Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
Sten Foyn

Nytt innen arbeidsretten med Sten Foyn: – Nye krav til arbeidsgivere om informasjon

Maler og verktøy

Publisert: 07.11.2022

news-author-image

Rettsdata

Sten Foyn fra Advokatfirmaet Haavind er redaktør for malene i temaet Arbeidsforhold hos Gyldendal Rettsdata. Vi har tatt en liten statussjekk på utviklingen på rettsfeltet. Hva er nytt?

– Vi har fått en ny regjering, og med det kommer det løpende nye lovforslag, blant annet om midlertidig tilsetting og innleie. Og det kommer helt sikkert en god del flere ting, slik som er blitt lovet i Hurdalsplattformen, forklarer Sten Foyn.

Sten Foyn fra Advokatfirmaet Haavind er fagredaktør for malene hos Rettsdata innen arbeidsforhold. Med Rettsdatas maler og verktøy har du tilgang til maler og veiledninger innen en rekke rettsområder, inkludert arbeidsrett. Foyn er spesialisert innen arbeidsrett og EØS-rett.

– Vi ser stadig at når vi bytter side politisk, så skjer det endringer. Og det gjør det nå. I tillegg ser vi at også EU tar initiativer på lovgivningsfronten. Eksempler på dette er varslingsdirektivet og direktivet om tydelige og mer forutsigbare arbeidsvilkår.

– Det er EU-retten som styrer mye av arbeidsretten i Norge, forteller Foyn, og legger til:

– Det finnes et EU-direktiv fra før av som er bakgrunnen for reglene om skriftlige arbeidsavtaler. EU ønsker imidlertid nå at arbeidstakere skal få mer informasjon fra sin arbeidsgiver.

Hva vil det ha å si for malene?

– Det er ikke blitt implementert enda, men det kommer. Det blir viktig at arbeidsgivere har en del standardinformasjon liggende. Det kan være snakk om noen endringer i kontraktene, men også en del informasjon som arbeidstakerne rett og slett skal få, forklarer Foyn.

– Da vil det være naturlig å lage noen utgangspunkter for den informasjonen arbeidsgiver skal gi. Vi må revidere dokumentene og malene, og veiledningene som beskriver hvordan ting er litt mer overordnet må også oppdateres når reglene endres.

Krav om avtale om hjemmekontor

Under koronapandemien måtte mange arbeidsgivere innføre hjemmekontor av hensyn til smittevern. I dag er det fortsatt mange som benytter seg av ordningen, og da stilles det krav til avtale om hjemmekontor. Haavind er i prosessen med å utarbeide mal for avtale om hjemmekontor som i løpet av høsten blir tilgjengelig i Rettsdata.

– Før pandemien hadde vi flere tvister, til og med rettssaker, der bedrifter insisterte på nødvendigheten av at folk sitter sammen i et fagmiljø. Det har snudd helt under koronapandemien, kan Foyn fortelle.

– Veldig mange virksomheter tillater nå at arbeidstaker sitter hjemme noen dager i uka. Sitter man hjemme mer enn sporadisk eller tilfeldig, er det imidlertid et krav om avtale om hjemmekontor. Men det er også krav til HMS-oppfølgning fra bedriften, noe som veldig mange glemmer.

Som hva da?

– Arbeidsgiver skal gjøre en risikovurdering, og man skal også følge opp med den ansatte med tanke på om arbeidsmiljøet hjemme er godt nok. Det gjelder både for det fysiske og de psykososiale arbeidsmiljøet.

– Det er en frykt at noen av de som sitter hjemme og alene kan bli isolerte slik at det psykososialt blir en belastning. Som arbeidsgiver har man en plikt til å passe på at dette ikke skjer, understreker Foyn.

Samarbeid siden 2011

Maler og verktøy-redaksjonen samarbeider aktivt med eksterne fagredaksjoner for å holde dokumenter og maler oppdatert. Advokatfirmaet Haavind og Rettsdata har samarbeidet siden 2011.

– Malene er basert på egne erfaringer, og at vi i Haavind bruker den type dokumenter selv. Vi prøver å ikke lage noe på én konkret sak, men maler som kan fungere som et godt utgangspunkt, sier Foyn.

Foyn understreker at verden er komplisert, situasjoner er forskjellige, og at det derfor er viktig at man ikke bruker maler helt ukritisk.

I Haavind er de en arbeidsrettsavdeling på rundt 17 advokater som jobber med arbeidsrett på fulltid. Foyn mener en god mal kjennetegnes ved at den er enkel og forståelig. Det er viktig at den dekker de typiske behovene.

– Når vi utvikler maler er vi som regel to eller tre stykker som jobber sammen for å skrive og kvalitetssikre dem, avslutter han.