Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Oystein Nore Nyhus

Øystein Nore Nyhus

Partner | Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig

Øystein Nore Nyhus er født 1980. Master i rettsvitenskap 2008. Han har tidligere arbeidet som blant annet dommerfullmektig i Moss tingrett, konstituert kontorsjef hos Sivilombudsmannen, konstituert lagdommer i Borgarting lagmannsrett, advokat hos Kommuneadvokaten i Oslo og som advokat i Advokatfirmaet BAHR. Han er i dag advokat og partner i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.

Bilde av Øystein Nore Nyhus

Foto: Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig


Lovkommentarer

Plan- og bygningsloven
logo

Artikler fra

Nyheter

Øystein Nore Nyhus har hovedrevidert kommentarene til plan- og bygningsloven

Øystein Nore Nyhus har hovedrevidert kommentarene til plan- og bygningsloven. De nye kommentarene er publisert i Norsk Lovkommentar og er tilgjengelig hos Gyldendal Rettsdata. Nyhus jobber til daglig som advokat i Advokatfirmaet BAHR. Her har Nyhus spesialisert seg på eiendomsutvikling og tvisteløsning, og har særlig kompetanse innen plan- og bygningsrett.

Les artikkelen

Artikler fra

Nyheter

Bli kjent med plan- og bygningsrettsekspert Øystein Nore Nyhus

Øystein Nore Nyhus har vært forfatter i Norsk Lovkommentar siden 2015 og ajourfører lovkommentarene til plan- og bygningsloven. Nyhus jobber til daglig som advokat i Advokatfirmaet BAHR. Her har Nyhus spesialisert seg på eiendomsutvikling og tvisteløsning, og har særlig kompetanse innen plan- og bygningsrett. Selv bruker Nyhus Norsk Lovkommentar når han kommer borti et nytt fagfelt eller et fagfelt det er lenge siden han har jobbet med. Da får han en rask innføring i de sentrale kildene til de aktuelle lovbestemmelsene. Bli bedre kjent med forfatteren til en av våre mest brukte kommentarer.