Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Christian Hp Reusch

Christian H.P. Reusch

Partner | Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig

Christian Reusch er født 1970. Cand.jur. 1995. Sekretær for Tvistemålsutvalget fra 1999-2001. Ansatt som advokat hos Regjeringsadvokaten fra 1999. Møterett for Høyesterett fra 2003. I dag er han partner hos Simonsen Vogt Wiig advokatfirma.

Bilde av Christian H.P. Reusch

Lovkommentarer

Tvisteloven
logo

Artikler fra

Magasinet

Prosedyre- og tvisteløsningsekspert Christian Reusch

Norsk Lovkommentar-forfatter Christian Reusch er spesialisert innenfor prosedyre og tvisteløsning og regnes som en av de ledende prosedyreadvokatene i Norge. Han trekkes frem av både Chambers and Partners og Legal 500. Reusch har ansvar for kapitlene 21-28 og 35-36 i tvisteloven (lov 17. juni 2005 nr. 90) i Norsk Lovkommentar og har nylig foretatt en hovedrevisjon av lovkommentarene. Tvisteloven er en svært mye brukt lov og lovkommentar hos Gyldendal Rettsdata. Bli bedre kjent med vår forfatter Christian Reusch.

Les artikkelen