Temaer som dekkes i Revisjon

 • Engasjementsbrev, Revisorskifte
 • Revisjon (ISA)
 • Attestasjon (ISAE)
 • EK-Transaksjoner (SA 3802)
 • Forenklet revisorkontroll (ISRE)
 • Beslektede tjenester (ISRS)
 • Kommunikasjon med klient
 • Regnskap
 • Bokføring, Regnskapsførsel
 • Selskapsrett, Mva
 • Konkurs