Velkommen til Rettsdata

Faglitteratur i Kommune

Med over 30 titler har du ditt digitale fagbibliotek direkte tilgjengelig i Rettsdata.

Samlingen omfatter kommentarutgaver og faglitteratur fra Gyldendal og flere samarbeidende norske forlag - og den utvides kontinuerlig med nye og reviderte utgaver. Du får også tilgang til juridiske fagtidsskrifter.

Faglitteratur leveres som tillegg til Rettsdata Kommune.

Prøv Kommune

Siste publiserte titler

Borettslovene Rettsdata Kommentar Samling

Borettslovene

Lilleholt og Wyller
2018, 2018, Gyldendal Juridisk
Publisert 11. desember 2018

Lov Og Forskrift Om Offentlige Anskaffelser Productimage

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser

Thue, Buan mfl.
2018, Gyldendal Juridisk
Publisert 5. desember 2018

Personvern Publisering Og Behandling Av Personopplysninger Rettsdata Kommentar Samling

Personvern - publisering og behandling av personopplysninger

Wessel-Aas og Ødegaard
2018, Gyldendal Juridisk
Publisert 10. september 2018

Alle titler

Akutthjemlene i barnevernloven

Akutthjemlene i barnevernloven

Mons Oppedal
2008, Gyldendal Akademisk

Arbeidsmiljoeloven

Arbeidsmiljøloven; Kommentarer og praksis

Johansen og Stueland (red.)
2015, Gyldendal Akademisk

Arbeidstvistloven

Arbeidstvistloven

Erik Chris. Aagaard m.fl.
2014, Gyldendal Akademisk

Barnevernloven Ofstad og Skar

Barnevernloven med kommentarer

Ofstad og Skar
2015, Gyldendal Akademisk

Barnevernloven Lindboe (1)

Barnevernloven

Knut Lindboe
2011, Gyldendal Akademisk

Boligrett Rettsdata Kommentar Samling

Boligrett

Christian Fr. Wyller
2009, [Wyller]

Borettslovene Rettsdata Kommentar Samling

Borettslovene med kommentarer

Lilleholt og Wyller
2018, 2018, Gyldendal Juridisk

Bustadoppføringslova_en praktisk

Bustadoppføringslova

En praktisk juridisk håndbok
Christian Wefling
2012, Cappelen Damm Akademisk

Ekspropriasjon 2015

Ekspropriasjon

Stavang, Wang Andersen m.fl.
2015, Cappelen Damm Akademisk

Folketrygdloven

Folketrygdloven

Asbjørn Kjønstad
2007, Gyldendal Akademisk

Forholdsmessighetsvurderinger I Forvaltningsretten Rettsdata Kommentar Samling

Forholdsmessighets- vurderinger i forvaltningsretten

Karl Harald Søvig (red.)
2015, Fagbokforlaget

Forurensningsloven

Forurensningsloven med kommentarer

Øystein Wang
2015, Gyldendal Juridisk

Forvaltningsloven Rettsdata Kommentar Samling

Forvaltningsloven

Geir Woxholth
2011, Gyldendal Juridisk

Frihagens Forvaltningsrett Rettsdata Kommentar Samling

Frihagens forvaltningsrett

Bernt og Rasmussen
2010, Fagbokforlaget

Havne- og farvannsloven

Havne- og farvannsloven

Brynjar Østgård
2015, Gyldendal Akademisk

Helse Og Omsorgstjenesteloven Rettsdata Kommentar Samling

Helse- og omsorgstjenesteloven med kommentarer

Kjellevold, Søvig, Østenstad
2016, Fagbokforlaget

Helsepersonelloven Rettsdata Kommentar Samling

Helsepersonelloven

Anne Kjersti Befring og Bente Ohnstad
2010, Fagbokforlaget

Hevd Rettsdata Kommentar Samling

Hevd

Borgar Høgetveit Berg
2005, Cappelen Damm Akademisk

Husleieavtaler Rettsdata Kommentar Samling

Husleieavtaler

Parelius og Bragdø-Ellens
2010, Fagbokforlaget

Internasjonale barnefordelingssaker

Internasjonale barnefordelingssaker

Torunn Elise Kvisberg
2009, Gyldendal Akademisk

Kommunalrett Rettsdata Kommentar Samling

Kommunalrett

Oppgaver, organisering og kontroll
Engelsrud, Sletnes og Jahren
2014, Cappelen Damm Akademisk

Lov Og Forskrift Om Offentlige Anskaffelser Productimage

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser

med kommentarer
Thue, Buan mfl.
2018, Gyldendal Juridisk

NS 8403

NS 8403 med kommentarer Byggeleder og konsulentavtaler

Anne Cathrine Røed
2006, Anne C. Røed / Justinian Forlag

NS 8405

NS 8405

Marthinussen, Giverholt og Arvesen
2016, Gyldendal Juridisk

NS 8406

NS 8406

Arvesen, Marthinussen, Giverholt
2014, Gyldendal Juridisk

NS 8407

NS 8407

Giverholt, Arvesen og Marthinussen
2012, Gyldendal Akademisk

Offentleglova Rettsdata Kommentar Samling

Offentleglova

Bernt og Hove
2009, Fagbokforlaget

Offentlige Anskaffelser

Offentlige anskaffelser

Bakken og Nordby
2013, Fagbokforlaget

Pasient Og Brukerrettighetsloven Rettsdata Kommentar Samling

Pasient- og brukerrettighetsloven

Aslak Syse
2015, Gyldendal Akademisk

Pasientskaderett Rettsdata Kommentar Samling

Pasientskaderett

Syse, Kjelland og Jørstad
2011, Gyldendal Akademisk

Personvern Publisering Og Behandling Av Personopplysninger Rettsdata Kommentar Samling

Personvern - publisering og behandling av personopplysninger

Wessel-Aas og Ødegaard
2018, Gyldendal Juridisk

Plan- og bygningsloven

Plan- og bygningsloven

Frode A. Innjord m.fl.
2010, Gyldendal Akademisk

Psykisk Helsevernloven Rettsdata Kommentar Samling

Psykisk helsevernloven

med kommentarer
Aslak Syse
2016, Gyldendal Juridisk

På rett grunn

På rett grunn

Barbo og Simonsen
2010, Gyldendal Akademisk

Retten Til Individuell Plan Og Koordinator Rettsdata Kommentar Samling

Retten til individuell plan og koordinator

Alice Kjellevold
2013, Fagbokforlaget

Styring Og Vern

Styring og vern; Arbeidsrett i offentlig sektor

Gerd Engelsrud
2017, Cappelen Damm Akademisk

Tariffavtalen

Tariffavtalen - utvalgte emner

Tron Løkken Sundet
2014, Fagbokforlaget

Tilbakeføring av barn

Tilbakeføring av barn etter omsorgsovertakelse

Kirsten Sandberg
2003, Gyldendal Akademisk

Tildeling Av Offentlige Kontrakter Productimage

Tildeling av offentlige kontrakter

Rettslige vurderinger i tildelingsfasen ved offentlige anskaffelser
Kristian Jåtog Trygstad
2017, Gyldendal Juridisk

Tjenestetvistloven

Tjenestetvistloven

med kommentarer
Torgeir Bjørnaraa
2017, Gyldendal Juridisk

Tomtefesteloven Rettsdata Kommentar Samling

Tomtefesteloven

med kommentarer
Kjøllesdal, Andersen, Sletner
2016, Gyldendal Juridisk

Vann Og Avloepsrett

Vann- og avløpsrett

Guttorm Jakobsen/Advokatfirmaet Haavind
2010, Norsk Vann

Velferd Og Rettferd

Velferd og rettferd; Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år

Syse, Ketscher, Lilleholt og Smith
2013, Gyldendal Juridisk