Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
Kjell Richard Manskow og Karl Erik Nedregotten

Populær dokumentpakke om selskapsrett automatiseres

Maler og verktøy

Publisert: 03.10.2022

news-author-image

Rettsdata

«Selskapets daglige liv» er en av de mest brukte dokumentpakkene hos Gyldendal Rettsdata. Nå automatiseres malene, slik at utfyllingen på nett blir enda enklere. Kjell Richard Manskow og Karl Erik Nedregotten fra Advokatfirmaet PwC forteller om utviklingen av dokumentpakken.

– Samarbeidet mellom Rettsdata og Advokatfirmaet PwC har en lang historie på revisjonssiden, og i 2012 ble samarbeidet utvidet til også å inkludere flere utvalgte aksjerettslige dokumenter, forklarer Kjell Richard Manskow, partner og advokat i Advokatfirmaet PwC. Han arbeider i hovedsak med skatt, selskapsrett og forretningsjuridiske forhold, og har omfattende erfaring innen blant annet olje og gass og oljeservice.

– På dette tidspunktet hadde vi allerede jobbet med å standardisere dokumentene internt. Vi ønsket å redusere risikoen for feil i våre egne leveranser, i tillegg til å være tidsbesparende for kundene, fortsetter han.

I 2012 begynte PwC arbeidet med å videreutvikle malverket for Rettsdata.

– Den viktigste delen av leveransen var og er at vi løpende oppdaterer malene og sikrer at de til ethvert tidspunkt er i henhold til loven, forklarer Karl Erik Nedregotten, advokat og direktør i PwC. Sammen med Manskow har han vært ansvarlig for leveransen i ti år.

Snart hadde PwC utviklet et stort antall dokumenter som dekket kompliserte transaksjoner. Men Rettsdata sine brukere etterspurte også dokumenter og maler som dekket mindre kompliserte oppgaver som ofte gjentar seg for et selskap, som valg av styre og revisor, vedtektsendringer, tildeling av signatur, ansettelse av daglig leder, godkjennelse av aksjeoverdragelse med mer.

– Dermed ble vi enige om å sette opp en dokumentpakke som dekket også disse behovene, sier Manskow.

Det første advokatene gjorde, var å arbeide frem en liste over vanlige hendelser i et selskaps liv, og tilhørende dokumenter.

– Resultatet ble en dokumentpakke som inneholder en erfaringsbasert lang oversikt over alle hendelser i et selskaps daglige liv. Man krysser av for det man behøver, deretter genereres de nødvendige dokumentene, forklarer Nedregotten. – Det var viktig for oss at dokumentpakken skulle være enkel å bruke, og at brukerne skulle slippe å forholde seg til unødvendige dokumenter og tekst.

Gir betydelig tidsbesparelse

«Selskapets daglige liv» er en del av Rettsdata Maler og verktøy, som inneholder over 900 maler, sjekklister, skjemaer og tidsplaner. Alt er kvalitetssikret av fageksperter. I dokumentpakkene finnes også prosessbeskrivelser og veiledninger med lenker til øvrige relevante kilder. Veiledningene er utviklet slik at man kan støtte seg på utfyllende tekst mens man jobber.

– Norske aksjeselskaper spenner over et stort felt. Det inkluderer alt fra selskap uten ansatte, som holdingselskap, til selskap med flere hundre ansatte og omfattende aktivitet. De færreste har egne jurister til å håndtere denne type dokumenter, sier Manskow. – Ofte ender det hos økonomifunksjonen i selskapet å holde orden på dette, på vegne av selskapet. Å kunne hente ut tekstmaler som dekker et minimum av det som er et rettslig krav, sparer dem for mye tid. I tillegg blir beslutningene og språket mer presist.

Dokumentpakken vil være nyttig for konsern som har mange juridiske enheter, eller et AS som har en veldig høy aktivitet. Men også regnskapsførere, revisorfirmaer og andre advokatfirmaer som hjelper flere kunder, vil ha nytte av malene.

– For dem vil et abonnement på Rettsdata og tilgang til denne pakken innebære en betydelig tidsbesparelse, sier Nedregotten, som også anbefaler pakken for større firmaer som ikke nødvendigvis har en juridisk funksjon, men et stort omfang av forretningsbeslutninger og kapitaltransaksjoner.

Automatiserte webmaler

Nå blir alle Rettsdata sine maler automatiserte, slik at de blir enda enklere og smidigere å fylle ut på nett.

– Det geniale er at de nye webmalene søker opp selskapet og henter ut vesentlig informasjon fra Proff Forvalt. Dermed slipper man å føre inn hvem som sitter i styret og annen informasjon, selv. Det sparer man en del tid på, sier Nedregotten.

Men selv om dokumentene dekker alle juridiske krav, som for eksempel lovkravene til en styreprotokoll, må selskapet selv føre inn informasjon knyttet til selskapets aktivitet.

– Mange virksomheter har andre temaer på agendaen, alt fra budsjettering, rapportering, HR og bærekraft. Dette har med operasjonen å gjøre, ikke det juridiske, og er dermed ikke en del av malene. Her vil innholdet være forskjellig for hvert enkelt selskap, sier Manskow.

Fjerner tunge begreper

I sitt daglige arbeide hos PwC bruker Manskow og Nedregotten selv maler fra Rettsdata Maler og verktøy.

– Det er alltid nyttig med ferdigprodusert tekster. Vi er trygge på at det som står er riktig, og kan bruke tiden effektivt på det som eventuelt er spesifikt for den enkelte beslutning, sier Nedregotten. – Mange av malene er jo våre egne, og de er vi selvfølgelig fornøyde med! Men iblant bruker vi også maler fra andre fagområder, som er utarbeidet av andre firmaer.

Når advokatene bruker maler i eget arbeide, er brukervennligheten svært viktig. Nedregotten jobber derfor stadig med å forenkle og modernisere språket i dokumentpakken «Selskapets daglige liv».

– Målet er å gjøre språket lettere å forstå, og å luke bort tunge, gammeldagse begreper, sier han.


Dokumentpakken er svært populær blant Rettsdatas brukere. Dette overrasker ikke Manskow og Nedregotten.

– I PwC bistår vi regelmessig selskap som selger eller kjøper opp andre. I gjennomgangen som finner sted i forbindelse med slike transaksjoner finner vi ofte igjen våre egne maler. Så vi vet at det er mange selskaper og andre advokatfirmaer som bruker dokumentmappen som utgangspunkt for leveransen til sine klienter, avslutter Manskow.