Faglitteratur i Kommune

Med over 40 titler har du ditt digitale fagbibliotek direkte tilgjengelig i Rettsdata.

Samlingen omfatter kommentarutgaver og faglitteratur fra Gyldendal og flere samarbeidende norske forlag - og den utvides kontinuerlig med nye og reviderte utgaver. Du får også tilgang til juridiske fagtidsskrifter.

Faglitteratur leveres som tillegg til Rettsdata Kommune.

Prøv Kommune

Siste publiserte titler

Utvalg av titler

Arbeidsmiljoeloven

Arbeidsmiljøloven; Kommentarer og praksis

Se boken i Rettsdata
Johansen og Stueland (red.)

2015, Gyldendal Akademisk

Bustadoppføringslova_en praktisk

Bustadoppføringslova En praktisk juridisk håndbok

Se boken i Rettsdata
Christian Wefling

2012, Cappelen Damm Akademisk

Forholdsmessighetsvurderinger I Forvaltningsretten Rettsdata Kommentar Samling

Forholdsmessighets- vurderinger i forvaltningsretten

Se boken i Rettsdata
Karl Harald Søvig (red.)

2015, Fagbokforlaget

Helse Og Omsorgstjenesteloven Rettsdata Kommentar Samling

Helse- og omsorgstjenesteloven med kommentarer

Se boken i Rettsdata
Kjellevold, Søvig, Østenstad

2016, Fagbokforlaget

Internasjonale barnefordelingssaker

Internasjonale barnefordelingssaker

Se boken i Rettsdata
Torunn Elise Kvisberg

2009, Gyldendal Akademisk

Kommunalrett Rettsdata Kommentar Samling

Kommunalrett - Oppgaver, organisering og kontroll

Se boken i Rettsdata
Engelsrud, Sletnes og Jahren

2014, Cappelen Damm Akademisk

NS 8403

NS 8403 med kommentarer Byggeleder og konsulentavtaler

Se boken i Rettsdata
Anne Cathrine Røed
2006, Anne C. Røed / Justinian Forlag

Personvern Publisering Og Behandling Av Personopplysninger Rettsdata Kommentar Samling

Personvern - publisering og behandling av personopplysninger

Se boken i Rettsdata
Wessel-Aas og Ødegaard

2018, Gyldendal Juridisk

Retten Til Individuell Plan Og Koordinator Rettsdata Kommentar Samling

Retten til individuell plan og koordinator

Se boken i Rettsdata
Alice Kjellevold

2013, Fagbokforlaget

Styring Og Vern

Styring og vern; Arbeidsrett i offentlig sektor

Se boken i Rettsdata
Gerd Engelsrud
2017, Cappelen Damm Akademisk

Tilbakeføring av barn

Tilbakeføring av barn etter omsorgsovertakelse

Se boken i Rettsdata
Kirsten Sandberg

2003, Gyldendal Akademisk

Tildeling Av Offentlige Kontrakter Productimage

Tildeling av offentlige kontrakter

Se boken i Rettsdata
Rettslige vurderinger i tildelingsfasen ved offentlige anskaffelser
Kristian Jåtog Trygstad
2017, Gyldendal Juridisk

Tomtefesteloven Rettsdata Kommentar Samling

Tomtefesteloven med kommentarer

Se boken i Rettsdata
Kjøllesdal, Andersen, Sletner

2016, Gyldendal Juridisk

Velferd Og Rettferd

Velferd og rettferd; Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år

Se boken i Rettsdata
Syse, Ketscher, Lilleholt og Smith

2013, Gyldendal Juridisk