Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Magnus Matningsdal

Magnus Matningsdal

Magnus Matningsdal er født 1951. Cand.jur. 1976, dr.jur. 1986 på avhandlingen «Inndragning». Han har tidligere vært professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Han var høyesterettsdommer fra 1997 til 2021.

Bilde av Magnus Matningsdal

Foto: Sturlason, Høyesterett


Lovkommentarer

Straffeloven
logo

Faglitteratur i Rettsdata


Artikler fra

Nyheter

Bli kjent med Norsk Lovkommentar-forfatter Magnus Matningsdal

Norsk Lovkommentar holdes à jour av 300 norske jurister. Vi har tatt en prat med en av dem, Norsk Lovkommentar-forfatter Magnus Matningsdal. Magnus Matningsdal var fra 1997 til 2021 høyesterettsdommer og er forfatter av kommentarene til straffeloven for Norsk Lovkommentar.

Les artikkelen