Våre produkter

Vi leverer kvalitetsikrede og oppdaterte rettskildeverktøy for jurister, revisorer og andre rettsanvendere. Med Rettsdata får du oppdaterte lover, forskrifter, dommer og en rekke andre rettskilder, lovkommentarer fra Norsk Lovkommentar, praktiske dokumentmaler og relevant faglitteratur.

Alt samlet på ett sted og kvalitetssikret av over 600 fageksperter.

Hold deg oppdatert med Rettsdata

Med Rettsdata er du alltid oppdatert. Våre baser oppdateres daglig, både når det gjelder lovtekster, lovkommentarer fra Norsk Lovkommentar, rettsavgjørelser, forskrifter, lovforarbeider eller de mange andre kildene. Du finner også lovendringer som ennå ikke er ikrafttrådt, eller tidligere utgaver av loven.

Gratis prøvetilgang

Registrer din e-postadresse og få gratis tilgang til Rettsdata i 2 dager.

3 Regulations Hero
Total

Med abonnement på Rettsdata Total får du et juridisk arbeidsverktøy for effektive vurderinger og kvalitetssikrede beslutninger.

Gyldendal Rettsdata 2017 PAS 0418
Revisjon

Med abonnement på Rettsdata Revisjon får du et digitalt og effektivt arbeidsverktøy som forenkler og kvalitetssikrer revisors arbeid.

Gyldendal Rettsdata 2017 PAS 5343
Kommune

Med abonnement på Rettsdata Kommune får du et digitalt og effektivt arbeidsverktøy som sikrer trygg, enkel og kvalitetssikret saksbehandling.

Gyldendal Rettsdata 2017 PAS 0280
Student

Med Rettsdata Student får du tilgang til rettskildene og lovkommentarene du trenger i din studiehverdag og senere i din karriere.

Gyldendal Rettsdata 2017 PAS 9670
Rettsdata rettskilder

I Rettsdata rettskilder finner du alle gjeldende norske lover, forskrifter, forarbeider og rettsavgjørelser – løpende oppdatert, søkbare og samlet på ett sted.

Gyldendal Rettsdata 2017 PAS 0976
API

Rettsdatas API gjør det mulig for tredjeparter å lage sine egne digitale løsninger basert på deler av Rettsdatas innhold.

Gyldendal Rettsdata 2017 PAS 5691

Andre produkter fra Gyldendal