Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
Benn Folkvord

Komplett og oppdatert om norsk bedriftsskatterett med Benn Folkvord

Faglitteratur

Publisert: 13.05.2022

news-author-image

Rettsdata

Hvordan beskytte norsk skattefundament fra tilpassing og omgåelse av skattereglene? De nye reglene på dette feltet er noe av det professor i skatterett Benn Folkvord og førsteamanuensis Eivind Furuset skriver om i den ellevte utgaven av «Norsk bedriftsskatterett», som nå er tilgjengelig i Rettsdatas juridiske bibliotek.

– Jeg ble interessert i dette feltet i studietiden, fordi jeg så at det både var faglig interessant og veldig praktisk. Feltet har utrolig mange saker, og de kan bety svært mye for mange. Det gjør det ekstra gøy og meningsfullt, sier Benn Folkvord, som er professor i skatterett på Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger og ved Handelshøyskolen BI.

– Samtidig er feltet svært utfordrende og krevende. Dersom man jobber med kun ett felt, som for eksempel avtalerett, så er det mer oversiktlig. Men skatterett ligger som et lag oppå alle andre felt. Blir eksempelvis et selskap kjøpt eller solgt, må man inn og se på reglene for selskapet, og finne ut hva det egentlig er som skjer. Er det ny eier, eller er overføringen bare en formalitet? Så må man opp et lag og se på skattereglene, og gå videre inn i avtaleretten, selskapsretten og så videre. Det gjør det vanskelig og krevende, men også gøy!

Folkvord har vært forfatter og medforfatter av flere bøker i skatterett. Den ellevte utgave av «Norsk bedriftsskatterett» dekker et anvendelsesfelt som omfatter skatteregler for næringslivet, og bygger videre på Ole Gjems-Onstads tidligere utgaver.

– Det er en ambisiøs bok, som har til formål å dekke alle relevante temaer for næringslivet i vid forstand når det gjelder skatt. Den dekker alt fra en virksomhets stiftelse frem til nedleggelse. Innledningsvis tar boken også opp en del grunnleggende prinsipielle temaer. Målet er at den skal være komplett, sier Folkvord.

I boken kan man blant annet lese om omgåelse av skatteregler, ettersom det på dette feltet har kommet nye regler.

– I praksis er det et stort problem at man kan tilpasse seg og slippe unna skatt. Flere store, internasjonale foretak har lenge betalt veldig lav skatt eller sluppet helt unna, blant annet fordi de har betalt renter eller royalty til skatteparadis. Før kunne man nemlig betale renter og royalties ut av Norge uten at det ble norsk skatt, men dette har nå blitt skattepliktig, forklarer Folkvord.

Høyesterett driver rettsutviklingen frem

Det kommer ofte nye rettsavgjørelser innen fagområdet, og boken er oppdatert på den seneste rettsutviklingen.

– Det er begrenset hva som kan reguleres i en lov, derfor har høyesterett en viktig rolle i å tolke lovene og drive rettsutviklingen frem. Ta for eksempel spørsmålet om når boreskip eller rigger ute på sjøen skal regnes for å ha aktivitet i Norge, eller utenfor Norge. Dette har betydning for beskatningen, og det er snakk om store summer. Her har høyesterett tatt prinsipielle avgjørelser, hvor de rett og slett har avgjort hva som omfatter Norge, sier Folkvord. I tillegg har det kommet ny praksis fra nemder, blant annet skatteklagenemden, hvor Folkvord selv sitter som nestleder.

– Det er absolutt en fordel å være oppdatert på mange felt når man jobber med dette, sier han.

Henviser til saker fra skatteklagenemnda

Folkvord skrev boken sammen med førsteamanuensis Eivind Furuset. Forfatterne har skrevet hver sine kapitler, etter en fordeling som baserte seg på hvilke fagfelt de kunne mest om fra før.

– Den største utfordringen var uten tvil det vanvittige omfanget! Dette er et felt som er svært omfattende, og boken i seg selv er også omfattende. Å ha oversikt og kontroll på alt var mildt sagt krevende, sier Folkvord, som i tillegg jobber som hovedredaktør for Gyldendal Rettsdatas «Skatterett», samt «Tidsskrift for skatterett». – Det var øyeblikk da jeg tenkte at jeg kanskje ikke ville nå fristen, innrømmer han. – Men jeg har skrevet mye før og vet at jeg alltid kommer i mål.

Det viktigste for forfatteren var at sluttresultatet ble et godt faglig produkt som han kunne stå inne for.

– Jeg brenner for faget, og dette er jo en bok som brukes av mange praktikere og studenter, sier han.

Selv lærte han også mye nytt under arbeidet med boken. Som en del av skriveprosessen måtte han gå nøye gjennom alle temaene han tok opp, og analysere, problematisere og finne løsninger.

– Jeg føler ofte at jeg ikke kan noe om et tema før jeg har skrevet om det, for jeg får en ny forståelse mens jeg skriver, forteller han. – I dette tilfellet oppsto også en fin synergieffekt med arbeidet mitt som nestleder i skatteklagenemnda, hvor vi behandler vanskelige saker. I boken henviser jeg til flere av disse sakene. Samtidig kan jeg selv få nytte av boken i fremtidige saker, fordi jeg nå allerede har skrevet om problemstillinger som jeg senere muligens møter.

Stort behov for informasjon om skatt på selskapsrettens område

Selskapsrett og skatterett er vidtrekkende rettsområder i stadig utvikling, og boken «Norsk Bedriftskatterett» er et viktig bidrag til fagfeltet.. Folkvord tror boken fyller et behov hos både praktikere og studenter.

– Den dekker veldig mye på en fin måte, i tillegg er fagfeltet praktisk viktig. «Norsk bedriftsskatterett» er også godt etablert som et standardverk, etter å ha eksistert i mange år, sier han.

Ettersom det fremover vil komme ny rettspraksis og nye regler innen rettsområdet, vil boken ha behov for ytterligere oppdateringer om noen år. På tross av et stort arbeidspress håper Folkvord på å være involvert i de neste utgavene: – Jeg håper vi klarer å få ut 20 utgaver til før jeg må gi meg! Det er i hvert fall målet, avslutter han.