Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn

Om Gyldendal Rettsdata

Gyldendal Norsk Forlag har i snart hundre år vært et sentrum for ideer, ytringsfrihet og innovasjon. Gyldendal Rettsdata har siden 1991 levert rettskilder og digitale juridiske løsninger til norske advokater, jurister, revisorer og andre med behov for rettskildeverktøy.

Grunnmuren i Gyldendal Rettsdata er våre 50 ansatte. Vi er et tverrfaglig team bestående av en sterk juridisk redaksjon og innovative teknologer. Vi etterstreber å være den beste leverandøren av juridisk informasjon og digitale løsninger i det norske legal tech-markedet. Alltid med visjon om at vi sammen styrker rettssikkerheten.

Vi samarbeider med de fremste ekspertene innenfor akademia og næringsliv for å utvikle det beste kvalitetssikrede verktøyet på markedet. Vi oppdaterer databaser og maler, koordinerer redaktører og forfattere, og lager bøker, digitale løsninger og avanserte IT-systemer for å gi deg juridiske ressurser du kan stole på, i dag og for fremtiden.

Bærekraft en naturlig del av Gyldendal Rettsdatas samfunnsoppdrag, og er direkte koblet til Gyldendals langsiktige verdiskapning. Gjennom våre produkter og tjenester vil vi påvirke og tilrettelegge for en bærekraftig fremtid som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine.

Gyldendal Rettsdata støtter FNs bærekraftsmål. Det er viktig for oss at Rettsdata spiller en rolle i det norske samfunnet og bidrar til bedre rettssikkerhet og demokrati. Det gjør vi ved å styrke spesialistene, dele ekspertise og gjøre jobben enklere og mer effektiv. Derfor er bærekraftsmål 16 spesielt viktig for vår virksomhet: «Fremme fredelige og inkluderende samfunn for å sikre bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle, og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer». Vi samarbeider med veldedige organisasjoner, slik som Kirkens Bymisjon, JURK og Rettssenteret, som jobber for rettssikkerhet, og som styrker sårbare grupper i samfunnet.

Om Rettsdata

Gyldendal Norsk Forlag har i snart hundre år vært et sentrum for ideer, ytringsfrihet og innovasjon. Gyldendal Rettsdata har siden 1991 levert rettskilder og digitale verktøy til norske advokater, jurister, revisorer og andre med behov for rettskildeverktøy.

Utvikling av digitale tjenester i Gyldendal Rettsdata

Oss i Gyldendal Rettsdata

Grunnmuren i Gyldendal Rettsdata er våre 50 ansatte. Vi er et tverrfaglig team bestående av en sterk juridisk redaksjon og innovative teknologer. Vi etterstreber å være den beste leverandøren av juridisk informasjon og digitale løsninger i det norske legal tech-markedet. Alltid med visjon om at vi sammen styrker rettssikkerheten.

Vi samarbeider med de fremste ekspertene innenfor akademia og næringsliv for å utvikle det beste kvalitetssikrede verktøyet på markedet. Vi oppdaterer databaser og maler, koordinerer redaktører og forfattere, og lager bøker, digitale løsninger og avanserte IT-systemer for å gi deg juridiske ressurser du kan stole på, i dag og for fremtiden.

Bærekraft en naturlig del av Gyldendal Rettsdatas samfunnsoppdrag, og er direkte koblet til Gyldendals langsiktige verdiskapning. Gjennom våre produkter og tjenester vil vi påvirke og tilrettelegge for en bærekraftig fremtid som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine.

Gyldendal Rettsdata støtter FNs bærekraftsmål. Det er viktig for oss at Rettsdata spiller en rolle i det norske samfunnet og bidrar til bedre rettssikkerhet og demokrati. Det gjør vi ved å styrke spesialistene, dele ekspertise og gjøre jobben enklere og mer effektiv. Derfor er bærekraftsmål 16 spesielt viktig for vår virksomhet: «Fremme fredelige og inkluderende samfunn for å sikre bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle, og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer». Vi samarbeider med veldedige organisasjoner, slik som Kirkens Bymisjon, JURK og Rettssenteret, som jobber for rettssikkerhet, og som styrker sårbare grupper i samfunnet.

Medlemstilbud Advokatforeningen

Vi tilbyr alle nye kunder som er medlem av Advokatforeningen 50 % rabatt på første års abonnement + 3 måneder gratis ved avtaleinngåelse. Gratis kurs er inkludert i alle våre abonnement. Tilbudet gjelder ved kjøp av Rettsdata Komplett.

Gyldendal Rettsdata samarbeider med de beste hodene innenfor akademia og næringsliv. Vi har flere enn 600 dyktige forfattere som kommenterer lover i Norsk Lovkommentar, skriver juridiske bøker, fagbidrag og kommentarer til rettsavgjørelser, og utformer praktiske maler og dokumenter.

Kontakt oss for medlemstilbud

Vil du jobbe hos oss?

Gyldendal Rettsdata bygger en ny og ambisiøs SaaS-tjeneste som skal definere fremtiden innenfor vårt fagfelt. Vi er allerede i gang, men trenger flere solide folk med på laget! Se ledige stillinger hos oss, og registrer din interesse i dag, så inviterer vi til en hyggelig prat om mulighetene hos oss.

Se ledige stillinger i Gyldendal
Arbeidsmiljø Gyldendal kafe
Atmosfærebilde Gyldendalhuset