Gyldendal-logo
magazine-logoGå til Rettsdata.no
Line Haug Johansen

Superbruker Line Haug Johansen om Norsk Lovkommentar og Rettsdatas maler

Line Haug Johansen er juridisk rådgiver i Seksjon for personaladministrasjon og organisasjonsutvikling hos Norges handelshøyskole (NHH). Line bruker Norsk Lovkommentar mest i Rettsdata, men anbefaler også å bruke Rettsdatas maler for å effektuere arbeidet.

– Jeg bruker mest lovkommentar-funksjonen i Rettsdata. Det er et av de viktigste verktøyene jeg har i jobben min, forteller Line Haug Johansen.

– Jeg har nettopp startet i en ny jobb i en sektor som hittil har vært ukjent for meg. Som de fleste andre arbeidssteder, er både tempoet og forventninger til kvalitet høye. Jeg er avhengig av å raskt sette meg inn i nye problemsstillinger, og kommentarfunksjonen til Rettsdata hjelper meg å raskt forstå hva kjernen i bestemmelsen er, og veilede meg til hva som er de sentrale rettskildene på området. For eksempel sentrale dommer eller litteratur jeg bør kjenne til.

Har du et Rettsdata-tips å dele med oss?

– Mitt fremste tips er å ved hver ny problemsstilling, ta en rask titt på kommentarfunksjonen til Rettsdata for å se om du har fått med deg det som er vesentlig for saken. Undersøk om det er noen andre rettskilder du bør se nærmere på før du konkluderer, og sjekk gjerne om Rettsdata har noen maler du kan bruke i ditt tilfelle.

– Rettsdata har en stor database med maler som effektuerer arbeidet. Og spesielt for min del som hovedsakelig jobber med arbeidsforhold, tilbyr Rettsdata et bredt spekter av maler, avslutter hun.

icon

Norges mest omfattende oppslagsverk med oppdaterte kommentarer til Norges lover. Kvalitetssikrede lovkommentarer fra vår fag- og hovedredaksjon, med Aage Thor Falkanger, Arnfinn Bårdsen og Steinar Tjomsland i spissen.

Les mer om Norsk Lovkommentar

icon

Rettsdata Maler og verktøy inneholder 900 dokumentmaler, sjekklister og veiledninger for juridiske prosesser innen en rekke fagfelt. Vi samarbeider med ledende fageksperter og selskaper for å utvikle innholdet kontinuerlig, slik at det alltid er oppdatert og av høy kvalitet.

Les mer om Maler og verktøy