå hva det innebærer.

Av sakene som har kommet opp i rettsvesenet etter at nye endringer i loven trådte i kraft, omhandler flere blant annet misbruk av fullmakten og spørsmål om hvorvidt vedkommende som skrev fullmakten hadde rettslig handleevne.

– Risikoen for misbruk må veies opp mot hva som skjer dersom du velger å ikke ha fremtidsfullmakt, mener Huseby. – Da vil statsforvalteren sette i gang en offentlig prosess hvor det oppnevnes en verge. Vergen kan i prinsippet være sønn eller datter, men det vil være en god del de ikke kan gjøre uten det offentliges samtykke, blant annet når det gjelder salg og bortleie av bolig. Statsforvalteren vil hele tiden ha et overordnet ansvar, og også forvalte aksjer og andre finansielle eiendeler.

Tryggere utfylling med webmaler

Både jurister og privatpersoner kan finne maler for fremtidsfullmakter hos Rettsdata. Disse er publisert som webmaler, og fylles raskt og enkelt ut i nettleseren. De kan når som helst lastes ned i Word-format.

– Vi hos Advokatene Forsberg lagde malene og veiledningstekstene om fremtidsfullmakter i samarbeid med Rettsdata fordi vi ser at det er et nyttig verktøy som mange kan ha behov for, sier Huseby. – De nye webmalene gir en automatisk guiding under utfyllingen, noe som både forenkler utfyllingen og gjør den enda tryggere. Når du velger et alternativ, tar programmet utgangspunkt i dette når det fører deg videre, og fjerner valg som ikke passer inn. Slik reduseres sjansen for å velge feil.

Veiledningen inneholder en kort oppsummering av alt man bør vite når man oppretter en fremtidsfullmakt. Noen vil lese det hele før oppstart, mens andre kan nøye seg med å slå opp dersom de lurer på noe under utfyllingsprosessen.


– I tillegg henviser veiledningen til relevante lovbestemmelser, og vi har lagt inn lenker til tilhørende lovkommentarer i Norsk Lovkommentar. Det er en av de store fordelene med Rettsdata, avslutter Huseby.