Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
Ernst Nordtveit

Ernst Nordtveit har skrevet nye lovkommentarer til sameieloven og granneloven

Publisert: 18.08.2022

Forfatter Ernst Nordtveit har hovedevidert kommentarene til sameieloven (lov 18. juni 1965 nr. 6) og granneloven (lov 16. juni 1961 nr. 15). Revisjonene har vært omfattende og grundige.

I år fyller Norsk Lovkommentar 30 år. Ernst Nordtveit har fulgt utviklingen i lang tid, og mener at de tekniske løsningene, søkemulighetene og designet har blitt vesentlig forbedret de siste årene.

– Kommentarene har også blitt grundigere og mer utfyllende. Norsk Lovkommentar har i årevis påvirket arbeidsdagen til jurister ved å være effektiviserende på arbeidet deres. Jeg får selv tilbakemeldinger fra dommere og advokater som bruker lovkommentarene. Folk flest bruke dem også for å få en bedre forståelse av lover som angår dem, forteller Nordtveit.

– Jeg tror absolutt at det er behov for denne type korte kommentarer fremover, som kan gi et svar eller fungere som en inngang til å gå dypere inn i et spørsmål, legger han til.

Om NLK-forfatter Ernst Nordtveit:

Ernst Nordtveit er professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Bergen. Han har blant annet arbeidet med selskapsrett, tingsrett, formuerett, petroleumsrett og miljørett. Nordtveit var medlem av utvalget som utarbeidet utkast til ny lov om registrering av fast eiendom (matrikkellov) i 1996–1999, og medlem av Statens Petroleumprisråd i 1996–2006. I juni 2020 ble han oppnevnt til å lede et utvalg som skal revidere mineralloven.

Ernst Nordtveit kommenterer en rekke lover i Norsk Lovkommentar. Han er en av om lag 300 forfattere i Norsk Lovkommentar som arbeider med å skrive utfyllende og oppdaterte kommentarer til alle Norges lover.

Norsk Lovkommentar inneholder henvisninger til rettsavgjørelser, lovforarbeider, uttalelser, rundskriv, internasjonale rettskilder og relevant juridisk litteratur. Våre forfattere er blant landets fremste eksperter på sine respektive områder, og arbeidene er underlagt faglig ledelse og kvalitetssikring av en redaksjonell stab på tre hovedredaktører og ni fagredaktører.

icon

Med Norsk Lovkommentar får du tilgang til utfyllende og oppdaterte kommentarer til alle gjeldende norske lover med videre henvisning til andre relevante rettskilder. Våre forfattere er blant landets fremste eksperter på sine respektive områder.

Les mer om Norsk Lovkommentar