Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
Norman Hansen Meyer

Superbruker Norman Hansen Meyer er alltid beredt med Rettsdata

Kundehistorie
Superbruker

Publisert: 17.01.2022

Norman Hansen Meyer er partner og advokat i Selmer. Hansen Meyer rådgir aktører innenfor shipping- og offshorebransjen og bistår både i kontraktsforhandlinger, kjøp og salg av skip og med tvisteløsning i Norge og internasjonalt. Norman har brukt Rettsdata siden han begynte å jobbe etter studiene i 2007.

– Jeg bruker Rettsdata mye, særlig som første stoppested når vi skal foreta juridiske vurderinger, forteller Hansen Meyer.

– Lovkommentarene i Rettsdata gir en veldig god innføring til de relevante bestemmelsene, og så er det enkelt å klikke seg videre til forarbeider, artikler, og lignende.

– Det er veldig greit å ha Rettsdata oppe og lett tilgjengelig for eksempel under møter med klienter, plutselig dukker det opp noen nye opplysninger som man raskt kan sjekke av under møtet. Jeg har faktisk også benyttet Rettsdata en del under rettsmøter, særlig under saker som gjelder arrest og midlertidig forføyning hvor spørsmål fra motpart eller dommere ofte kommer litt mer på sparket i rettsmøtene og hvor man da må skaffe seg oversikt veldig fort.

Har du en Rettsdata-historie å dele med oss?

– Som nevnt hender det jeg har brukt Rettsdata under rettsmøter, nå særlig under korona-pandemien hvor det har vært digitale rettsmøter.

– I et rettsmøte jeg hadde før sommeren hadde lagmannsretten flere «uanmeldte» spørsmål som de tok på sparket under rettsmøtet og som de ønsket mer eller mindre umiddelbart svar på fra prosessfullmektigene. Det var særlig et spørsmål knyttet til tolkningen av en litt sær lovbestemmelse som skapte utfordringer, dette hadde ikke vært oppe under saksforberedelsen og begge parter var nok helt uforberedt på at dette spørsmålet skulle komme slik på direkten.

– Men ved hjelp av Rettsdata fant min kollega og jeg frem til de mest relevante kildene ila noen raske søk, i dette tilfellet viste det seg å være en kjennelse fra lagmannsretten fra ca 20 år tilbake som støttet vårt syn. Vi rakk å skumme igjennom kommentarene på Rettsdata, samt denne tidligere avgjørelsen fra lagmannsretten, før det var vår tur til å svare. Og med hjelp av et par minutters hektiske søk og lesing klarte vi å gi et presist og tilfredsstillende svar på dommernes spørsmål.