Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
Illustrasjon vektskål

Nye lovkommentarer i oktober

Norsk Lovkommentar

Publisert: 03.11.2022

Norsk Lovkommentar er den eneste komplette samlingen av lovkommentarer i Norge. Kommentaren holdes à jour av over 300 fageksperter. Her er et utvalg lovkommentarer publisert i Rettsdata i oktober.

Åpenhetsloven

Forfatterne Tore Lunde og Line Gjerstad Tjelflaat har sammen skrevet kommentarer til åpenhetsloven (lov 18. juni 2021 nr. 9) arbeider til daglig som professor ved Det juridiske fakultet i Bergen. Han har også erfaring som dommer og advokat, og i perioden 2009-2021 var han leder av Markedsrådet. Gjerstad Tjelflaat har arbeidet som advokat i egen praksis og i offentlig forvaltning. Fra 2020 er hun ansatt som stipendiat ved Universitetet i Bergen med prosjektet «grenseoverskridende erstatningsansvar i konsern ved virksomhetsrelaterte menneskerettighetskrenkelser».
Omtale av de nye lovkommentarene ble publisert i Rettsdata 7. oktober 2022

Håndverkertjenesteloven

NLK-forfatter Bjarne Snipsøyr har hovedrevidert kommentarene til håndverkertjenesteloven (lov 16. juni 1989 nr. 63). Revisjonen omtaler flere nye rettsavgjørelser, inkludert en nylig avsagt dom fra Høyesterett (HR-2022-01980-A). Snipsøyr arbeidet som advokat i advokatfirmaet Thommessen fra 2016 til 2018 og som rådgiver i Lovavdelingen fra 2018 til 2020. Han har gitt ut flere artikler om kontraktsrettslige emner. For tiden underviser han i kontraktsrett på Universitetet i Oslo og arbeider som advokat hos Regjeringsadvokaten.
Omtale av de nye lovkommentarene ble publisert i Rettsdata 19. oktober 2022

Pasient- og brukerrettighetsloven

NLK-forfatter Aslak Syse har hovedrevidert kommentarene til pasient- og brukerrettighetsloven (lov 2. juli 1999 nr. 63). Syse er cand.mag. (Universitetet i Oslo) 1971 (idéhistorie, sosiologi og musikkvitenskap mellomfag, kriminologi grunnfag), cand.med. (Universitetet i Oslo) 1972, cand.jur. (Universitetet i Oslo) 1988 og dr. juris (Universitetet i Oslo) 1996. Han er i dag professor emeritus ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. Syse har skrevet en rekke juridiske bøker og artikler, hovedsakelig innenfor velferdsrettslige emner.
Omtale av de nye lovkommentarene ble publisert i Rettsdata 28. Oktober 2022

Abeidsmiljøloven

NLK-forfatterne Ingeborg Moen Borgerud, Tron Dalheim og Rune Ytre-Arna har hovedrevidert kommentarene til arbeidsmiljøloven (lov 17. juni 2005 nr. 62). Ingeborg Moen Borgerud er partner i Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Tron Dalheim er partner i Advokatfirmaet Thommessen AS med arbeidsrett som spesialfelt og Rune Ytre-Arna er avdelingsdirektør i Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen i Arbeidsdepartementet.
Omtale av de nye lovkommentarene ble publisert i Rettsdata 28. Oktober 2022

Dekningsloven

NLK-forfatter Håvard Wiker har hovedrevidert kommentarene til dekningsloven (lov 8. juni 1984 nr. 59). Wiker er partner i Ro Sommernes Advokatfirma DA. Han arbeider med generell forretningsjuridisk rådgivning med hovedvekt på kriseengasjementer, restrukturering, gjeldsforhandlinger og konkurs. Han har tidligere vært leder av advokatforeningens lovutvalg for konkurs, akkord, panterett, tvangsfullbyrdelse og inkasso.
Omtale av de nye lovkommentarene ble publisert i Rettsdata 28. Oktober 2022

Alle nye lovkommentarer omtales parallelt med publisering under Aktuelt og nyheter-strømmen i Rettsdata.

icon

Norges mest omfattende oppslagsverk med oppdaterte kommentarer til Norges lover. Kvalitetssikrede lovkommentarer fra vår fag- og hovedredaksjon, med Aage Thor Falkanger, Arnfinn Bårdsen og Steinar Tjomsland i spissen.

Les mer om Norsk Lovkommentar