Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Mona Aarhus

Mona Aarhus

Avdelingsdirektør | Klima- og miljødepartementet

Mona Aarhus er født 1970. Mellomfag statsvitenskap 1994. Cand.jur. 1997. Var førstekonsulent i Justisdepartementet fra 1998-1999 og har siden innehatt ulike stillinger i Klima- og miljødepartementet hvor hun i dag er fagdirektør i Hav- og forurensningsavdelingen.

Bilde av Mona Aarhus

Lovkommentarer

Produktkontrolloven
logo