Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
Ingrid Røine, juridisk rådgiver i Mattilsynet

Mattilsynet inngår ny avtale med Gyldendal Rettsdata: – I arbeidet med å ivareta rettsikkerhet er Rettsdata et viktig verktøy

Kundehistorie

Publisert: 25.04.2023

news-author-image

Rettsdata

Mattilsynet har nylig inngått ny avtale med Gyldendal Rettsdata. Det er Ingrid Røine, juridisk rådgiver i Mattilsynet, strålende fornøyd med. Hun mener Rettsdata er det beste juridiske verktøyet i Norge.

– Jeg synes Rettsdata er et kjempegodt digitalt verktøy. Det beste vi har i Norge. Der har jeg det jeg trenger på én plattform!

Ingrid har vært jurist i Mattilsynet i over 15 år.

– Som juridisk rådgiver kommer jeg borti rettssaker og erstatningskrav, og så veileder og rådgir jeg andre enheter i Mattilsynet på de lovene som min seksjon har ansvaret for, forklarer Ingrid.

Mattilsynets roller er å utarbeide forslag til, forvalte og veilede om regelverk, føre risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap, og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglige råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Da er det viktig med gode juridiske verktøy.

– I arbeidet med å ivareta rettsikkerhet er Rettsdata et viktig verktøy. Vi får faglig støtte i vurderinger vi gjør fra Norsk Lovkommentar og faglitteraturen som er i Rettsdata, forteller Ingrid.

Norsk Lovkommentar er en trygghet

Det er rundt 60 jurister i Mattilsynet fordelt ute i regionene og på hovedkontoret. Som jurister, er Ingrid og kollegaene avhengig av hjelpemidler og juridiske verktøy for å tolke lovteksten. Da er det en fordel at det er digitalt og samlet på ett sted.

– Når vi går inn i lovteksten på Rettsdata får vi henvisninger til ulike rettskilder som vi trenger når vi løser sakene våre.

Avtalen med Gyldendal Rettsdata tilgjengeliggjør Norsk Lovkommentar for alle ansatte i Mattilsynet - ikke bare for juristen.

– Styrken til Norsk Lovkommentar er gode forfattere, sier Ingrid. – Det er et verktøy vi har tillit til. Det er helt nødvendig å ha eksperter på feltet som forfattere og redaktører, og som sørger for at rettskildene er oppdatert med relevant rettspraksis.

Juss er et levende fag der det er helt avgjørende å holde seg oppdatert. Det hjelper Rettsdata Mattilsynets jurister med.

– Måten plattformen til Rettsdata er bygget opp fungerer veldig bra for meg. Lovkommentarer, forarbeider, rettsavgjørelser og litteratur på ett sted. Få klikk! Det er viktig, forteller Ingrid.

icon

Norsk Lovkommentar er den eneste komplette samlingen av lovkommentarer i Norge med over 123 000 kommentarer skrevet av landets fremste eksperter. Kommentarene er krysslenket til relevante rettskilder og holdes oppdatert etter gjeldende rettspraksis.

Fagredaksjonen i Norsk Lovkommentar

Digitalt jussbibliotek

Tidligere hadde Ingrid og kollegaene cellekontorer dekorert med bokhyller fylt med faglitteratur. I dag er det det åpent kontorlandskap, clean desk og to PC-skjermer som gjelder. Det fører med seg noen utfordringer.

– Jurister er vant til å lese bøker, og vi trenger å sjekke flere kilder samtidig. I dette åpne landskapet har vi ingen biblioteker og ikke noe sted å lagre noe som helst, forteller hun.

Der kommer den digitale litteraturen i Rettsdata godt med!

Med over 440 fagbøker og kommentarutgaver fra Gyldendal Akademisk, Cappelen Damm Akademisk og Fagbokforlaget får Mattilsynet tilgang til oppdatert litteratur. Samlingen utvides kontinuerlig med nye og reviderte utgaver.

Avtalen med Gyldendal Rettsdata sørger for at Mattilsynets jurister har det de trenger for juridisk problemløsning samlet på ett sted.

icon

Alle bøker i Rettsdata er søkbare og koblet direkte til lovparagrafer slik at du enkelt finner kapitler og avsnitt for den aktuelle problemstillingen.

Les om faglitteraturen i Rettsdata