Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
 1. Produkter /
 2. Maler Og Verktoy /
 3. Innholdsoversikt

Innhold i Maler og verktøy

Her finner du en oversikt over hvilke temaer vi dekker i Maler og verktøy.

Etablering og avvikling av viksomhet
 • Valg av selskapsform
 • AS
 • ANS/DA
 • Stiftelser
Kapitalforhøyelse
 • Kontantinnskudd
 • Tingsinnskudd
 • Gjeldskonvertering
 • Fondsemisjon
 • Styrefullmakt
 • Kapitalnedsettelse med etterfølgende kapitalforhøyelse
 • Opptak av ny deltaker i ANS/DA
Kapitalnedsettelse
 • Generell - med kreditorvarsel
 • Til dekning av tap - uten kreditorvarsel
 • Kapitalnedsettelse med etterfølgende kapitalforhøyelse
Utbytte
 • Ordinært utbytte
 • Tilleggsutbytte
 • Tilleggsutbytte etter styrefullmakt
 • Ekstraordinært utbytte basert på mellombalanse
Fisjon
 • Fisjon ved kapitalnedsettelse og nystiftelse
 • Fisjonsfusjon
 • Trekantfisjon (konsernfisjon)
 • Oppløsningsfisjon ved nystiftelse
Fusjon
 • Opptaksfusjon (vederlagsfusjon)
 • Vederlagsfri mor datter fusjon
 • Vederlagsfri søsterfusjon
 • Trekantfusjon (konsernfusjon)
 • Omvendt mor datter fusjon
Omdannelse
 • ENK til AS
 • NUF til AS
 • ANS/DA til AS
 • ANS til DA og DA til ANS
Generell selskapsrett
 • Avtaler mellom selskap og aksjeeier
  • Generell
  • Lån
  • Overdragelse av aksjer
 • Ekstraordinær Generalforsamling
 • Erverv av egne aksjer
 • Forkjøpsrett og innløsningsrett til aksjer
 • Ordinær Generalforsamling
 • Selskapets daglige liv
 • Selskapsavtale ANS og DA
 • Styre- og selskapsmøte ANS og DA
 • Styreansvar
 • Valg til selskapsorganer
 • Vedtekter
Transaksjoner
 • Aksjonæravtaler
 • Due diligence
 • Intensjonsavtaler
 • Overdragelse av aksjer
 • Tilbud
 • Virksomhetsoverdragelse
Arbeidsforhold
 • Ansettelse
 • Attest
 • Avskjed
 • Epost og innsyn
 • Insentivordninger
 • Oppsigelse
 • Permittering
 • Reglementer
 • Sluttavtale
 • Suspensjon
 • Varsling
 • Virksomhetsoverdragelse
Fast eiendom
 • Eiendomstransaksjoner
  • Bud og due dilligence
  • Kjøpsavtaler
  • Overtakelse
  • Fullmakter
 • Næringsleie
 • Eiendomsforvaltning
 • Eiendomsmegling
 • Eiendomsutvikling
 • Eiendomsskatt
 • Dokumentavgift
 • Tomtekjøp og festeforhold
 • Borettslag
 • Eierseksjoner
 • Tinglysing og konsesjon
 • Tingsrettslig sameie
 • Servitutter og forkjøpsrett
 • Bolig og fritid
  • Kjøp av bolig
  • Leie av bolig
  • Fritidseiendom
Personvern GDPR
 • Behandlingsoversikter
 • Personvernvurdering
 • Databehandleravtale
 • DPIA
 • Personvernerklæring
 • Rutiner og vurdering for overføring av personopplysninger til tredjeland
 • Samtykkeerklæring
 • Vurdering av beretttiget interesse
Avtalerett
 • Agenturavtaler
 • Forhandler- og distribusjonsavtaler
 • Franchiseforhold
 • Garantier og kausjon
 • Gjeldsbrev og mortifikasjon
 • Kommisjonsavtale
 • Konkurranserett
 • Foretakserverv
 • Konkurranseregulerende avtaler
 • Utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling
 • Låneavtaler
 • Pantedokumenter
 • Valg av finansieringsform
Inkasso, tvangsfullbyrdelse og konkurs
 • Sikkerhetsstillelse for krav
 • Utenrettslig inkasso
 • Rettslig inkasso og tvangsfullbyrdelse
  • Pengekrav
  • Annet enn pengekrav
 • Konkurs
  • Konkursvarsel / betalingsoppfordring
  • Konkursbegjæring
  • Fordringsanmeldelse til konkursbo
 • Bobehandling - konkursbo
Sivilprosess
 • Generell tidslinjemal
 • Stevning, tilsvar, anke mv.
Straffeprosess
 • Samtykke varetekstsfengsling
 • Begjæring om innsyn mv
Aktuelle satser
 • Avgiftssatser
 • Rettsgebyr
 • Gebyrer til Brønnøysundregistrene
 • Tinglysingsgebyr
 • Salærsatser
 • Betalingsterminer
 • Rentesatser
 • Utgiftsgodtgjørelser
 • Feriepenger
 • Grunnbeløp i folketrygden
 • Frikort for helsetjenester
 • Skjermingsrente
 • Naturalytelser
 • Fradragssatser
 • Skattesatser
 • Nyttige lenker

Klar for å komme i gang?

Begynn å bruke Rettsdata i dag, eller kontakt oss for å diskutere et tilbud skreddersydd din bedrift.

Kontakt ossKjøp nå