Gyldendal-logo
magazine-logoGå til Rettsdata.no
Adriana Pooja Joseph

Superbruker Adriana Pooja Joseph om Norsk Lovkommentar og hennes favorittmal

Adriana Pooja Joseph er jusstudent på 3. året ved Universitetet i Oslo, og saksbehandler hos Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). Adriana er i tillegg en av jusstudentene som med jevne mellomrom deler fra sin hverdag på Rettsdatas Instagramkonto Jusstudent.

– Lovkommentarene til Rettsdata er spesielt til hjelp. Vi bruker det mye i vår saksbehandling i JURK når vi skal hjemle noe vi skriver i informasjonsbrevene til klientene, forteller Adriana Pooja Joseph.

– Rettsdata gjør det enkelt å finne frem til lovkommentarene og gir ofte svar på spørsmål man ellers må lete lenge etter! Det har også vært spesielt nyttig under hjemmeeksamen for å få bedre forståelse for reglene man anvender.

– Jeg bruker Rettsdata mye både i saksbehandlingen, på skolen, og til og med i privatlivet om det er noe jeg trenger svar på, forteller hun.

Har du en Rettsdata-tips å dele med oss?

– Mitt tips er å bruke tidslinjemalen! Den ligger under Maler og verktøy > Prosess > Sivilprosess. Den er ikke bare til hjelp i Sivilprosess, men kan brukes på de fleste rettsområdene. For eksempel i husleietviser. Når oppstod mangelen? Når reklamerte leietakeren? Skriv det inn i tidslinjemalen og få en god oversikt over saken og skjæringstidspunktene. Den er enkel å bruke og jeg kan ikke anbefale det nok!

icon

Rettsdata Maler og verktøy inneholder 900 dokumentmaler, sjekklister og veiledninger for juridiske prosesser innen en rekke fagfelt. Vi samarbeider med ledende fageksperter og selskaper for å utvikle innholdet kontinuerlig, slik at det alltid er oppdatert og av høy kvalitet.

Les mer om Maler og verktøy