Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
Christina Jensen

Førsteamanuensis Christina Jensen med ny bok om Småkravsprosessen

Faglitteratur

Publisert: 02.05.2022

news-author-image

Rettsdata

Reglene for småkravsprosess ble endret i 2020. Nå har førsteamanuensis Christina Jensen skrevet den første større fremstillingen av prosessformen som gjelder saker hvor tvistesummen er lavere enn 250.000 kroner.

Jensen er førsteamanuensis ved UiT Norges Arktiske Universitet. Hennes første bok, «Småkravsprosessen; Funksjoner og virkemidler», ble utgitt i fjor, og er nå tilgjengelig for brukere av Rettsdata med faglitteratur-tillegget.

– Småkravsprosessen er en egen prosessform i tingretten som i all hovedsak gjelder formueskrav hvor tvistesummen ikke er høyere enn 250.000 kroner.
Saksbehandlingen forenkles sammenlignet med allmennprosessen, for å legge til rette for at samfunnet og rettsvesenet legger mindre ressurser i saker som gjelder mindre verdier, forklarer hun.

Reglene sørger ikke bare for at prosessen blir mer effektiv for domstolene, men også enklere for partene. Småkravsprosessen kommer i tillegg med sakskostnadsbegrensninger, som reduserer risikoen for å bli sittende med ansvar for motparten sine sakskostnader.

– De fleste av oss kan møte på småkravsprosessen i løpet av livet. Tenk på alle avtaler du inngår som er under 250.000 kroner i løpet av et år! For eksempel bilkjøp, ny sofa, nytt kjøkken ... Den får også anvendelse dersom du har kjøpt hus og klager til selger fordi noen vinduer er lekk. Er verdien av det bestridte kravet under 250.000 kroner, kommer sannsynligvis småkravsprosessen til anvendelse, sier hun.

Lovendring doblet terskelverdien

Det var Jensens veileder på doktorgradsavhandlingen, Anna Nylund, som introduserte henne for småkravsprosessen. Hun oppdaget raskt at det var et lite omtalt område.

– At prosessformen ikke har fått særlig oppmerksomhet tidligere, fanget interessen min. Jeg fant lite litteratur om den, og den jeg fant omtalte prosessen på svært få sider.

Jensen endte med å skrive doktorgradsavhandlingen sin om småkravprosessen. Den ble levert i 2019. Boken hun nå gir ut, er en omskrivning av denne.

– Boken er litt forenklet, og oppdatert etter lovendringen i 2020, forklarer hun.

Lovendringen doblet terskelverdien fra 125.000 kroner til dagens 250.000 kroner. Dette medførte at småkravsprosessen fikk et større anvendelsesområde.

I forarbeidene til lovendringene ble det gitt uttrykk for at småkravsprosessen fremover kan ende med å anvendes i opptil 40 prosent av sakene som omhandler formuesverdier, mot 10 prosent tidligere, forklarer hun, og legger til at hun allerede ser en økende tendens der flere saker blir behandlet etter småkravsprosessen. – At det samtidig finnes så lite skriftlig informasjon, samtidig som småkravsprosessen skal brukes oftere i domstolene, gjør boken viktig og aktuell. Det er avgjørende at man får en kunnskapsbase. Det som finnes i dag av litteratur er bra, men som sagt veldig kortfattet. Dette er den første større fremstillingen av småkravprosessen

Nyttig for advokater og dommere

Jensens bok tar for seg småkravsprosessen fra et systemperspektiv, med klare praktiske innslag.

– Tre ting behandles særlig i boken. Det ene er dommerens ansvar for prosessen. Hvordan skal dommere gå frem for å få fortgang i prosessen? I den forbindelse har jeg fokus på hvordan de ulike saksforberedende reglene skal forstås. Det andre er når prosesshandlinger kan avskjæres i småkravssaker. Til slutt ser jeg på muligheten for når man kan ha en skriftlig sluttbehandling, altså at saken i sin helhet blir avgjort på skriftlig behandling, sier Jensen.

Under arbeidet med boken var hovedutfordringen mangelen på rettskilder. Ettersom prosessformen ikke brukes oppover i instansene, eksisterte lite rettspraksis. Alt måtte bygges opp fra bunnen av. Nå håper Christina Jensen at både advokater og dommere vil ha nytte av den ferdige boken.

– Siden den er basert på en doktorgradsavhandling, inneholder den naturligvis noen teoretiske elementer. Men jeg tror at disse kan være nyttige også i et praktisk perspektiv. For å komme i havn med det rettslige argumentet, kan det være fordelaktig å trekke paralleller til hovedformålet, sier hun.

Håndbok om småkravprosessen

Jensen var selv bruker av Rettsdata med faglitteraturtillegget under arbeidet med doktorgradsavhandlingen.

– Det fantes naturlig nok ikke mange bøker om småkravsprosessen, men jeg brukte Rettsdata med faglitteratur mye som grunnlitteratur, blant annet Anne Robberstads «Sivilprosess». Jeg brukte også lovkommentarene mye, forteller hun. – Det er både fint og praktisk å ha tilgang til rundt fire hundre digitale bøker, da kan man jobbe omtrent overalt.

Nå er Christina Jensen glad for at hennes egen bok blir gjort tilgjengelig samme sted.

Det er veldig stas! I digital utgave på Rettsdata med faglitteratur kan boken nå et bredere publikum, sier hun.

Jensen er allerede i gang med et nytt bokmanus. Det skal bli en håndbok om småkravsprosessen, som følger en sak som behandles etter småkravsprosessen fra start til slutt, og som har et mer praktisk perspektiv. Hvordan skal man for eksempel gå frem som dommer eller advokat for å behandle saken fra stevning, til saken er forsøkt anket?

– Forhåpentligvis vil også den bli tilgjengelig på Rettsdata med faglitteratur, avslutter Jensen.