Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
Tone Helene Natland Garnås

Møt redaksjonssjef Tone Garnås: – Det er viktig for oss at vi ikke bare lager, publiserer og oppdaterer tekster, men også at vi kan løse problemer for brukerne

Bli kjent med oss
Maler og verktøy
Legal Tech

Publisert: 21.11.2022

news-author-image

Rettsdata

Alle malene i Rettsdata skal bli webmaler. Målet er å gjøre brukeropplevelsen bedre og prosessen mer effektiv. Hvordan jobber redaksjonen med utvikling og vedlikehold av tjenesten? Bli bedre kjent med Tone Helene Natland Garnås, redaksjonssjef for Maler og verktøy.

– Jeg synes det er veldig gøy å jobbe med kombinasjonen av juss og teknologi og å samarbeide med så mange forskjellige avdelinger internt. Jeg jobber tett med produktavdelingen, markedsavdelingen, salgsavdelingen og redaksjonene, slik at vi får en så komplett brukeropplevelse som mulig. Totaliteten skal harmonere godt, forteller redaksjonssjef Tone Helene Natland Garnås.

Webmaler er Rettsdatas nye utfyllingsteknologi for maler, som er enklere og raskere å bruke enn makroene i Word. Med den nye løsningen har brukeren full oversikt over innholdet og helheten mens de fyller ut, noe som gjør prosessen trygg og effektiv.

– Jeg har bakgrunn fra fransk, juss og forvaltningsinformatikk. Akkurat fransken får jeg ikke så mye bruk for her, humrer Tone. – Men det er nyttig med bakgrunn fra både juss og teknologi slik at jeg ser sammenhenger mellom disiplinene.

– Jeg får brukt elementer fra begge verdener i jobben min. Det er nyttig med tanke på utvikling av produktet og for å forstå målgruppen.

Hvordan konverterer dere malene?

– Vi tar utgangspunkt i de de malene vi har fra før, og legger dem inn på den nye online-plattformen Tempo. Der kobler vi opp felt og lager logikk.

– En fordel ved at det er online er at man ser veldig raskt resultater av det man gjør. På den måten blir det en mer effektiv måte å jobbe på, og vi bygger stadig ut funksjonene vi trenger. Slik blir webmaler et levende produkt som vi kan utvikle og tilpasse til våre behov, legger hun til.

Samarbeider tett med eksterne fagredaksjoner

Tone kan fortelle at Rettsdata samarbeider tett med fagredaksjonene når vi nå bytter ut teknologien rundt utfylling av maler. De er aktivt med og tester webmalene før vi publiserer dem. Videre utdyper hun hvordan samarbeidet fungerer:

Fagredaksjonene våre har ansvaret for hvert sitt felt, hvor de typisk er eksperter på sitt område. Både vi og dem følger med på rettsutviklingen innenfor de forskjellige fagområdene, og så har vi jevnlig dialog, planlegger og gjennomfører oppdateringer og endringene i de dokumentene som de har ansvaret for.

Innspill fra brukerne er også en viktig del av utviklingen av innholdet i Maler og verktøy.

– Vi får flere innspill fra brukerne om ønsker på forskjellige ting eller flere maler innen diverse emner, og da tar vi de innspillene videre til fagredaksjonen og diskuterer med dem om hva vi burde gjøre og hva vi burde bygge ut med, sier Garnås.

– På den måten sikrer vi at vi holder oss aktuelle og leverer det innholdet som brukerne etterspør. Vi er veldig takknemlige for innspill fra brukerne våre på hva de ønsker, og hva som trengs.

De eksterne fagredaksjonene er både eksperter innenfor sine fagområder og har den praktiske erfaringen fra sitt virke som advokater. Det sørger for at Rettsdatas maler får den komplette kombinasjonen av brukervennlighet og korrekt juridisk innhold.

– Så det er ikke hvem som helst som kan kvalitetssikre! Vi er helt avhengige av de ekspertene som har den faglige kompetansen og den praktiske erfaringen for å kunne lage tjenester av høyeste kvalitet.

Opptatt av å løse problemer for brukerne

En viktig del av Maler og verktøy, og nå med ny utfyllingsteknologi i webmaler, er at det skal være praktisk. Før het Maler og verktøy praktisk juss, og det er en viktig rettesnor for redaksjonen og produktavdelingen. Det skal være effektivt og praktisk å bruke.

– I redaksjonen har vi hovedfokuset på innholdet, og så er det produktavdelingen som har hovedfokus på teknologien, utdyper Garnås.

– Vi fungerer som et bindeledd mellom fagredaksjonene og brukerne inn mot produktavdelingen. Vi får jo mye tilbakemeldinger fra kundene når de ønsker ny funksjonalitet, for eksempel e-signering, og samhandling og deling av dokumenter.

– Det er viktig for oss at vi ikke bare lager, publiserer og oppdaterer tekster, men også at vi kan løse problemer for brukerne. Hva skjer når de har fylt ut dokumentet? Hva ønsker de å gjøre med det nå? Vi bidrar til å gi bestillinger og innspill til produktutviklingsteamet for å bygge ut økosystemet rundt malene.

Så dere jobber ganske innsiktsbasert?

– Vi jobber innsiktsbasert, i tillegg til mye koordinering, planlegging og prioritering. Samtidig som vi holder alt det faglige innholdet oppdatert, som er en av hovedprosessene våre, jobber vi også med det store bildet: hva gir nytteverdi for brukeren? Slik at vi kan omprioritere ut ifra behovene til brukerne.

– Vi er mange som bidrar inn sammen, og den kombinasjonen gjør at vi får et veldig godt produkt til slutt. Tverrfaglige disipliner internt, kombinert med omfattende eksterne redaksjoner gjør at vi får et så godt resultat som mulig.