Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Christian Hp Reusch

Christian H.P. Reusch

Partner | Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig

Christian Reusch er født 1970. Cand.jur. 1995. Sekretær for Tvistemålsutvalget fra 1999-2001. Ansatt som advokat hos Regjeringsadvokaten fra 1999. Møterett for Høyesterett fra 2003. I dag er han partner hos Simonsen Vogt Wiig advokatfirma.

Bilde av Christian H.P. Reusch

Lovkommentarer

Tvisteloven
logo

Artikler fra

Nyheter

Christian Reusch og Knud Jacob Knudsen har skrevet nye lovkommentarer til voldgiftsloven

Christian Reusch og Knud Jacob Knudsen har skrevet nye lovkommentarer til voldgiftsloven. Reusch er partner i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, og var før den tid advokat ved Regjeringsadvokatembetet. Knudsen er partner samme sted, og er forfatter av flere publikasjoner innen sivilprosess, selskapsrett og entrepriserett.

Les artikkelen

Artikler fra

Nyheter

Bli kjent med prosedyre- og tvisteløsningsekspert Christian Reusch

Norsk Lovkommentar-forfatter Christian Reusch er spesialisert innenfor prosedyre og tvisteløsning og regnes som en av de ledende prosedyreadvokatene i Norge. Han trekkes frem av både Chambers and Partners og Legal 500. Reusch skriver kommentarer for for kapitlene 21-28 og 35-36 i tvisteloven.