Velkommen til Rettsdata

Personverndokument Gyldendal Rettsdata

Formål

Dette personverndokumentet beskriver hvordan Gyldendal Rettsdatas produkter Total, Norsk Lovkommentar, Revisjon og Kommune, (heretter kalt Rettsdata) samler inn og bruker personopplysninger ved bruk av produktene.

Rettsdata leverer digitale rettskildeverktøy for en mer effektiv vurdering, og kvalitetssikrede juridiske beslutninger. Rettsdata inneholder til enhver tid oppdaterte lover, rettsavgjørelser, forskrifter og andre relevante juridiske kilder. Gjennom rettskildeoppslag i Rettsdatas digitale produkter er det mulig å få rask oversikt over rettstilstanden i juridiske og revisorfaglige problemstillinger og spørsmål.

Formålet med å samle informasjon er å gi tilgang til Rettsdata og utarbeide brukerstatistikk, herunder å analysere bruksmønster for å videreutvikle og forbedre produktet, og tilpasse brukeropplevelsen. I tillegg brukes denne loggføringen til å avsløre eventuell bruk som er i strid med brukervilkårene.

Brukeren har til enhver tid rett til innsyn i, og få utlevert, de personopplysninger som Gyldendal besitter om vedkommende. Brukeren har rett til å be Gyldendal om å endre eller slette personopplysninger. I noen tilfeller vil dette kunne begrense bruken av produktet.

Hvilke opplysninger som behandles, hvordan og hvor lenge

I Rettsdata vil dine personopplysninger bli behandlet i overenstemmelse med Gyldendals personvernerklæring.

For å kunne gi tilgang til oppdatert og kvalitetssikkert innhold i Rettsdata må brukeren logge seg inn. Dette kan gjøres via en personlig bruker gjennom brukernavn og passord, via en IP-bruker gjennom brukernavn og passord eller gjennom en bedrifts IP-tilgang. For å kunne skape et brukernavn og passord må hver bruker være identifisert med e-postadresse, navn, og eventuell firmatilhørighet.

Bruk av Rettsdata, via et brukernavn og passord, forutsetter innsamling av personopplysninger. Det som logges av personopplysninger er kun de som er nødvendig for påloggingsløpet. For bestilling og support lagres også navn, firma og telefonnummer. Ved bruk av en bedrifts IP-tilgang logges ingen personopplysninger.

I Rettsdata finnes det funksjoner som gir brukeren et mer personlig tilpasset produkt. Dette er funksjoner som muligheten til å lagre favoritter, huske de mest brukte dokumenter og kilder, samt mulighet for å lage samlinger av kilder i funksjonen Mine arbeider». Bruk av slike funksjoner forutsetter et personlig brukernavn og passord.

Personopplysningene som brukes i tilknytning til Rettsdata lagres i tilgangs- og betalingssystemet Tibet. Når det gjelder innloggingsinformasjonen er brukerens epostadresse synlig i Tibet, mens passordet er kryptert. Brukerinformasjonen vil være lagret så lenge brukeren har en aktiv tilgang til Rettsdata, eller et annet produkt fra Gyldendal hvor samme e-post er brukt. En inaktiv bruker vil bli slettet 2 år etter at kundeforholdet er avsluttet og det ikke vært aktivitet i produktene på brukeren.

For supporthenvendelser som sendes via produktenes kontaktskjema lagres tekniske opplysninger. Dette gjelder; operativsystem, nettstedversjon, URL, og e-postadresse. Disse opplysningene har kun bestemte personer i Gyldendals kundeservice og utviklere tilgang til for å løse supporthenvendelser.

Det brukes informasjonskapsler i Rettsdata, og på nettstedet www.rettsdata.no for å gi en bedre brukeropplevelse. For mer informasjon om hvordan Gyldendal bruker informasjonskapsler.

Markedshenvendelser

Dersom du er registrert med personopplysninger hos oss, for eksempel ved at du abonnerer på nyhetsbrev, har deltatt på et arrangement hos oss og/eller har bedt om vurderingseksemplar, vil du kunne motta henvendelser fra oss om faglig relevante nyheter, produkter og tjenester, aktuelle kurs og arrangementer og brukerundersøkelser.

Gyldendal har som mål å kun sende ut nyhetsbrev til mottakere som ønsker og motta dette, og som har samtykket til det. Dersom du mottar nyhetsbrev fra oss og ikke lenger ønsker dette, er det en knapp for avmelding i alle nyhetsbrev vi sender ut, slik at du ikke vil motta flere. Så lenge du mottar nyhetsbrev registrerer vi din kontaktinformasjon og hvilke områder du er interessert i informasjon om.

Gyldendal kan ha en berettiget interesse i å sende markedshenvendelser til deg dersom du tilhører enkelte kategorier av våre kontakter. Gyldendal gjør slike markedshenvendelser i form av utsendelse av vurderingseksemplarer, invitasjoner til kurs og arrangementer, informasjon om relevante produkter og tjenester samt invitasjoner til deltakelse i markedsundersøkelser. Vi har vurdert at kontakter i profesjonelle roller som bibliotekarer, bokhandlere, skoleeiere, skoleledere, pensumbesluttere, lærere, studenter og journalister er slike kategorier. Vår vurdering er at den enkelte vil ha nytte av våre henvendelser i utøvelsen av sitt arbeid mens personvernulempene er begrensede. Disse aktivitetene er vesentlige for Gyldendals virksomhet som kultur- og kunnskapsformidler. Personopplysningene som behandles vil være din kontaktinformasjon, ditt fagfelt/område og hvilke aktiviteter du har deltatt i eller hvilken informasjon du har mottatt. Det er alltid mulighet for å be om å bli avmeldt listene for utsendelse, og det er frivillig å delta på aktiviteter eller undersøkelser i regi av Gyldendal.

Underleverandører og sikkerhet

Gyldendal bruker Atea og Redpill Linpro som driftsleverandør. Det vil si at opplysningene behandles på servere driftet av Atea eller Redpill Linpro. Disse serverne er lokalisert i EU og driftes etter ISO 27001-standarden. Gyldendal bygger også tjenester på Microsoft Azure. Azure har servere lokalisert i EU og driftes etter ISO 27001-standarden.

Trygg bruk av Rettsdata forutsetter at bedriften eller organisasjonen samt enkeltbrukerne har et bevisst forhold til informasjonssikkerhet. Hver bruker som har en personlig innlogging skal ikke dele påloggingsinformasjonen med andre. Derfor er det viktig at brukerne er påpasselige med egen påloggingsinformasjon og at den enkelte logger seg ut ved endt økt.

Dersom brukeren har fått tilsendt passord fra Gyldendal, anbefales det at dette endres til noe annet ved å trykke på «glemt passord» ved innloggingsløpet.