Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn

Rettsdata hjelper deg gjennom studietiden

Få tilgang til alle rettskildene du trenger i din studiehverdag samlet på ett sted med Rettsdata og Norsk Lovkommentar – som student får du gratis tilgang via Feide!

Studenter har gratis tilgang til Norsk Lovkommentar, rettskilder, maler, veiledninger og sjekklister i Rettsdata. Norsk Lovkommentar hjelper deg å tolke lovteksten, på paragraf-, ledd- og ordnivå.

Alt innhold er krysslenket slik at du lettere kan se sammenhenger, navigere i relevante rettskilder og jobbe mer effektivt.

Følg oss på Instagram for tips, triks og inspirasjon til studiehverdagen.

Følg Jusstudent på InstagramLogg inn med Feide
iconNorsk Lovkommentar

Det eneste komplette kommentarverket til Norges lover – skrevet av landets fremste eksperter.

iconKrysshenvisninger til relaterte kilder

Slik at du lettere kan se sammenhenger og navigere i relevante rettskilder.

iconSøk i lover, forskrifter, forarbeider, vedtak og uttalelser
iconRettsavgjørelser fra tingretten, lagmannsretten og Høyesterett
iconMaler, veiledninger og sjekklister
iconInternasjonale rettskilder
iconKvalitetssikret av Norges fremste jurister og fageksperter
iconNyttig til eksamensforberedelse og oppgaveskriving

Slik får du gratis tilgang til Rettsdata med Feide

1. Klikk Logg inn og velg Logg inn med Feide

2. Velg tilhørighet

3. Skriv inn brukernavn og passord

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss

Telefon: 22 99 04 20

E-post: rettsdata@rettsdata.no

Åpningstider: Mandag til fredag 08:00–16:00

For den som har behov for å orientere seg raskt i ukjent juridiske terreng, er Norsk Lovkommentar et trygt og tilgjengelig verktøy. Den mer avanserte bruker vil, gjennom kommentarens referanser til rettspraksis, forarbeider og andre relevante kilder, ha en hensiktsmessig plattform for videre undersøkelse

image-selected-by

Arnfinn Bårdsen, seksjonspresident i EMD

Vi samarbeider med

image