Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. John Asland

John Asland

Professor | Universitetet i Oslo

John Asland er født 1976. Cand.jur. 2002, PhD 2008. Advokatfullmektig i BA-HR 2002–2003; universitetsstipendiat, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo 2003–2008; Kst. lagdommer, Borgarting lagmannsrett 2008–2009; rådgiver, Justisdepartementet, Lovavdelingen 2010; førsteamanuensis, Institutt for privatrett; Universitetet i Oslo 2010–2012; professor fra 2012; sekretær for arvelovutvalget 2011–2014.

Bilde av John Asland

Lovkommentarer

Arveloven
logo

Faglitteratur i Rettsdata

Arveloven med kommentarer [2021]

Arveloven med kommentarer [2021]

John AslandInge Unneberg

Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke

Livsfellesskap – Rettsfellesskap; Festskrift til Tone Sverdrup 70 år [2021]

Livsfellesskap – Rettsfellesskap; Festskrift til Tone Sverdrup 70 år [2021]

John Asland, Aslak Syse, Katrine Kjærheim Fredwall

Gyldendal Akademisk

Nordisk samboerrett [2014]

Nordisk samboerrett [2014]

John Asland, Margareta Brattström, Göran Lind, Ingrid Lund-Andersen, Anna Singer, Tone Sverdrup

Gyldendal Akademisk

Ekteskapsloven med kommentarer [2013]

Ekteskapsloven med kommentarer [2013]

Vera Holmøy, Peter Lødrup, John Asland

Gyldendal Akademisk

Uskifte [2008]

Uskifte [2008]

John Asland

Gyldendal Akademisk


Artikler fra

Nyheter

John Asland har skrevet nye kommentarer til arveloven

John Asland har hovedrevidert kommentarene til arveloven. Asland er professor og instituttleder ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo. Han er dessuten også forfatter av bøkene Arveloven med kommentarer (Gyldendal Akademisk, 2021) og Arverett (Gyldendal Akademisk, 2021).

Les artikkelen

Artikler fra

Nyheter

Ny arvelov: Her er de viktigste endringene

Den nye arveloven tredde i kraft 1. januar 2021. Med det fikk barna mer forutsigbarhet og foreldrene mindre fleksibilitet, mener professor John Asland. Kommentarer til den nye arveloven er tilgjengelige i Norsk Lovkommentar.