Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
Jan Sandtrø

Møt fagredaktør og GDPR-ekspert Jan Sandtrø: − Jeg liker å lage oversikter og maler som er mest mulig forståelige og praktiske

Maler og verktøy

Publisert: 07.01.2021

news-author-image

Rettsdata

Advokat Jan Sandtrø har lang erfaring og omfattende ekspertise innenfor personvern, GDPR, kontrakter for programvare og leveranser, rettigheter for teknologi og digital markedsføring. For Gyldendal Rettsdata har han utviklet en rekke GDPR-maler.

Hva er din bakgrunn og hvor jobber du i dag?

− Jeg er advokat og arbeider selvstendig etter mange år i ulike advokatfirmaer og selskap. Som advokat bistår jeg bedrifter og organisasjoner med forhold knyttet til teknologi og personvern. Dette har blitt ekstra aktuelt de siste årene etter at personvernforordningen (GDPR) ble til norsk lov gjennom personopplysningsloven. Dette er et område som opptar både personer og virksomheter mye i dag, hvor etterlevelse av regelverket er en høyt prioritert oppgave for mange.

Hvordan er GDPR-kunnskapsnivået hos norske bedrifter?

− Det er høy bevissthet om at personvern og etterlevelse av bl.a. GDPR er viktig for bedriftene. Samtidig så er det stor usikkerhet rundt hva man skal gjøre siden det er et veldig komplisert og uklart regelverk. Regelverket er også risikobasert så man er aldri sikker på om man er helt i overensstemmelse med regelverket. Mange etterspør bistand for å bli «GDPR compliant», noe som er umulig å bli. Det er kommet noe praksis på hvordan man skal etterleve regelverket, men denne praksisen er ikke så kjent for andre enn de som arbeider med personvern daglig. Jeg opplever også at veiledningen fra Datatilsynet er lite konkret og praktisk, noe som gjør mange usikre. Derfor er bistand fra personvernekspertise veldig etterspurt i dag – og vil trolig være det i fremtiden også.

Hvorfor synes du ditt felt er ekstra spennende?

− Dette er et felt som ligger mellom teknologi og juss, som passer meg bra – med ett bein i hver leir. Jeg er blitt kalt «a geek with a law degree». Det skjer en utrolig rask utvikling innenfor fagområdet, både innenfor teknologi og juss, som krever at man er oppdatert nesten på daglig basis. Det er derfor krevende og spennende.

Hva jobber du med for Gyldendal Rettsdata?

− Jeg lager maler og informasjon knyttet til behandling av personopplysninger, som da vil være blant annet etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR).

Hvorfor synes du Rettsdata er et så viktig verktøy?

− Informasjon og maler som er lett tilgjengelig for de som ikke arbeider mye med et fagområde eller for de som jobber innenfor fagområdet, er veldig nyttig for å effektivisere og høyne kvaliteten på arbeidet. Ved å bruke tid og krefter på de vanskelige spørsmålene, og ikke på «rutinearbeidet» blir det en vinn-vinn-situasjon både for advokat og klient.

Hva tenker du er det viktigste du kan bidra med inn i Rettsdata?

− Jeg liker å lage oversikter og maler som er mest mulig forståelige og praktiske, spesielt for de som ikke arbeider mye innenfor fagområdet. Å få det enkelt og forståelig er ekstra krevende både ved at man må forstå fagområdet og forenkle det kompliserte, samtidig som det skal være dekkende. Det betyr at jeg må jobbe mye med informasjon og dokumenter. Å gjennomgå 20-30 ganger er ikke sjeldent. Jeg har også arbeidet med maler og standarddokumenter mye i mitt liv, og vært med på å bygge opp eller videreutvikle standardsamlinger i flere advokatfirmaer. Jeg har også fungert som kunnskapsleder i ca. åtte år i ett av de største advokatfirmaene, som den første i Norge. Så jeg har dette «i blodet».