Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Marit Wenda Kjorsvik

Marit Wenda Kjørsvik

Tingrettsdommer | Trøndelag tingrett

Marit Wenda Kjørsvik er født i 1983 og jobber som tingrettsdommer i Trøndelag tingrett. Kjørsvik har master i rettsvitenskap fra 2007. Hun har erfaring som advokat i Advokatfirmaet Schjødt DA og Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, kst. tingrettsdommer, dommerfullmektig og politifullmektig. Kjørsvik var i perioden 2016-2019 medlem av lovutvalget for Selskapsrett, Den norske Advokatforeningen, og var styremedlem i Den norske Advokatforeningen Trøndelag krets fra 2015 til 2020. Kjørsvik har skrevet flere fagartikler og er også engasjert som spesialkonsulent for Gyldendal Rettsdata.

Bilde av Marit Wenda Kjørsvik

Lovkommentarer

Smittevernloven
logo

Artikler fra

Nyheter

Bli kjent med Norsk Lovkommentar-forfatter Marit Wenda Kjørsvik

Marit Wenda Kjørsvik er advokat og forfatter for foretaksregisterloven i Norsk Lovkommentar. Hun er også spesialkonsulent for Norsk Lovkommentar. I det siste har Kjørsvik særlig arbeidet med aksjeloven. Bli bedre kjent med våre forfattere og deres kompetanseområder!

Les artikkelen