Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn

Om Rettsdata

Gyldendal Norsk Forlag har i snart hundre år vært et sentrum for ideer, ytringsfrihet og innovasjon. Gyldendal Rettsdata har siden 1991 levert rettskilder og digitale verktøy til norske advokater, jurister, revisorer og andre med behov for rettskildeverktøy.

Utvikling av digitale tjenester i Gyldendal Rettsdata

Hvem er vi?

Grunnmuren i Rettsdata er våre 50 ansatte. Vi er et tverrfaglig team bestående av en sterk juridisk redaksjon og innovative teknologer. Vi etterstreber å være den beste leverandøren av juridisk informasjon i det norske legal tech-markedet. Alltid med visjon om vi sammen styrker rettssikkerheten.

Derfor samarbeider vi med de dyktigste innenfor akademia og næringsliv for å utvikle det beste kvalitetssikrede verktøyet på markedet. Vi oppdaterer databaser og maler, koordinerer redaktører og forfattere, og lager bøker, digitale løsninger og avanserte IT-systemer for å gi deg juridiske ressurser du kan stole på, i dag og for fremtiden.

Og når vi er inne på fremtiden, så er bærekraft en naturlig del av Gyldendal og Rettsdatas samfunnsoppdrag og er direkte koplet til konsernets langsiktige verdiskapning. Gjennom våre produkter og tjenester vil vi påvirke og tilrettelegge for en bærekraftig fremtid som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine.

Rettsdata støtter FNs bærekraftsmål. Det er viktig for oss at Rettsdata spiller en rolle i det norske samfunnet og bidrar til bedre rettssikkerhet og demokrati. Det gjør vi ved å styrke spesialistene, dele ekspertise og gjøre jobben enklere og mer effektiv. Og derfor er mål 16 spesielt viktig for vår virksomhet: «Fremme fredelige og inkluderende samfunn for å sikre bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle, og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer». Vi samarbeider med veldedige organisasjoner, slik som Kirkens Bymisjon, JURK og Rettssenteret, som jobber for rettssikkerhet, og som styrker sårbare grupper i samfunnet.

Vil du jobbe hos oss?

Gyldendal Rettsdata skal bygge en helt ny plattform for kunnskapsdeling. Bli med på en unik mulighet: Vi bygger en ny og ambisiøs SaaS-tjeneste som skal definere fremtiden innenfor vårt fagfelt. Vi er allerede i gang, men trenger flere solide folk med på laget! Se ledige stillinger hos oss, og registrer din interesse i dag, så inviterer vi til en hyggelig prat om mulighetene hos oss.

Se alle ledige stillinger

Samarbeidspartnere

Gyldendal Rettsdata samarbeider med de beste hodene innenfor akademia og næringsliv. Vi har flere enn seks hundre dyktige forfattere som kommenterer lover i Norsk Lovkommentar, skriver juridiske bøker, fagbidrag og kommentarer til rettsavgjørelser, og forfatter praktiske maler og dokumenter.

Vi tilbyr alle nye kunder som er medlem av Advokatforeningen, 50 prosent rabatt på første års abonnement + tre måneder gratis ved avtaleinngåelse. Det følger også med gratis kursopplæring i produktet. Tilbudet gjelder ved kjøp av Rettsdata Komplett.

Kontakt oss for medlemstilbud
Arbeidsmiljø Gyldendal kafe
Atmosfærebilde Gyldendalhuset