Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
Lasse Simonsen

Lasse Simonsen med ny bok om bustadoppføringslova tilgjengelig i Rettsdata

Faglitteratur

Publisert: 28.04.2022

news-author-image

Rettsdata

Professor Lasse Simonsens nye bok «Avtaler om bygging og kjøp av bolig» behandler alle problemstillinger som erfaringsmessig kan dukke opp i forbindelse med oppføring og kjøp av nye boliger etter bustadoppføringsloven. Akkurat nå fører renteheving, Covid-19, økte strømpriser og Russlands invasjon av Ukraina til et prissjokk for nordmenn som skal bygge boliger og hytter, og gjør bokens gjennomgang av indeksforbehold særlig aktuell.

Lasse Simonsen er professor ved det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo, og hovedredaktør for Offentlige anskaffelser i Rettsdata. Boken han nå er aktuell med, har tidligere blitt publisert, kapittel for kapittel, på Rettsdata i løpet av en tiårs-periode.

– Jeg startet med å sette opp en grovdisposisjon på fem deler. Deretter skrev jeg hver del isolert. Ettersom jeg har en fulltidsstilling ved universitetet, visste jeg at det kom til å ta lang tid å få manuset ferdig. Derfor ble jeg enig med Rettsdata om å publisere teksten del for del på nettet, forteller han. – Da jeg til slutt var ferdig, hadde det kommet så mange nye og viktige rettskilder at jeg valgte å foreta en fullstendig revisjon. Nå som det er gjort, er manuset klart for publisering i bokform.

Boken i sin helhet vil være tilgjengelig i Rettsdata med det juridiske litteraturtillegget, som nå øker fra rundt 170 til over 400 bøker. Brukerne har tilgang til digitale bøker og kommentarutgaver fra Gyldendal Akademisk, Fagbokforlaget og Cappelen Damm.

Ekspert innen entrepriserett

Simonsen har jobbet ved universitetet i 22 år, men har lang fartstid også utenfor akademia. I 1979 begynte han som advokat, og ble deretter dommerfullmektig. I fem år befattet han seg med alle sider av det juridiske faget, men interessen for kontraktsrett som ble vekket under studiene, forsvant aldri.

– For å lære mer om faget, begynte jeg å jobbe i det som nå heter Statsbygg, og ble leder av juridisk avdeling der. I løpet av syv år lærte jeg avansert kontraktsrett og støtte på to fag, entrepriserett og offentlige anskaffelser, hvor det omtrent ikke fantes jurister. Det ble etter hvert mine hovedområder, forteller han.

Simonsen har senere holdt kurs innen entrepriserett, og er godt kjent i fagmiljøet. Som formann i Boligtvistnemnda var han med på å diskutere og løse opptil 50 saker i året. Til slutt innså han at han satt på en unik erfaring, og fikk inspirasjon til å skrive boken.

– Bustadoppføringslova består av to ulike kontraktstyper. Det er en av grunnen til at boken har blitt veldig tykk, forklarer Simonsen. – Den ene delen heter Avtaler om bygging av bolig, og gjelder når en forbruker eier tomten og skal bygge hus, og engasjerer en entreprenør for å gjøre jobben. Den andre delen gjelder alle store leilighetsprosjekter der en utbygger eller entreprenøren selv eier tomten. Når leilighetene selges før prosjektet er ferdig ved at forbrukerne går inn på boligvelgere for å orientere seg, kommer bustadoppføringslova til anvendelse. Selges de etter at byggingen er ferdig, er derimot avhendingslova gjeldende. Derfor måtte jeg kalle boken «Avtaler om bygging OG kjøp av bolig».

Loven berører med andre ord alle som befatter seg med bolig- eller hytteutbygging, eller som skal gjennomføre en fullstendig renovering.

Verdenssituasjonen gir prissjokk

Når man skal oppføre et hus eller en hytte, får man normalt en fastpris fra entreprenøren. Kan ikke firmaet gi det, men i stedet operer med en prisantydning og jobber på regning, har beløpet et slingringsmonn på 15 prosent.

– Underretten og lagmannsretten rotet mye med dette tidligere, men så fikk vi Reitan-dommen i 2018, hvor Høyesterett tolket dette stengt til fordel for forbrukeren. Gir entreprenøren en pris nå, så er firmaet bundet innen slingringsmonnet, sier Simonsen

– Mange forbrukere sliter med de store prisstigningene. Først kom Covid-19 med påfølgende begrensning av vareleveranser, deretter fulgte Russlands invasjon av Ukraina, samt økte strømpriser og rentehevning. Den kolossale prisstigningen har kommet som et sjokk på både forbrukere og entreprenører, og fått budsjetter til å ryke, forklarer han. – Vi har stålverk i Ukraina som ikke lenger kan levere stål. Det blir store forsinkelser, og prisene øker ekstremt. I slike tilfeller trer indeksforbeholdet i kraft. Det er ikke noe feil med rettsreglene, dette skyldes rett og slett verdenssituasjonen.

Et juridisk arbeidsverktøy

Simonsen presiserer at han ikke har skrevet en lærebok, men en systematisk analyse av loven.

– Jeg går gjennom alle problemstillinger som erfaringsmessig kan dukke opp, sier han.

Under arbeidet la han vekt på at boken skal kunne leses av personer uten dyp juridisk kunnskap. Språket ble derfor renset for tung, akademisk språkbruk og underlige fremmedord. Han brukte også mye tid på å sette opp en oversiktlig disposisjon, slik at den skulle være lett å finne frem i.

– Jeg håper at vanlige forbrukere vil lese den, i tillegg til alle som er involvert i tvister, som domstoler, advokater og entreprenører, sier han. – For dem vil boken fungere som et juridisk arbeidsverktøy.

Den elektroniske utgaven som er tilgjengelig på Rettsdatas juridiske litteraturtillegg, har lenker til rettskilder som omtales.

– På nettet vil dette være aktivt og levende lærestoff. Jeg tror vel at flere vil lese den på nett enn i papirform, sier Simonsen om boken det tok elleve år å skrive ferdig.

– I min neste bok skal jeg kun konsentrere meg om mangler ved salg av fast eiendom, frem for å skrive om absolutt alt …! avslutter han.