Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
Per Helge Stoveland

Bli bedre kjent med skatterettekspert Per Helge Stoveland

Norsk Lovkommentar
Skatterett

Publisert: 09.03.2021

news-author-image

Rettsdata

Per Helge Stoveland er en av Norges fremste eksperter på skatterett. Han er seniorskattejurist og har omfattende skatterettslig erfaring fra både offentlig og privat virksomhet. Stoveland er forfatter av lovkommentarene til skatteforvaltningsloven og skatteloven i Rettsdata, Skatteloven med kommentarer fra 2020 og redaktør av Skatte-ABC.

Artikkelen er oppdatert 10.01.23

Dette er aktuelt fordi: Stoveland er forfatter av lovkommentarene til skatteloven og skatteforvaltningsloven (kommentarene er sist hovedrevidert august 2022). Stoveland er forfatter av Skatteloven med kommentarer fra 2020 og redaktør for Skatte-ABC 2022/2023.

– Skatterett er et rettsområde som påvirker dagliglivet til alle mennesker og selskaper. Det skjer stadig vekk endringer i regelverket, og nye og spennende problemstillinger kommer opp hele tiden. Skatteretten er et stort rettsområde, og man blir aldri utlært, forteller Per Helge Stoveland.

image

Hva er din bakgrunn og hvor jobber du i dag?

– Jeg har siden 2006 vært ansatt som seniorskattejurist i Skattedirektoratet, hvor hovedoppgaven min er å være redaktør for «Skatte-ABC». Jeg tok juridicum i Oslo høsten 1987, og har helt siden den gang arbeidet med skatterett. De første tre årene etter eksamen arbeidet jeg også i Skattedirektoratet. Etter det arbeidet jeg som advokat i ca. 12 år og som lovrådgiver i Finansdepartementet i vel tre år, før jeg vendte tilbake til Skatteetaten.

Du er forfatter av Skatteloven med kommentarer utgitt på Gyldendal. Hva er de viktigste grunnene til at det var på tide med oppdatert litteratur til skatteloven i 2020?

– Jeg er opptatt av at mine kommentarer skal ha mest mulig nytteverdi, og at leserne skal få oppdatert informasjon når de slår opp. Nytteverdien blir mindre jo lenger det går mellom hver oppdatering. For min egen del, så synes jeg ajourføringsjobben blir mye lettere når jeg oppdaterer etter hvert som det skjer endringer, i stedet for å måtte sette meg ned med flere års etterslep.

– Kommentarutgaver til skatteloven har stort sett kommet ut jevnlig siden skatteloven av 1911 så dagens lys. Den forrige kommentarutgaven kom ut i 2004, og var helt utdatert. Jeg hadde inntrykk av at mange savnet en mer omfattende kommentarutgave til skatteloven i tillegg til det man får i Norsk Lovkommentar. Da jeg for noen år siden fikk forespørsel fra Gyldendal om å gå i gang med en slik bok, ble jeg tent på oppgaven, men det var nok atskillig mer arbeid enn jeg hadde forstilt meg.

Hvordan vil du beskrive deg selv som skattejurist?

– Gjennom min lange erfaring og ikke minst gjennom arbeidet med Skatte-ABC, Norsk Lovkommentar og Skatteloven med kommentarer, så har jeg opparbeidet meg en meget god oversikt over skattereglene.

– Jeg er opptatt av at det jeg leverer fra meg holder høy kvalitet. Opp gjennom årene har jeg fått mange hyggelige tilbakemeldinger om min gode skriftlige fremstillingsevne. Jeg er levende opptatt av faget, og mener jeg har et ganske godt juridisk skjønn.

Hvorfor er Norsk Lovkommentar så viktig og hvorfor er det slik?

– Jeg tror Norsk Lovkommentar har blitt stadig mer relevant med årene, ettersom jurister og andre brukere av rettsstoff i stadig økende grad har gått bort fra papirlovsamlinger og over på digitale plattformer.

– De som har tilgang til Norsk Lovkommentar, får med et tastetrykk tilgang både til alle relevante lovtekster, og en forklaring på hvordan den enkelte bestemmelsen skal forstås. Vil man gå dypere, kan man klikke seg videre til en rekke rettskilder. Søkemulighetene blir stadig bedre, og man får stadig nye funksjoner som gjør at brukerne får en lettere hverdag.

Hvordan arbeider du frem kommentarene til lovene?

– Jeg må først sette meg grundig inn i lovbestemmelsen og finne frem og gjennomgå relevante kilder. Er det nye lovbestemmelser, vil forarbeidene være den viktigste kilden, mens det for lovbestemmelser som har virket en stund, i tillegg vil være litteratur, rettspraksis, uttalelser fra sentrale skattemyndigheter mv.

– Når så kommentarene skal skrives, må jeg sammenholde kildematerialet med lovteksten, og knytte notene til de enkelte ord og uttrykk i lovteksten som krever en nærmere forklaring. Manuset sendes så til forlaget som håndterer det redaksjonelle arbeidet mv. Arbeidet er også alltid underlagt faglig ledelse og kvalitetssikring av en fagredaktør og hovedredaktør.

Hvordan arbeider du frem en bokutgivelse/kommentarutgaven?

– Etter at jeg fikk forespørselen fra Gyldendal Rettsdata for noen år tilbake, tok jeg kontakt med en del personer som jeg tenkte kunne være aktuelle til å bidra til prosjektet.

– Mange så det som vanskelig å få tid til dette ved siden av sitt daglige virke, og takket nei. Noen var entusiastiske, og jeg klarte etter hvert å stable et forfatterteam på bena. Noen fant etter hvert ut at de hadde tatt seg vann over hodet, og trakk seg ut. Det ble til at jeg ble sittende med en langt større andel av boken enn det jeg opprinnelig hadde tenkt. Selve skrivingen foregikk på mange måter på samme måte som med Norsk Lovkommentar, men kommentarene i «Skatteloven med kommentarer» er jevnt over fyldigere. Det var et ganske møysommelig arbeid.

– Etter å ha skrevet gjennom manuset, var det nødvendig med betydelig bearbeiding før manuset var ferdig. Alt dette tok tid, og i mellomtiden kom lovendringer, ny rettspraksis mv. som nødvendiggjorde omskrivinger av deler av manuset. Frederik Zimmer påtok seg å lese kritisk gjennom hele manuset, og det var til svært stor hjelp.

Hva tenker du at er det viktigste du kan bidra med inn i Rettsdata?

– Det viktigste jeg kan bidra med er å levere oppdaterte lovkommentarer med best mulig kvalitet, som vil være til nytte for alle som arbeider med skatterett og som kommer bort i skatterettslige problemstillinger.