Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
Henrik Fagerholt

Henrik Fagerholt er ny produktsjef i Gyldendal Rettsdata

Bli kjent med oss

Publisert: 01.04.2021

news-author-image

Rettsdata

Gyldendal Rettsdata satser ytterligere på digital utvikling, og ansetter Henrik Fagergolt som produktsjef.

Henrik Fagerholt har lang erfaring fra både produktutvikling og digitaliseringsarbeid og skal lede utviklingen av Rettsdata videre. Han har ansvaret for at vi i Rettsdata leverer de beste produktene og den beste brukeropplevelsen på markedet. Vi er trygge på at Henrik kommer til å lede dette arbeidet på en solid måte inn i fremtiden. Her har vi har stilt Henrik noen spørsmål slik at du kan bli bedre kjent med ham.

Hva er din bakgrunn?

Etter fullførte studier ved NTNU jobbet jeg mange år som utvikler, teknologisk løsningsarkitekt og som utviklingssjef hos en startup. Det var en veldig spennende reise. Etter dette fullførte jeg en master i strategisk forretningsutvikling på BI, og har siden det jobbet mer og mer med hva som skal bygges, heller enn hvordan. Jeg har jobbet både som virksomhetsarkitekt i Innovasjon Norge og som CTO i enda en startup. Kanskje mest relevant for denne jobben, er mine fem år med digitalisering og kunnskapsforvaltning i Advokatfirmaet BAHR.

Hva er det viktigste du kan bidra med inn i utviklingen av Rettsdata?

Det er alltid vanskelig å fylle rommet mellom forretningssiden og teknologien, særlig i et så komplekst og diversifisert domene. Med en bakgrunn fra både teknologi og forretning, fra kunnskapsforvaltning og digitalisering av advokatbransjen, håper jeg å kunne være en brobygger mellom alle de flinke folka i Rettsdata, samt være navet i arbeidet med å produsere innhold og tjenester av topp kvalitet.

Hva gleder du deg mest til ved den nye jobben som produktsjef i Rettsdata?

Det er egentlig veldig mye forskjellig. Jeg gleder meg til å jobbe med videreutviklingen av et veldig spennende produkt. Jeg gleder meg til å være med på transformasjonen av ikke bare Rettsdata, men også av hele forlagsbransjen og advokatbransjen. Begge disse bransjene er fremdeles bare i startfasen av deres teknologiske reise. En annen ting jeg brenner veldig for, og som i sin tid fikk meg til å begynne i BAHR, var det å jobbe med kunnskap og kunnskapsforvaltning. Å få jobbe med dette igjen står også høyt oppe på listen over det jeg gleder meg til.

Kunnskap og kunnskapsforvaltning er ekstremt viktig for jurister og advokater. Det handler om hvordan de bruker rettskildene og tilegner seg kunnskap, hvordan de anvender maler og andre verktøy og ikke minst hvordan de støtter seg på hverandre. Rettsdata er nå rigget for å hente ut masse innsikt fra alle eksisterende og potensielle brukere. En transformasjonsreise har begynt og jeg gleder meg veldig til å lede teamet som skal utløse dette potensialet.

Hva er det viktigste som skal til for at Rettsdata skal fortsette å være den foretrukne leverandøren for jurister og andre rettsanvendere?

Gyldendal Norsk Forlag sitt hovedmål er å skape og formidle verdier innenfor kultur- og kunnskapsfeltet − dette kommer også alltid til å være ryggraden i Rettsdata. Kanskje ikke så voldsomme mengder med kultur, men desto mer kunnskap. Rettsdata har et meget sterkt team, og et enormt nettverk, som hjelper oss med å levere innhold fra øverste hylle. Det skal vi selvsagt fortsette med i årene som kommer.

Rettsdata står også midt i en teknologisk transformasjon og vi jobber hele tiden for at vårt innhold leveres på den til enhver tid mest relevante måten for våre brukere. Ved å fortsette med å levere innhold fra øverste hylle, kombinert med enda bedre brukeropplevelser, og mer relevante løsninger, er vi trygge på at enda flere kommer til å foretrekke Rettsdata når de er på jakt etter juridisk kompetanse, kunnskap og informasjon.