Rettsdata for studenter

Gratis for alle Feide-brukere

Som student har du behov for å finne rettskildene og forstå bestemmelsene. Vi gir deg tilgang til rettskildene du trenger i din studiehverdag og senere i din karriere; lover, rettsavgjørelser, forskrifter, lovforarbeider, og lovkommentarer fra Norsk Lovkommentar. 

Vi tilbyr alle studenter som har en Feide-bruker, gratis tilgang til Rettsdata. Slik får du tilgang til Rettsdata via Feide.

 

Logg inn med Feide

Vi hjelper deg gjennom studietiden

  • Enkel og rask tilgang til alle relevante rettskilder
  • Lovkommentarer fra Norsk Lovkommentar som gir deg en grundig forståelse av bestemmelsene
  • Eksamensforberedelse og oppgaveskriving
  • Kvalitetssikret av ledende jurister og fageksperter

Med Rettsdata får du: 

Rettskilder

Relevante rettskilder, med fordypning innenfor flere rettsområder.

Ikon Rettskilder
Norsk Lovkommentar

Lovkommentarer til alle Norges lover, med utdypende forklaring til lovparagrafene.

Ikon Norsk Lovkommentar
Maler og verktøy

Dokumentmaler med dialogbokser for rask utfylling, samt veiledninger.

Ikon Maler Og Verkt├©Y

Andre produkter fra Gyldendal