Faglitteratur i Revisjon

Ditt digitale fagbibliotek

Med over 60 titler har du ditt digitale fagbibliotek direkte tilgjengelig i Rettsdata. Leveres som tillegg til Rettsdata Revisjon.

Samlingen omfatter kommentarutgaver og faglitteratur fra Gyldendal og flere samarbeidende norske forlag - og den utvides kontinuerlig med nye og reviderte utgaver.

Prøv Revisjon

Siste publiserte titler

Utvalg av titler

Praktisk Merverdiavgiftsrett Rettsdata Kommentar Samling

Praktisk merverdiavgiftsrett

Se boken i Rettsdata
Gjems-Onstad, Aasprong Dyrnes og Kildal (red.)
2012, Gyldendal Juridisk

Aksjeselskaper Og Allmennaksjeselskaper Rettsdata Kommentar Samling

Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper

Se boken i Rettsdata
Andenæs, Berge og Buskerud Christoffersen
2017, Calax

Aktuell Merverdiavgiftsrett Rettsdata Kommentar Samling

Aktuell merverdiavgiftsrett

Se boken i Rettsdata
Gjems-Onstad og Dyrnes (red.)
2015, Gyldendal Juridisk

Fusjon Og Fisjon Rettsdata Kommentar Samling

Fusjon og fisjon - Skatt, Regnskap, Selskapsrett

Se boken i Rettsdata
Aamelfot, Bjørken, Bjørnslett, Jacobsen, Johansen, Løfsgaard og Wilter
2015, Fagbokforlaget

God Regnskapsfoeringsskikk Rettsdata Kommentar Samling

God regnskapsføringsskikk

Se boken i Rettsdata
Høylie, Kristensen og Opsahl

2015, Gyldendal Akademisk

Kapitalforhoeyelse I Henhold Til Styrefullmakt Rettsdata Kommentar Samling

Kapitalforhøyelse i henhold til styrefullmakt

Se boken i Rettsdata
Gina Bråthen
2014, Gyldendal Akademisk

Kjoep Og Salg Av Virksomhet Rettsdata Kommentar Samling

Kjøp og salg av virksomhet

Se boken i Rettsdata
Margrethe Buskerud Christoffersen
2008, Gyldendal Akademisk

Merverdiavgift I Et Internasjonalt Perspektiv Rettsdata Kommentar Samling

Merverdiavgift i et internasjonalt perspektiv

Aasprong Dyrnes og Mikelsen (red.)
2017, Gyldendal Juridisk

Moderne Forretningsjus III Rettsdata Kommentar Samling

Moderne forretningsjus III

Se boken i Rettsdata
Harald Benestad Anderssen og Tore Bråthen (red.)
2016, Fagbokforlaget

MVA Kommentaren Rettsdata Kommentar Samling

MVA-kommentaren

Se boken i Rettsdata
Gjems-Onstad, Kildal, Aasprong Dyrnes, Mikelsen, Kristensen
2016, Gyldendal Akademisk

Norsk Bedriftsskatterett Rettsdata Kommentar Samling

Norsk Bedriftsskatterett

Se boken i Rettsdata
Folkvord, Furuseth, Ferdowsi, Gjems-Onstad
2018, Gyldendal Juridisk

Praktisk Internasjonal Skatterett Og Internprising Rettsdata Kommentar Samling

Praktisk internasjonal skatterett og internprising

Se boken i Rettsdata
Ole Gjems-Onstad og Eivind Furuseth (red.)
2013, Gyldendal Juridisk

Regnskapsanalyse Aktiv Bruk Av Regnskapet Rettsdata Kommentar Samling

Regnskapsanalyse; Aktiv bruk av regnskapet

Se boken i Rettsdata
Ekland og Knutsen

2011, Gyldendal Akademisk

Revisorloven Rettsdata Kommentar Samling

Revisorloven, med kommentarer

Se boken i Rettsdata
Cordt-Hansen, Siebke, Knudsen

2010, Den norske Revisorforening

Selskap Kontrakt Konkurs Og Rettskilder Rettsdata Kommentar Samling

Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder - Festskrift til Mads Henry Andenæs

Se boken i Rettsdata
Festskrift til Mads Henry Andenæs
2010, Gyldendal Akademisk
Skatteparadisene Og Den Internasjonale Selskapsskatteretten Rettsdata Kommentar Samling

Skatteparadisene og den internasjonale selskapsskatteretten

Se boken i Rettsdata
Gregar Berg-Rolness
2016, Gyldendal Juridisk

Skatterett For Naeringsdrivende 2017 Rettsdata Kommentar Samling

Skatterett for næringsdrivende 2017

Se boken i Rettsdata
Arthur J. Brudvik
2017, Cappelen Damm Akademisk

Styremedl Erstatningsansvar Aksjeselskaper

Styremedlemmers erstatningsansvar i aksjeselskaper

Se boken i Rettsdata
Kristin Normann Aarum

1994, Gyldendal Juridisk