Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
Arnfinn Bårdsen

Arnfinn Bårdsen takker for seg etter 13 år som hovedredaktør for Norsk Lovkommentar

Norsk Lovkommentar

Publisert: 17.02.2023

news-author-image

Tina Ulven

Etter 13 år som hovedredaktør for Norsk Lovkommentar hos Gyldendal Rettsdata, takker Arnfinn Bårdsen for seg etter å ha blitt valgt som seksjonspresident i Den europeiske menneskerettsdomstolen.

I over 30 år har Gyldendal Rettsdata sammen med forfattere, fagredaktører og hovedredaktører levert den beste og rikeste samlingen av kommentarnoter til alle Norges lover. I 2010 tiltrådte Arnfinn Bårdsen som hovedredaktør for Norsk Lovkommentar. Han har ledet arbeidet med stort engasjement og faglig dyktighet. Nå venter nye verv. For mens sola skinner i Oslo, er det overskyet og kaldt i Strasbourg i Frankrike, der Arnfinn Bårdsen bor. I 2019 ble han dommer i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD). Da flyttet han fra familien hjemme i Oslo for å dømme menneskerettighetsbrudd i Europa.

– Det var en ganske stor overgang for en norsk høyesterettsdommer å tre inn som medlem i en stor internasjonal organisasjon som dette, med dommere fra i alt 46 europeiske land og en stab på mer enn 600 personer. Vi arbeider på fransk og engelsk, i et nokså komplekst samvirke mellom dommere og juridisk stab, forteller Bårdsen.

– Så mine første fire år her har vært en bratt læringskurve. Samtidig, og mye viktigere, jeg føler meg uendelig privilegert som får arbeide på et felt som jeg finner viktig og meningsfullt, med rettsspørsmål som er til de grader faglig stimulerende, sammen med vennlige og støttende kolleger på meget høyt nivå.

Første norske siden 1998

I november 2022 ble Bårdsen valgt til seksjonspresident i EMD. Han er den første norske dommeren siden 1998 som har hatt lederverv i Domstolen. Seksjonspresidentene inngår i Domstolens ledergruppe – «le bureau».

Hvordan ser de nye arbeidsdagene dine ut?

– Arbeidsdagene er ganske lange, svært sammensatte og har et hovedfokus på tilretteleggelse og lagarbeid.

– Som seksjonspresident har jeg ansvaret for virksomheten i en av Domstolens fem seksjoner, med alt det innebærer av administrative og judisielle oppgaver. Jeg leder rådslagningene i sakene som avgjøres i seksjonens kammer (sju dommere). Jeg deltar dessuten i alle storkammersaker og sitter som fast medlem i panelet som avgjør om saker skal antas til behandling i storkammer.

13 år som hovedredaktør

I 13 år har Bårdsen vært hovedredaktør for Norsk Lovkommentar, sammen med høyesterettsdommer Aage Thor Falkanger og tidligere høyesterettsdommer Steinar Tjomsland. Når han nå ser tilbake, var det et enkelt valg å bli hovedredaktør.

– Som dommer i lagmannsretten, og etter hvert i Høyesterett, kjente jeg allerede meget godt til Norsk Lovkommentar som et svært nyttig og bunnsolid arbeidsredskap, forteller Bårdsen.

– Arbeidet som hovedredaktør har gitt meg mulighet til å holde kontakt med et bredt juridisk fagmiljø, praktikere så vel som akademikere, og har dessuten gitt meg en fin anledning til å holde meg faglig à jour på et bredt felt.

Hva sitter du igjen med etter disse årene som hovedredaktør?

– Jeg vil si at jeg først og fremst tar med meg følgende: Retten er dynamisk og kompleks. Norsk Lovkommentars høye kvalitet er basert på erkjennelsen av at pålitelig, enkel og mest mulig komplett tilgang til oppdaterte rettskilder er avgjørende – for den som ønsker å finne svar på et rettslig spørsmål, og i et rettsstatlig perspektiv.

Hvorfor er Norsk Lovkommentar så viktig for norske jurister og advokater?

– For den som har behov for å orientere seg raskt i ukjent juridiske terreng, er Norsk Lovkommentar et trygt og tilgjengelig verktøy. Den mer avanserte bruker vil, gjennom kommentarens referanser til rettspraksis, forarbeider og andre relevante kilder, ha en hensiktsmessig plattform for videre undersøkelser, forklarer Bårdsen.

Et unikt samarbeidsprosjekt

Norsk Lovkommentar er et unikt samarbeidsprosjekt som hele tiden utvikles, ajourføres og revideres av mer enn 300 juridiske forfattere. Kvaliteten sikres av ni fagredaktører med bred erfaring og anerkjent ekspertise, i dialog med hovedredaksjonen.

– Samarbeidet har for meg vært en sann fornøyelse, på alle plan. Gyldendal Rettsdata har et profesjonelt og dedikert team. Redaktører og forfattere er faglige kolleger på toppnivå, sier Bårdsen.

Lovordene deles begge veier.

– Arnfinn har etterlatt seg solid innsats. Han er en ledende fagperson som har et praktisk syn på jussen. Det er selve ledetråden for Norsk Lovkommentar, forteller høyesterettsdommer og hovedredaktør Falkanger.

– Han har vært sterkt engasjert i sitt arbeid, og han har i tillegg til sin generelle kompetanse også hatt kompetanse særlig innen menneskerettigheter. Han har jo nå rykket opp i lederstilling i EMD. Det er naturlig at han konsentrerer seg om sitt viktige arbeid i menneskerettsdomstolen, sier tidligere høyesterettsdommer og hovedredaktør Tjomsland.

Falkanger og Tjomsland fortsetter som hovedredaktører. Men det er klart det blir et savn.

– Han blir savnet for sin faglige dyktighet og sin hyggelighet, legger Tjomsland til.

Men det er ikke bare jobb som opptar seksjonspresidenten. Han gleder seg alltid til å være sammen med familien sin.

– Enten de besøker meg her i Strasbourg eller jeg innimellom får anledning til å ta en tur til Norge. I mars møtes vi i Paris for å løpe halvmaraton – et sportslig vårtegn, avslutter han.