Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Elise Johansen

Elise Johansen

Spesialrådgiver | Advokatfirmaet Wikborg Rein

Elise Johansen er født 1977. Cand.jur. 2002, dr.jur. 2013 på avhandlingen «Hvordan forhindre oljeforurensning fra utenlandsk skipsfart i transitt - En analyse av Norges kyststatsjurisdiksjon». Hun har tidligere arbeidet som advokat ved advokatkontoret Rekve Pleym og som førsteamanuensis ved Norges arktiske universitet. Hun er forfatter av 21 publikasjoner. Siden 2021 arbeider hun som Specialist Counsel i Wikborg Rein Advokatfirma.

Bilde av Elise Johansen

Lovkommentarer

Klimaloven
logo

Artikler fra

Nyheter

Ny ekspertduo Elise Johansen og Caroline Skaar Landsværk bak ferske lovkommentarer til havenergiloven

Havenergiloven er loven som gir det rettslige rammeverket for fornybar energiproduksjon til havs. De nye Norsk Lovkommentar-forfatterne Elise Johansen og Caroline Skaar Landsværk, håper det kan være nyttig som oppslagsverk og orientering om hvilken rettslig tilnærming loven legger opp til.

Les artikkelen