Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn

Om Gyldendal Rettsdata

Gyldendal Norsk Forlag har i snart hundre år vært et sentrum for ideer, ytringsfrihet og innovasjon. Gyldendal Rettsdata har siden 1991 levert rettskilder og digitale juridiske løsninger til norske advokater, jurister, revisorer og andre med behov for rettskildeverktøy.

Grunnmuren i Gyldendal Rettsdata er våre 50 ansatte. Vi er et tverrfaglig team bestående av en sterk juridisk redaksjon og innovative teknologer. Vi etterstreber å være den beste leverandøren av juridisk informasjon og digitale løsninger i det norske legal tech-markedet. Alltid med visjon om at vi sammen styrker rettssikkerheten.

Vi samarbeider med de fremste ekspertene innenfor akademia og næringsliv for å utvikle det beste kvalitetssikrede verktøyet på markedet. Vi oppdaterer databaser og maler, koordinerer redaktører og forfattere, og lager bøker, digitale løsninger og avanserte IT-systemer for å gi deg juridiske ressurser du kan stole på, i dag og for fremtiden.

Bærekraft en naturlig del av Gyldendal Rettsdatas samfunnsoppdrag, og er direkte koblet til Gyldendals langsiktige verdiskapning. Gjennom våre produkter og tjenester vil vi påvirke og tilrettelegge for en bærekraftig fremtid som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine.

Gyldendal Rettsdata støtter FNs bærekraftsmål. Det er viktig for oss at Rettsdata spiller en rolle i det norske samfunnet og bidrar til bedre rettssikkerhet og demokrati. Det gjør vi ved å styrke spesialistene, dele ekspertise og gjøre jobben enklere og mer effektiv. Derfor er bærekraftsmål 16 spesielt viktig for vår virksomhet: «Fremme fredelige og inkluderende samfunn for å sikre bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle, og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer». Vi samarbeider med veldedige organisasjoner, slik som Kirkens Bymisjon, JURK og Rettssenteret, som jobber for rettssikkerhet, og som styrker sårbare grupper i samfunnet.

image
image

Om Gyldendal Rettsdata

Gyldendal Rettsdata er et juridisk forlag som utvikler digitale juridiske løsninger og utgir Norsk Lovkommentar. Gyldendal Rettsdata er en del av Gyldendal Norsk Forlag.

Menneskene bak er en solid juridisk redaksjon i tett samarbeid med innovative teknologer. Sammen jobber vi med å oppdatere databaser, lenke sammen rettskilder, koordinere redaktører og forfattere, og utvikle digitale løsninger. Slik sørger vi for at jurister og advokater har juridiske verktøy de kan stole på, i dag og for fremtiden

Vi har i over 30 år utgitt Norsk Lovkommentar – det eneste komplette kommentarverket til Norges lover. Norsk Lovkommentar er et unikt samarbeidsprosjekt som hele tiden utvikles, ajourføres og revideres av mer enn 300 juridiske forfattere.

Vårt omfattende digitale dokumentarkiv inneholder over 900 juridiske maler og veiledninger, og holdes oppdatert og kvalitetssikres i samarbeid med eksterne fagredaksjoner fra ledende advokatfirmaer i Norge.

Våre forfattere, redaktører og bidragsytere er ledende eksperter fra akademia, domstolene, forvaltningen og det private næringslivet. Resultatet er et omfattende juridisk oppslagsverk og arbeidsverktøy som inneholder mer enn 123 000 lovkommentarer, over 400 fagbøker og 900 juridiske dokumentmaler – alt tilgjengelig på ett sted.

Gyldendal Rettsdata etterstreber å være den beste leverandøren av juridisk informasjon og digitale juridiske løsninger i Norge. Alltid med visjon om at vi sammen styrker rettssikkerheten.

Bærekraft i Gyldendal

Verden opplever store utfordringer knyttet til å sikre et bærekraftig samfunn, og rammebetingelsene for næringslivet er i ferd med å endres. FNs bærekraftsmål, Parisavtalen, Åpenhetsloven og FNs Naturvernavtale definerer ny retning.

I Gyldendal ønsker vi å ta vår del av ansvaret og bidra til å løse de globale bærekraftsutfordringene. Det gjør vi blant annet ved å forsvare ytringsfrihet, fremme bærekraftig forretningspraksis i hele verdikjeden, redusere klimagassutslipp, sikre mangfold i egen organisasjon og i våre utgivelser, og ved å skape kompetanse for morgendagens utfordringer. Du kan lese mer om bærekraft i Gyldendal her.

Gyldendal Rettsdata samarbeider med veldedige organisasjoner - slik som Kirkens Bymisjon, JURK og Rettssenteret - som jobber for bedre rettssikkerhet, og med å styrke sårbare grupper i samfunnet.

Om Rettsdata

Gyldendal Norsk Forlag har i snart hundre år vært et sentrum for ideer, ytringsfrihet og innovasjon. Gyldendal Rettsdata har siden 1991 levert rettskilder og digitale verktøy til norske advokater, jurister, revisorer og andre med behov for rettskildeverktøy.

Utvikling av digitale tjenester i Gyldendal Rettsdata

Oss i Gyldendal Rettsdata

Grunnmuren i Gyldendal Rettsdata er våre 50 ansatte. Vi er et tverrfaglig team bestående av en sterk juridisk redaksjon og innovative teknologer. Vi etterstreber å være den beste leverandøren av juridisk informasjon og digitale løsninger i det norske legal tech-markedet. Alltid med visjon om at vi sammen styrker rettssikkerheten.

Vi samarbeider med de fremste ekspertene innenfor akademia og næringsliv for å utvikle det beste kvalitetssikrede verktøyet på markedet. Vi oppdaterer databaser og maler, koordinerer redaktører og forfattere, og lager bøker, digitale løsninger og avanserte IT-systemer for å gi deg juridiske ressurser du kan stole på, i dag og for fremtiden.

Bærekraft en naturlig del av Gyldendal Rettsdatas samfunnsoppdrag, og er direkte koblet til Gyldendals langsiktige verdiskapning. Gjennom våre produkter og tjenester vil vi påvirke og tilrettelegge for en bærekraftig fremtid som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine.

Gyldendal Rettsdata støtter FNs bærekraftsmål. Det er viktig for oss at Rettsdata spiller en rolle i det norske samfunnet og bidrar til bedre rettssikkerhet og demokrati. Det gjør vi ved å styrke spesialistene, dele ekspertise og gjøre jobben enklere og mer effektiv. Derfor er bærekraftsmål 16 spesielt viktig for vår virksomhet: «Fremme fredelige og inkluderende samfunn for å sikre bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle, og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer». Vi samarbeider med veldedige organisasjoner, slik som Kirkens Bymisjon, JURK og Rettssenteret, som jobber for rettssikkerhet, og som styrker sårbare grupper i samfunnet.

Medlemstilbud Advokatforeningen

Vi tilbyr alle nye kunder som er medlem av Advokatforeningen 50% rabatt på første års abonnement på Rettsdata, i tillegg til 3 måneder gratis abonnement ved avtaleinngåelse. Tilbudet gjelder for Rettsdata Komplett. Gratis kurs er inkludert i alle våre abonnement.

Kontakt oss for medlemstilbud

Vil du jobbe hos oss?

Gyldendal er opptatt av å skape de gode historiene, formidle kunnskap og informasjon, og å drive verden fremover ved hjelp av teknologi og design. Hos oss kan du jobbe med alt fra litteratur i verdensklasse, til tjenester som gjør jussen mer tilgjengelig.

Se ledige stillinger i Gyldendal