Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
Illustrasjon vektskål

Nye lovkommentarer i november

Norsk Lovkommentar

Publisert: 06.12.2022

Norsk Lovkommentar er den eneste komplette samlingen av lovkommentarer i Norge. Kommentaren holdes à jour av over 300 fageksperter. Her er et utvalg lovkommentarer publisert i Rettsdata i november:

Veitrafikkloven

NLK-forfatter Bjørn Edvard Engstrøm har hovedrevidert kommentarene til veitrafikkloven (lov 18. juni 1965 nr. 4). Engstrøm har særlig arbeidet med erstatningsrett og vegtrafikkrett. Han har publisert flere fagartikler innen disse rettsområdene.
Omtale av de nye lovkommentarene ble publisert i Rettsdata 21. november 2022

Ferieloven

Forfatter Lars Holo har hovedrevidert kommentarene til ferieloven (lov 29. april 1988 nr. 21). Holo har tidligere vært dommerfullmektig og konsulent hos Sivilombudsmannen. Han har også hatt egen advokatpraksis med et bredt saksområde og han var advokat i LO i fem år fram til han i 1993 ble partner i Arntzen de Besche. I dag driver han egen virksomhet med bl.a. konfliktmekling.
Omtale av de nye lovkommentarene ble publisert i Rettsdata 18. november 2022

Spesialisthelsetjenesteloven

NLK-forfatter Gorm Are Grammeltvedt har hovedrevidert kommentarene til spesialisthelsetjenesteloven (lov 2. juli 1999 nr. 61). Grammeltvedt er i dag privatpraktiserende advokat. Han sitter i den sentrale abortklagenemnda og er medlem i Juristenes utdanningssenters fagutvalg for helse- og trygderett.
Omtale av de nye lovkommentarene ble publisert i Rettsdata 15. november 2022

Kjøpsloven

Forfatter John Egil Bergem har hovedrevidert kommentarene til kjøpsloven (lov 13. mai 1988 nr. 27). Bergem er også medforfatter til Kjøpsloven med kommentarer, 4. utg. (2020), utgitt hos Gyldendal Akademisk.
Omtale av de nye lovkommentarene ble publisert i Rettsdata 11 november 2022

Alle nye lovkommentarer omtales parallelt med publisering under Aktuelt og nyheter-strømmen i Rettsdata.