Vedtak og uttalelser fra forvaltningen

- Rundskriv og veiledere fra departementene/direktoratene
- Fylkesmannssaker
- KOFA-avgjørelser

Lover, forskrifter, forarbeider og rettsavgjørelser

Internasjonale rettskilder