Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Oystein Nore Nyhus

Øystein Nore Nyhus

Advokat | Advokatfirmaet BAHR

Øystein Nore Nyhus er født 1980. Master i rettsvitenskap 2008. Han har tidligere arbeidet som blant annet dommerfullmektig i Moss tingrett, konstituert kontorsjef hos Sivilombudsmannen, konstituert lagdommer i Borgarting lagmannsrett og som advokat hos Kommuneadvokaten i Oslo. Han arbeider i dag som advokat i Advokatfirmaet BAHR.

Bilde av Øystein Nore Nyhus

Lovkommentarer

Plan- og bygningsloven
logo

Artikler fra

Magasinet

Plan- og bygningsrettsekspert Øystein Nore Nyhus

Øystein Nore Nyhus har vært forfatter i Norsk Lovkommentar siden 2015 og ajourfører lovkommentarene til plan- og bygningsloven. Nyhus jobber til daglig som advokat i Advokatfirmaet BAHR. Her har Nyhus spesialisert seg på eiendomsutvikling og tvisteløsning, og har særlig kompetanse innen plan- og bygningsrett. Selv bruker Nyhus Norsk Lovkommentar når han kommer borti et nytt fagfelt eller et fagfelt det er lenge siden han har jobbet med. Da får han en rask innføring i de sentrale kildene til de aktuelle lovbestemmelsene. Bli bedre kjent med forfatteren til en av våre mest brukte kommentarer.

Les artikkelen