Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
Illustrasjon Rettsdata

Nye lovkommentarer i desember

Publisert: 03.01.2022

Norsk Lovkommentar er Norges eneste komplette kommentarverk til alle norske lover utgitt av Rettsdata siden 1997. Kommentarene hjelper deg å forstå- og holde deg oppdatert på bestemmelsene. Norsk Lovkommentar holdes à jour av over 300 norske fageksperter. Forfatterne arbeider med å skrive utfyllende og oppdaterte kommentarer til Norges lover. Her er et utvalg av de nye lovkommentarene som ble publisert i desember 2021.

Et knippe hovedrevisjoner i Norsk Lovkommentar publisert i desember 2021

Norsk Lovkommentar er Norges eneste komplette kommentarverk til alle norske lover utgitt av Rettsdata. Norsk Lovkommentar oppdateres jevnlig av mer enn 300 fageksperter. Januar er en god måned for tilbakeblikk og her er omtaler vi et utvalg av hovedrevisjonene fra desember 2021. Nye lovkommentarer omtales parallelt med publisering under Aktuelt og nyheter i Rettsdata. 

Forurensningsloven

Norsk Lovkommentar-forfatter Hans Chr. Bugge har hovedrevidert kommentarene til forurensningsloven (lov 13. mars 1981 nr. 6). Bugge har foretatt en omfattende revisjon av kommentarene. Hans Chr. Bugge ble Docteur de Spécialité (regional planlegging) ved Universitetet i Paris II i 1972 og dr. juris ved Universitetet i Oslo i 1998. Han ble samme år professor i miljørett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han er på professor emeritus ved Institutt for offentlig rett.
Omtale av de nye lovkommentarene ble publisert i Rettsdata 8. desember 2021.

Helse- og omsorgstjenesteloven

Norsk Lovkommentar-forfatter Kjersti Sandem har hovedrevidert kommentarene til helse- og omsorgstjenesteloven (lov 24. juni 2011 nr. 30). Sandem har foretatt en grundig og omfattende revisjon. Sandem arbeider til daglig som seniorrådgiver i Kommunetjenesteavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet.
Omtale av de nye lovkommentarene ble publisert 9. desember 2021.

Politiloven

Norsk Lovkommentar-forfatter Tor-Geir Myhrer har foretatt en omfattende hovedrevisjon av kommentarene til politiloven (lov 4. august 1995 nr. 53). Myhrer (dr. juris 2000) har arbeidet som dommerfullmektig, politiinspektør ved Romerike politidistrikt, førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet og lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling. Han er i dag professor emeritus fra Politihøgskolen, hvor han var professor i perioden 2006-2020. Han har utgitt flere bøker om blant annet politi- og påtalerettslige emner.
Omtale av de nye lovkommentarene ble publisert 20. desember 2021.

Deltakerloven

Forfatter Håvard Holder har hovedrevidert kommentarene til deltakerloven (lov 26. mars 1999 nr. 15). Holder arbeider til daglig i Fiskeridirektoratet. Han har siden 2002 arbeidet med deltakerloven og tilhørende forskriftsverk samt andre spørsmål tilknyttet ervervsmessig fiske.
Omtale av de nye lovkommentarene ble publisert 21. desember 2021.

Dyrevelferdsloven

Norsk Lovkommentar-forfatter Inger Helen Stenevik har hovedrevidert kommentarene til dyrevelferdsloven (lov 19. juni 2009 nr. 97). Stenevik har tidligere blant annet arbeidet som jurist med ansvar for dyrevelferd for hhv. Landbruksdepartementet, Dyrehelsetilsynet og Mattilsynet i 1997-2006 og som prosjektleder for ny dyrevelferdslov i 2004-20005. Siden 2019 har hun arbeidet som politijurist i Vest politidistrikt med ansvar for grove brudd på dyrevelferdsloven. Hun driver også en sauegård i Sunnfjord.
Omtale av de nye lovkommentarene ble publisert 21. desember 2021.


Tvisteloven kap. 10, 20 og 29-31

Norsk Lovkommentar-forfatter Sam E. Harris har hovedrevidert kommentarene til tvisteloven (lov 17. juni 2005 nr. 90) kap. 10 (Småkravprosess), kap. 20 (Sakskostnader), kap. 29 (Anke til lagmannsrett), kap. 30 (Anke til Høyesterett) og kap. 31 (Gjenåpning). Harris er partner i Advokatfirmaet BAHR og har tidligere blant annet vært advokat hos Regjeringsadvokaten. Han har hatt assistanse fra Knut Sverre Skurdal Andresen som er partner i Advokatfirmaet Schjødt. De har begge omfattende erfaring innen tvisteløsning. De nye kommentarene er publisert i Norsk Lovkommentar og er tilgjengelig i Rettsdata.
Omtale av de nye lovkommentarene ble publisert 22. desember 2021.

Norsk Lovkommentar

Norsk Lovkommentar er Norges eneste komplette kommentarverk til alle norske lover utgitt av Rettsdata siden 1997. Kommentarene hjelper deg å forstå- og holde deg oppdatert på bestemmelsene. Norsk Lovkommentar holdes à jour av 300 norske jurister. Forfatterne arbeider med å skrive utfyllende og oppdaterte kommentarer til Norges lover. I tillegg inneholder Norsk Lovkommentar henvisninger til bl.a. rettsavgjørelser, lovforarbeider, uttalelser, rundskriv, internasjonale rettskilder og relevant juridisk litteratur. Våre forfattere er blant landets fremste eksperter på sine respektive områder, og arbeidene er underlagt faglig ledelse og kvalitetssikring av en redaksjonell stab på hhv. tre hovedredaktører og ni fagredaktører.


Tilgang

Ønsker du tilgang eller har du andre spørsmål?
Ta kontakt med rettsdata@rettsdata.no for mer informasjon om abonnement og priser, eller prøv Rettsdata med en gratis prøvetilgang.