Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. John Asland

John Asland

Professor | Universitetet i Oslo

John Asland er født 1976. Cand.jur. 2002, PhD 2008. Advokatfullmektig i BA-HR 2002–2003; universitetsstipendiat, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo 2003–2008; Kst. lagdommer, Borgarting lagmannsrett 2008–2009; rådgiver, Justisdepartementet, Lovavdelingen 2010; førsteamanuensis, Institutt for privatrett; Universitetet i Oslo 2010–2012; professor fra 2012; sekretær for arvelovutvalget 2011–2014.

Bilde av John Asland

Lovkommentarer

Arveloven
logo

Faglitteratur i Rettsdata

Arveloven med kommentarer [2021]

Arveloven med kommentarer [2021]

John AslandInge Unneberg

Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke

Livsfellesskap – Rettsfellesskap; Festskrift til Tone Sverdrup 70 år [2021]

Livsfellesskap – Rettsfellesskap; Festskrift til Tone Sverdrup 70 år [2021]

John Asland, Aslak Syse, Katrine Kjærheim Fredwall

Gyldendal Akademisk

Nordisk samboerrett [2014]

Nordisk samboerrett [2014]

John Asland, Margareta Brattström, Göran Lind, Ingrid Lund-Andersen, Anna Singer, Tone Sverdrup

Gyldendal Akademisk

Ekteskapsloven med kommentarer [2013]

Ekteskapsloven med kommentarer [2013]

Vera Holmøy, Peter Lødrup, John Asland

Gyldendal Akademisk

Uskifte [2008]

Uskifte [2008]

John Asland

Gyldendal Akademisk


Artikler fra

Magasinet

Ny arvelov: Her er de viktigste endringene

Den nye arveloven tredde i kraft 1. januar 2021. Med det fikk barna mer forutsigbarhet og foreldrene mindre fleksibilitet, mener professor John Asland. Kommentarer til den nye arveloven er tilgjengelige i Norsk Lovkommentar.

Les artikkelen