Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
Bjørk Gudmundsdottir Jonassen

Gyldendal Rettsdata støtter JURK: – Med Rettsdata sin digitale faglitteratur blir utredningsprosessen mye lettere

Kundehistorie
Veldedige organisasjoner

Publisert: 21.06.2022

news-author-image

Rettsdata

Siden 1974 har Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) gitt rettshjelp til over femti tusen kvinner. JURK tilbyr gratis, tilpasset hjelp til selvhjelp for alle som definerer seg som kvinner. JURK drives av viderekommende jusstudenter og har barnerett, familierett, arbeidsrett, diskriminering, trygderett, utlendingsrett, husleierett, gjeldsrett, fengselsrett og vold som spesialområder. Vi har tatt en prat med Bjørk Gudmundsdottir Jonassen for å bli bedre kjent med JURK.

Oppdatert 8. mars 2023: Fra oktober 2022 er Petrine Iversen er ny daglig leder i JURK.

Hvem er du, og hva er din bakgrunn?

Jeg heter Bjørk Gudmundsdottir Jonassen og er utdannet jurist. Etter at jeg hadde studert i fire år, husket jeg ikke lenger hvorfor jeg begynte på jussen. Så da tok jeg ett år og jobbet i JURK som saksbehandler, og det er den beste avgjørelsen jeg noen gang har tatt. Det var utrolig givende å få lov til å kombinere mitt engasjement for likestilling med å gi rettshjelp til kvinner i sårbare situasjoner. I tillegg fikk jeg fantastisk gode venner! Etter at jeg fullførte mastergraden var jeg så heldig å få muligheten til å ta over rollen som daglig leder i JURK.

Hva er JURK?

JURK er et rettshjelpstiltak som drives av viderekommende jusstudenter, i samarbeid med daglig leder og fagrådgiver som begge er jurister. Vi gir rettighetsinformasjon og juridisk bistand til alle som definerer seg som kvinner, og er det eneste rettshjelptiltaket med et kjønnsperspektiv. Det norske lovverk er i all hovedsak kjønnsnøytralt, men gjennom saksbehandlingen ser vi at mange regler slår annerledes ut for ulike grupper av kvinner, enn de gjør for menn. Ett eksempel er at ved innføring av kravet om selvforsørgelse i utlendingsloven § 62 f, har ikke lovgiver hensyntatt at minoritetskvinner har dårligere tilgang til arbeidsmarkedet, ofte arbeider i midlertidig stilling og kan utsettes for diskriminering. Dermed kan selvforsørgelseskravet oftere hindre kvinner i å få permanent opphold enn menn. I JURK forsøker vi å undersøke de faktiske konsekvensene av lovendringer, for så å løfte problematikken.

Hva er typiske saker dere jobber med i JURK?

Det er stor variasjon i de sakene som kommer inn til JURK. Et eksempel på en sak som går igjen er en kvinne som er ansatt i en midlertidig stilling, og som etter å ha opplyst til lederen at hun er gravid, ikke får det tilbudet om fast stilling som hun var forespeilet. Da kan hun ta kontakt med JURK og så kan vi bistå henne med å klage arbeidsgiver inn for Diskrimineringsnemnda. En fellesnevner for klientene våre er at mange av dem er sårbare: flere har erfaring med vold eller overgrep, mange har dårlig råd eller begrensede norskkunnskaper.

I JURK jobber det jusstudenter som nærmer seg slutten på studiet. Hvordan rekrutterer dere og jobber dere med disse studentene?

Målet er at studentene skal bli kjent med JURK allerede fra sitt første studieår. Vi forsøker å være synlig hele året, med stands på fakultetene, presentasjoner i forelesning og på de digitale plattformene. Vi er så heldige å ha saksbehandlere som er utrolig flinke med sosiale medier og vi når mange gjennom Instagram-kontoen Jurkno.

Studentene jobber veldig selvstendig hos JURK, noe som er viktig for oss. De mottar veiledning fra daglig leder og fagrådgiver hvis de står fast og i komplekse saker, men de samarbeider hovedsakelig tett med hverandre og retter hverandres produkter.

Hvorfor er det så nyttig for jusstudenter å ta et år i JURK?

JURK tilbyr studentene en unik erfaring! Studentene jobber fulltid i et år, og får dermed bred erfaring med klientbehandling, utreding av juridiske problemstilling og partsrepresentasjon. De erfaringene studentene gjør seg i JURK er uvurderlig når de skal ut i arbeidslivet. I tillegg skiller JURK seg ut ved at studentene får jobbe rettspolitisk med ulike kvinnepolitiske saker. De blir trent i å skrive høringssvar, arrangere debatter og drive med lobby-arbeid. Jeg tror studentene blir bedre jurister ved at de i JURK ser hvordan retten faktisk virker for ulike grupper mennesker, og jeg opplever at mange går ut herfra med et sterkt samfunnsengasjement.

Hvordan bruker dere Rettsdata i deres arbeidshverdag?

Vi bruker mange av Rettsdata sine funksjoner hver eneste dag. Vi bruker Rettsdata rettskilder til å finne lover og forskrifter og lese lovkommentar. I tillegg er vi veldig glad i Rettsdatas juridiske bibliotek med over 400 bøker. I JURK kan det være 5-7 studenter som trenger den samme fagboken samtidig. Med Rettsdata sin digitale faglitteratur blir utredningsprosessen mye lettere. I tillegg bruker vi Maler og verktøy.