Banner

Faglitteratur i Revisjon

Ditt digitale fagbibliotek

Med over 40 titler har du ditt digitale fagbibliotek direkte tilgjengelig i Rettsdata. Leveres som tillegg til Rettsdata Revisjon.

Samlingen omfatter kommentarutgaver og faglitteratur fra Gyldendal og flere samarbeidende norske forlag - og den utvides kontinuerlig med nye og reviderte utgaver.

Prøv Revisjon

Siste publiserte titler

Mva Håndboken 2019

MVA-håndboken 2019

[Skattedirektoratet]
2019, Skattedirektoratet

Publisert 02. april 2019
Styremedl Erstatningsansvar Aksjeselskaper

Styremedlemmers erstatningsansvar i aksjeselskaper

Kristin Normann Aarum
1994, Gyldendal Juridisk

Publisert 26. november 2019

Alle titler

Praktisk Merverdiavgiftsrett Rettsdata Kommentar Samling

Praktisk merverdiavgiftsrett

Gjems-Onstad, Aasprong Dyrnes og Kildal (red.)
2012, Gyldendal Juridisk

Skatte ABC 2018 19 Tidl. Lignings ABC Rettsdata Kommentar Samling

Skatte-ABC 2018/19 (tidl. Lignings-ABC)

Skattedirektoratet
2019, Fagbokforlaget

Aksjeselskaper Og Allmennaksjeselskaper Rettsdata Kommentar Samling

Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper

Andenæs, Berge og Buskerud Christoffersen
2017, Calax

Aksjonaeravtaler Rettsdata Kommentar Samling

Aksjonæravtaler

Jannik Woxholth
2014, Gyldendal Juridisk

Aktuell Bedriftsbeskatning Rettsdata Kommentar Samling

Aktuell bedriftsbeskatning

Gjems-Onstad og Folkvord
2013, Gyldendal Juridisk

Aktuell Merverdiavgiftsrett Rettsdata Kommentar Samling

Aktuell merverdiavgiftsrett

Gjems-Onstad og Dyrnes (red.)
2015, Gyldendal Juridisk

Bokfoeringsloven Rettsdata Kommentar Samling

Bokføringsloven

Jan Terje Kaaby
2015, Fagbokforlaget

Den Eksterne Revisor Rettsdata Kommentar Samling

Den eksterne revisor

Bror Petter Gulden
2015, Gyldendal Akademisk

Egenkapitaltransaksjoner Rettsdata Kommentar Samling

Egenkapitaltransaksjoner

Britt Torunn Hove m.fl.
2014, Fagbokforlaget

Ekstern Revisors Handleplikter Rettsdata Kommentar Samling

Ekstern revisors handleplikter

Kari Birkeland
2017, Cappelen Damm Akademisk

Finansavtaleloven Rettsdata Kommentar Samling

Finansavtaleloven

Grøttjord og Rosén
2014, Gyldendal Juridisk

Finansraadgivers Ansvar Og Plikter Rettsdata Kommentar Samling

Finansrådgivers ansvar og plikter

Jone Engh
2009, Cappelen Damm Akademisk

Forkjoeps Og Tilbudsrett Til Aksjer Rettsdata Kommentar Samling

Forkjøps- og tilbudsrett til aksjer

Bjarte Eide
2009, Gyldendal Akademisk

Fusjon Og Fisjon Rettsdata Kommentar Samling

Fusjon og fisjon - Skatt, Regnskap, Selskapsrett

Aamelfot, Bjørken, Bjørnslett, Jacobsen, Johansen, Løfsgaard og Wilter
2015, Fagbokforlaget

Gjeld Og Renter Rettsdata Kommentar Samling

Gjeld og renter

Hugo P. Matre
2012, Gyldendal Juridisk

God Regnskapsfoeringsskikk Rettsdata Kommentar Samling

God regnskapsføringsskikk

Høylie, Kristensen og Opsahl
2015, Gyldendal Akademisk

Innfoering I Finansmarkedsrett Rettsdata Kommentar Samling

Innføring i finansmarkedsrett

Trude Myklebust
2011, Fagbokforlaget

Inntekt Av Virksomhet Rettsdata Kommentar Samling

Inntekt av virksomhet

Gregar Berg-Rolness
2009, Gyldendal Akademisk

Kapitalforhoeyelse I Henhold Til Styrefullmakt Rettsdata Kommentar Samling

Kapitalforhøyelse i henhold til styrefullmakt

Gina Bråthen
2014, Gyldendal Akademisk

Kjoep Og Salg Av Virksomhet Rettsdata Kommentar Samling

Kjøp og salg av virksomhet

Margrethe Buskerud Christoffersen
2008, Gyldendal Akademisk

Lov Om Finansiell Sikkerhetsstillelse Rettsdata Kommentar Samling

Lov om finansiell sikkerhetsstillelse

Karl Rosén
2011, Gyldendal Akademisk

Merverdiavgift I Et Internasjonalt Perspektiv Rettsdata Kommentar Samling

Merverdiavgift i et internasjonalt perspektiv

Aasprong Dyrnes og Mikelsen (red.)
2017, Gyldendal Juridisk

Moderne Forretningsjus III Rettsdata Kommentar Samling

Moderne forretningsjus III

Harald Benestad Anderssen og Tore Bråthen (red.)
2016, Fagbokforlaget

MVA Guiden 2014 Rettsdata Kommentar Samling

MVA-Guiden 2014

[Infotjenester]
2014, Infotjenester/NARF Ekstra

Mva Håndboken 2019

MVA-håndboken 2019

[Skattedirektoratet]
2019, Skattedirektoratet

MVA Kommentaren Rettsdata Kommentar Samling

MVA-kommentaren

Gjems-Onstad, Kildal, Aasprong Dyrnes, Mikelsen, Kristensen
2016, Gyldendal Akademisk

Norsk Bedriftsskatterett Rettsdata Kommentar Samling

Norsk Bedriftsskatterett

Folkvord, Furuseth, Ferdowsi, Gjems-Onstad
2018, Gyldendal Juridisk

Norsk Skatteavtalerett Rettsdata Kommentar Samling

Norsk skatteavtalerett

Arvid Aage Skaar m.fl.
2006, Gyldendal Akademisk

Praktisk Internasjonal Skatterett Og Internprising Rettsdata Kommentar Samling

Praktisk internasjonal skatterett og internprising

Ole Gjems-Onstad og Eivind Furuseth (red.)
2013, Gyldendal Juridisk

Praktisk Konkurs Bobehandling Rettsdata Kommentar Samling

Praktisk konkurs; bobehandling

Ernst Moe
2007, Gyldendal Akademisk

Regnskapsanalyse Aktiv Bruk Av Regnskapet Rettsdata Kommentar Samling

Regnskapsanalyse; Aktiv bruk av regnskapet

Ekland og Knutsen
2011, Gyldendal Akademisk

Regnskapsloven Rettsdata Kommentar Samling

Regnskapsloven

Handeland og Schwencke
2011, Gyldendal Akademisk

Revisjon Teori Og Metode Rettsdata Kommentar Samling

Revisjon - teori og metode

Bror Petter Gulden
2016, Cappelen Damm Akademisk

Revisorloven Rettsdata Kommentar Samling

Revisorloven, med kommentarer

Cordt-Hansen, Siebke, Knudsen
2010, Den norske Revisorforening

Revisors Erstatningsansvar Rettsdata Kommentar Samling

Revisors erstatningsansvar

Erling Hjelmeng
2007, Fagbokforlaget

Samvirkeforetak Rettsdata Kommentar Samling

Samvirkeforetak

Tore Fjørtoft og Ole Gjems-Onstad
2009, Gyldendal Akademisk

Selskap Kontrakt Konkurs Og Rettskilder Rettsdata Kommentar Samling

Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder - Festskrift til Mads Henry Andenæs

2010, Gyldendal Akademisk
Selskapsloven Rettsdata Kommentar Samling

Selskapsloven

Geir Woxholth
2005, Gyldendal Akademisk

Skatt Ved Fusjon Og Fisjon Rettsdata Kommentar Samling

Skatt ved fusjon og fisjon

Benn Folkvord
2006, Gyldendal Akademisk

Skatteforvaltningshaandboken 2018 Rettsdata Kommentar Samling

Skatteforvaltnings- håndboken 2018

2018, Skattedirektoratet

Skattehaandboken 2018 2019 Rettsdata Kommentar Samling

Skattehåndboken 2018/2019

2019, Skattebetalerforeningen
Skatteparadisene Og Den Internasjonale Selskapsskatteretten Rettsdata Kommentar Samling

Skatteparadisene og den internasjonale selskapsskatteretten

Gregar Berg-Rolness
2016, Gyldendal Juridisk

Skatteprosess Rettsdata Kommentar Samling

Skatteprosess

Ole Gjems-Onstad og Hugo Matre (red.)
2015, Gyldendal Rettsdata

Skatterett For Naeringsdrivende 2017 Rettsdata Kommentar Samling

Skatterett for næringsdrivende 2017

Arthur J. Brudvik
2017, Cappelen Damm Akademisk

Stiftelsesloven Rettsdata Kommentar Samling

Stiftelsesloven

Gudmund Knudsen og Geir Woxholth
2004, Gyldendal Akademisk

Tilretteleggeransvar Rettsdata Kommentar Samling

Tilretteleggeransvar

Olav Fr. Perland
2013, Cappelen Damm Akademisk

Utbytte Rettsdata Kommentar Samling

Utbytte

Benn Folkvord
2013, Gyldendal Juridisk
Valg Av Selskapsform Rettsdata Kommentar Samling

Valg av selskapsform

Ole Gjems-Onstad
2013, Gyldendal Juridisk

Verdipapirfondloven Rettsdata Kommentar Samling

Verdipapirfondloven med kommentarer

Karl Rosén
2015, Gyldendal juridisk

Styremedl Erstatningsansvar Aksjeselskaper

Styremedlemmers erstatningsansvar i aksjeselskaper

Kristin Normann Aarum
1994, Gyldendal Juridisk