Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
news-image

Oppdaterte maler for revisjonsberetninger for årsregnskapet 2023 er publisert

Maler og verktøy

Publisert: 05.01.2024

Oppdaterte maler for revisjonsberetninger for årsregnskapet 2023 er publisert i Rettsdata. Dokumentene og veiledningene er utviklet i samarbeid med PwC.

Menyen i malene er bygget ut med smartere spørsmål og bedre veiledning. 

Endringer i meny for utfylling av revisjonsberetninger

Identifikasjon av regnskapsoppstillinger
Det reviderte regnskapet skal identifiseres i revisjonsberetningen ved å angi regnskapsoppstillinger og noteopplysninger som omfattes av årsregnskapet. Regnskapsoppstillingene og noteopplysningene skal navngis på nøyaktig samme måte som revisjonsklienten gjør det.

I meny for utfylling av malen for revisjonsberetningen, blir revisor nå bedt om å bekrefte at alle regnskapsoppstillinger som omfattes av årsregnskapet er nøyaktig identifisert i beretningen. Det gis også veiledning i menyen om hva revisor skal gjøre dersom det mangler regnskapsoppstillinger eller dersom navn på regnskapsoppstillinger avviker fra navn som er foreslått i malen.

Årsberetning og annen øvrig informasjon
Revisjonsberetningen skal inneholde et eget avsnitt med uttalelse om pliktig årsberetning og “annen øvrig informasjon” dersom slik annen øvrig informasjon foreligger.

Menyen i malene for revisjonsberetningene inneholder nå smartere spørsmål og bedre veiledning for å hjelpe revisor med å identifisere om årsrapporten inneholder øvrig informasjon, og om øvrig informasjon inkluderer pliktig årsberetning og “annen øvrig informasjon”.

Forventede endringer i revisjonsberetning for IFRS rapporterende foretak

Det forventes noen mindre språklige justeringer i revisjonsberetninger for foretak som avlegger årsregnskap i samsvar med IFRS. Endringene vil innarbeides så snart ny eksempelsamling fra DnR foreligger i løpet av januar.

icon

I samarbeid med PwC har vi utviklet innhold og funksjonalitet spesialtilpasset revisjon. Med Rettsdata Revisjon får du alt du trenger av dokumentmaler, sjekklister, regelverk og faglitteratur for revisjon, regnskap og selskapsrett samlet på ett sted.

Les mer om Rettsdata Revisjon