Banner

Faglitteratur i Total

Ditt digitale juridiske bibliotek

I Rettsdata Total får du over 170 kommentarutgaver og annen juridisk litteratur fra Gyldendal og flere samarbeidende norske forlag. Samlingen utvides kontinuerlig med nye og reviderte utgaver. Leveres som tillegg til Total.

Bøkene er både søkbare og koplet rett mot lovparagrafer, slik at du enkelt finner kapitler og avsnitt for den aktuelle problemstillingen.
 

Prøv Total

Siste publiserte titler

Alle titler

Anskaffelser

Offentlige Anskaffelser

Offentlige anskaffelser

Bakken og Nordby
2013, Fagbokforlaget

Tildeling Av Offentlige Kontrakter Productimage

Tildeling av offentlige kontrakter

Kristian Jåtog Trygstad
2017, Gyldendal Juridisk

Vann Og Avloepsrett

Vann- og avløpsrett

Guttorm Jakobsen/Advokatfirmaet Haavind
2010, Norsk Vann

Arbeidsrett

Arbeidsmiljoeloven Foer Og Naa

Arbeidsmiljøloven før og nå

Børre Pettersen
2005, Gyldendal Akademisk

Arbeidsmiljoeloven

Arbeidsmiljøloven Kommentarer og praksis

Johansen og Stueland (red.)
2015, Gyldendal Akademisk

Arbeidstvistloven

Arbeidstvistloven Kommentarer og praksis

Erik Chris. Aagaard m.fl.
2014, Gyldendal Akademisk

Ferieloven

Ferieloven

Lars Holo
2006, Gyldendal Akademisk

Hovedavtalen

Hovedavtalen LO-NHO 2006-2009

Per Helge Mork
2007, Gyldendal Akademisk

Styring Og Vern

Styring og vern - Arbeidsrett i offentlig sektor

Gerd Engelsrud
2017, Cappelen Damm Akademisk

Tariffavtalen

Tariffavtalen - Utvalgte emner

Tron Løkken Sundet
2014, Fagbokforlaget

Tjenestetvistloven

Tjenestetvistloven med kommentarer

Torgeir Bjørnaraa
2017, Gyldendal Juridisk

Barne- og familievernrett

Akutthjemlene i barnevernloven

Akutthjemlene i barnevernloven

Mons Oppedal
2008, Gyldendal Akademisk

Barnevernloven Ofstad og Skar

Barnevernloven med kommentarer

Ofstad og Skar
2015, Gyldendal Akademisk

Barnevernloven Lindboe (1)

Barnevernloven

Knut Lindboe
2011, Gyldendal Juridisk

Internasjonale barnefordelingssaker

Internasjonale barnefordelingssaker

Torunn Elise Kvisberg
2009, Gyldendal Akademisk

Tilbakeføring av barn

Tilbakeføring av barn etter omsorgsovertakelse

Kirsten Sandberg
2003, Gyldendal Akademisk

Diverse

EMK

EMK med kommentarer

Tor Ehlers Bertelsen
2011, Gyldendal Juridisk

Energiloven

Energiloven med kommentarer

Naas-Bibow og Martinsen (red.)
2011, Gyldendal Akademisk

Forbrukerkjøpsloven

Forbrukerkjøpsloven med kommentarer

Arnulf Tverberg
2008, Gyldendal Akademisk

Foreldelse Fordringer Kommentarsamling

Foreldelse av fordringer

Anne Cathrine Røed
2019, Cappelen Damm Akademisk

Forurensningsloven

Forurensningsloven med kommentarer

Øystein Wang
2015, Gyldendal Juridisk

Fremmedkrigere

Fremmedkrigere - Forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia

Andersson, Høgestøl, Lie
2018, Gyldendal Juridisk

Friluftsloven

Friluftsloven med kommentarer

Marianne Reusch
2016, Gyldendal Juridisk

Handleplikt

Handleplikt, kommandomyndighet og lydighetsplikt i operativt politiarbeid

Ragnar L. Auglend
2016, Gyldendal Juridisk

Havne- og farvannsloven

Havne- og farvannsloven med kommentarer

Brynjar Østgård
2015, Gyldendal Akademisk

Hindringsfritak

Hindringsfritak - Det såkalte kontrollansvaret i kjøpsloven § 27

Anders Mikelsen
2011, Gyldendal Akademisk

Konkurranseloven

Konkurranseloven og EØS-konkurranseloven med kommentarer

Evensen og Sæveraas (red.)
2009, Gyldendal Akademisk

Utlendingsloven

Utlendingsloven med kommentarer

Terje Einarsen
2008, Fagbokforlaget

Vann Og Avloepsrett

Vann- og avløpsrett

Guttorm Jakobsen/Advokatfirmaet Haavind
2010, Norsk Vann

Entreprise-, plan- og bygningsrett

Bustadoppføringslova_en praktisk

Bustadoppføringslova En praktisk juridisk håndbok

Christian Wefling
2012, Cappelen Damm Akademisk

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova Elektronisk bokprosjekt, kap. I-IV

Lasse Simonsen
2015, Gyldendal Juridisk

Byggherreforskriften

Byggherreforskriften med kommentarer

Grethe Gullhaug og Kjetil Sangolt
2016, Gyldendal Juridisk

NS 8403

NS 8403 med kommentarer

Anne Cathrine Røed
2006, Anne C. Røed / Justinian Forlag

NS 8405

NS 8405 med kommentarer

Marthinussen, Giverholt og Arvesen
2016, Gyldendal Juridisk

NS 8406

NS 8406 med kommentarer

Arvesen, Marthinussen, Giverholt
2014, Gyldendal Juridisk

NS 8407

NS 8407 med kommentarer

Giverholt, Arvesen og Marthinussen
2012, Gyldendal Akademisk

På rett grunn

På rett grunn

Barbo og Simonsen
2010, Gyldendal Akademisk

Erstatningsrett

Om Erstatningsrett Rettsdata Kommentar Samling

Om erstatningsrett

Med utgangspunkt i tekster av Peter Lødrup
Wilhelmsen og Hagland
2017, Gyldendal Juridisk

Pasientskaderett Rettsdata Kommentar Samling

Pasientskaderett med kommentarer

Syse, Kjelland og Jørstad
2011, Gyldendal Juridisk

Skadelidtes Egeneksponering For Risiko I Erstatningsretten Rettsdata Kommentar Samling

Skadelidtes egeneksponering for risiko i erstatningsretten

Anne Marie Frøseth
2013, Fagbokforlaget

Skadeserstatningsloven Rettsdata Kommentar Samling

Skadeserstatningsloven med kommentarer

Bjørn Engstrøm
2010, Gyldendal Akademisk

Saerlig Saarbarhet I Personskadeerstatningsretten Rettsdata Kommentar Samling

Særlig sårbarhet i personskade-erstatningsretten

Morten Kjelland
2008, Gyldendal Akademisk

Voldsoffererstatningsloven Rettsdata Kommentar Samling

Voldsoffererstatningsloven med kommentarer

Henning Brath
2011, Gyldendal Juridisk

Styremedl Erstatningsansvar Aksjeselskaper

Styremedlemmers erstatningsansvar i aksjeselskaper

Kristin Normann Aarum
1994, Gyldendal Juridisk

Familie, arv og skifte

Ekteskapsloven Rettsdata Kommentar Samling

Ekteskapsloven med kommentarer

Bind 1
Holmøy, Lødrup og Aasland
2013, Gyldendal Juridisk

Tilbakekall Av Testamenter Rettsdata Kommentar Samling

Tilbakekall av testamenter

Peter E. Hambro
2010, Gydendal Akademisk

Uskifte Rettsdata Kommentar Samling

Uskifte

John Aasland
2008, Gyldendal Akademisk

Fast eiendomsrett

Avhendingsloven Rettsdata Kommentar Samling

Avhendingsloven med kommentarer

Harald Benestad Andersen
2008, Gyldendal Akademisk

Boligrett Rettsdata Kommentar Samling

Boligrett

Christian Fr. Wyller
2009, [Wyller]

Borettslovene Rettsdata Kommentar Samling

Borettslovene med kommentarer

Lilleholt og Wyller
2018, Gyldendal Juridisk

Bustadoppfoeringslova Rettsdata Kommentar Samling

Bustadoppføringslova - En praktisk juridisk håndbok

Christian Wefling
2012, Cappelen Damm Akademisk

Bustadoppfoeringslova Rettsdata Kommentar Samling (1)

Bustadoppføringslova - Elektronisk bokprosjekt, kap. I-IV

Lasse Simonsen
2015, Gyldendal Juridisk

Eiendomsmegling Rettslige Spoersmaal Rettsdata Kommentar Samling

Eiendomsmegling - rettslige spørsmål

Karl Rosén og Dag H. Torsteinsen
2008, Gyldendal Akademisk

Ekspropriasjon Rettsdata Kommentar Samling

Ekspropriasjon

Stavang, Wang Andersen m.fl.
2019, Cappelen Damm Akademisk

Hevd Rettsdata Kommentar Samling

Hevd

Borgar Høgetveit Berg
2005, Cappelen Damm Akademisk

Hindringsfritak Rettsdata Kommentar Samling

Hindringsfritak - Det såkalte kontrollansvaret i kjøpsloven § 27

Anders Mikelsen
2011, Gyldendal Akademisk

Husleieavtaler Rettsdata Kommentar Samling

Husleieavtaler

Parelius og Bragdø-Ellens
2010, Fagbokforlaget

Kjoepsloven Rettsdata Kommentar Samling

Kjøpsloven med kommentarer

Bergen, Konow og Rognlien
2008, Gyldendal Akademisk

Mangler Ved Omsetning Av Boliger Rettsdata Kommentar Samling

Mangler ved omsetning av boliger

Harald Benestad Anderssen
2016, Gyldendal Juridisk

Tinglysing Rettsdata Kommentar Samling

Tinglysing

Borgar Høgetveit Berg og Stein Bråthen-Otterbech
2009, Cappelen Damm Akademisk

Tomtefesteloven Rettsdata Kommentar Samling

Tomtefesteloven med kommentarer

Kjøllesdal, Andersen, Sletner
2016, Gyldendal Juridisk

Forsikring

Forsikringsavtaleloven Rettsdata Kommentar Samling

Forsikringsavtaleloven med kommentarer

Brynildsen, Lid og Nygård
2014, Gyldendal Akademisk

Pasientskaderett Rettsdata Kommentar Samling

Pasientskaderett med kommentarer

Syse, Kjelland og Jørstad
2011, Gyldendal Akademisk

Forvaltningsrett

Forholdsmessighetsvurderinger I Forvaltningsretten Rettsdata Kommentar Samling

Forholdsmessighets-vurderinger i forvaltningsretten

Karl Harald Søvig (red.)
2015, Fagbokforlaget

Forvaltningsloven Rettsdata Kommentar Samling

Forvaltningsloven med kommentarer

Geir Woxholth
2011, Gyldendal Juridisk

Frihagens Forvaltningsrett Rettsdata Kommentar Samling

Frihagens forvaltningsrett

Bernt og Rasmussen
2010, Fagbokforlaget

Kommunalrett Rettsdata Kommentar Samling

Kommunalrett - Oppgaver, organisering og kontroll

Engelsrud, Sletnes og Jahren
2014, Cappelen Damm Akademisk

Offentleglova Rettsdata Kommentar Samling

Offentleglova

Bernt og Hove
2009, Fagbokforlaget

Pasient Og Brukerrettighetsloven Rettsdata Kommentar Samling

Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer

Aslak Syse
2015, Gyldendal Akademisk

Utlendingsloven Rettsdata Kommentar Samling

Utlendingsloven

Terje Einarsen
2008, Fagbokforlaget

Helse- og sosialrett

Helse Og Omsorgstjenesteloven Rettsdata Kommentar Samling

Helse- og omsorgstjenesteloven med kommentarer

Kjellevold, Søvig, Østenstad
2016, Fagbokforlaget

Helsepersonelloven Rettsdata Kommentar Samling

Helsepersonelloven

Anne Kjersti Befring og Bente Ohnstad
2010, Fagbokforlaget

Pasient Og Brukerrettighetsloven Rettsdata Kommentar Samling

Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer

Aslak Syse
2015, Gyldendal Akademisk

Pasientskaderett Rettsdata Kommentar Samling

Pasientskaderett med kommentarer

Syse, Kjelland og Jørstad
2011, Gyldendal Juridisk

Psykisk Helsevernloven Rettsdata Kommentar Samling

Psykisk helsevernloven med kommentarer

Aslak Syse
2016, Gyldendal Juridisk

Retten Til Individuell Plan Og Koordinator Rettsdata Kommentar Samling

Retten til individuell plan og koordinator

Alice Kjellevold
2013, Fagbokforlaget

Velferd Og Rettferd Festskrift Til Asbjoern Kjoenstad 70 Aar Rettsdata Kommentar Samling

Velferd og rettferd; Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år

Syse, Ketscher, Lilleholt og Smith
2013, Gyldendal Juridisk

Immaterialrett

Immaterialrett Rettsdata Kommentar Samling

Immaterialrett

Helset, Reimers, Stene og Vik
2009, Cappelen Damm Akademisk

Markedsfoeringsloven Rettsdata Kommentar Samling

Markedsføringsloven

Lunde, Mestad og Michaelsen
2015, Gyldendal Akademisk

Markedsundersoekelser Som Bevis I Varemerke Og Markedsfoeringsrett Rettsdata Kommentar Samling

Markedsundersøkelser som bevis i varemerke- og markedsføringsrett

Monica Viken
2012, Gyldendal Juridisk

Konkurs, insolvens, tvangsfullbyrdelse

Panteloven Med Kommentarer Rettsdata Kommentar Samling

Panteloven med kommentarer

Jens Edvin A. Skoghøy
2016, Gyldendal Akademisk

Praktisk Konkurs Bobehandling Rettsdata Kommentar Samling

Praktisk konkurs; bobehandling

Ernst Moe
2007, Gyldendal Akademisk

Utleggsforretninger Rettsdata Kommentar Samling

Utleggsforretninger

Sæbø og Haakensen
2012, Tvangsfullbyrdelse DA

Dekningsloven Rettsdata Kommentar Samling

Dekningsloven med kommentarer

Aasebø, Madsen og Sandvik
2015, Gyldendal Juridisk

Foreldelse Fordringer Kommentarsamling

Foreldelse av fordringer

Anne Cathrine Røed
2019, Cappelen Damm Akademisk

Praktisk Tvangsfullbyrdelse

Praktisk tvangsfullbyrdelse

Ernst Moe
2013, Gyldendal Juridisk

Personrett

Personvern I Finanssektoren Rettsdata Kommentar Samling

Personvern i finanssektoren

Ottesen og Blixrud
2010, Gyldendal Akademisk

Personvernhaandboken Rettsdata Kommentar Samling

Personvernhåndboken

Tønseth, Stubø, Olsen og Ljostad
2016, Gyldendal Juridisk

Personvern Publisering Og Behandling Av Personopplysninger Rettsdata Kommentar Samling

Personvern - publisering og behandling av personopplysninger

Wessel-Aas og Ødegaard
2018, Gyldendal Juridisk

Vergemaalsloven Og Utlendingsloven Kapittel 11 A Rettsdata Kommentar Samling

Vergemålsloven og utlendingsloven kap. 11 a med kommentarer

Sande, Linge og Choon Rasmussen
2017, Gyldendal Juridisk

Regnskap og revisjon

Bokfoeringsloven Rettsdata Kommentar Samling

Bokføringsloven

Jan Terje Kaaby
2015, Fagbokforlaget

Den Eksterne Revisor Rettsdata Kommentar Samling

Den eksterne revisor

Bror Petter Gulden
2015, Gyldendal Akademisk

Fusjon Og Fisjon Rettsdata Kommentar Samling

Fusjon og fisjon - Skatt, Regnskap, Selskapsrett

Aamelfot, Bjørken, Bjørnslett, Jacobsen, Johansen, Løfsgaard og Wilter
2015, Fagbokforlaget

God Regnskapsfoeringsskikk Rettsdata Kommentar Samling

God regnskapsføringsskikk

Høylie, Kristensen og Opsahl
2015, Gyldendal Akademisk

Regnskapsanalyse Aktiv Bruk Av Regnskapet Rettsdata Kommentar Samling

Regnskapsanalyse; Aktiv bruk av regnskapet

Ekland og Knutsen
2011, Gyldendal Akademisk

Regnskapsloven Rettsdata Kommentar Samling

Regnskapsloven med kommentarer

Handeland og Schwencke
2011, Gyldenal Akademisk

Revisjon Teori Og Metode Rettsdata Kommentar Samling

Revisjon - teori og metode

Bror Petter Gulden
2016, Cappelen Damm Akademisk

Revisors Erstatningsansvar Rettsdata Kommentar Samling

Revisors erstatningsansvar

Erling Hjelmeng
2007, Fagbokforlaget

Selskapsrett, børs og finans

Aksjeselskaper Og Allmennaksjeselskaper

Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper

Andenæs, Berge og Buskerud Christoffersen
2017, Calax

Aksjonaeravtaler

Aksjonæravtaler

Jannik Woxholth
2014, Gyldendal Juridisk

Egenkapitaltransaksjoner

Egenkapitaltransaksjoner

Britt Torunn Hove m.fl.
2014, Fagbokforlaget

Ekstern Revisors Handleplikter

Ekstern revisors handleplikter

Kari Birkeland
2017, Cappelen Damm Akademisk

Finansavtaleloven

Finansavtaleloven med kommentarer

Grøttjord og Rosén
2014, Gyldendal Juridisk

Finansraadgivers Ansvar Og Plikter

Finansrådgivers ansvar og plikter

Jone Engh
2009, Cappelen Damm Akademisk

Forkjoeps Og Tilbudsrett Til Aksjer

Forkjøps- og tilbudsrett til aksjer

Bjarte Eide
2009, Gyldendal Akademisk

Fusjon Og Fisjon

Fusjon og fisjon

Aamelfot, Bjørken, Bjørnslett, Jacobsen, Johansen, Løfsgaard og Wilter
2015, Fagbokforlaget

Gjeld Og Renter

Gjeld og renter

Hugo P. Matre
2012, Gyldendal Juridisk

Innfoering I Finansmarkedsrett

Innføring i finansmarkedsrett

Trude Myklebust
2011, Fagbokforlaget

Kapitalforhoeyelse I Henhold Til Styrefullmakt

Kapitalforhøyelse i henhold til styrefullmakt

Gina Bråthen
2014, Gyldendal Akademisk

Kjoep Og Salg Av Virksomhet

Kjøp og salg av virksomhet

Margrethe Buskerud Christoffersen
2008, Gyldendal Akademisk

Lov Om Finansiell Sikkerhetsstillelse

Lov om finansiell sikkerhetsstillelse

Karl Rosén
2011, Gyldendal Akademisk

Moderne Forretningsjus III

Moderne forretningsjus III

Harald Benestad Anderssen og Tore Bråthen (red.)
2016, Fagbokforlaget

Regnskapsloven

Regnskapsloven med kommentarer

Handeland og Schwencke
2011, Gyldendal Akademisk

Samvirkeforetak

Samvirkeforetak

Tore Fjørtoft og Ole Gjems-Onstad
2009, Gyldendal Akademisk

Selskap Kontrakt Konkurs Og Rettskilder

Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder

Festskrift til Mads Henry Andenæs
2010, Gyldendal Akademisk

Selskapsloven

Selskapsloven med kommentarer

Geir Woxholth
2005, Gyldendal Akademisk

Stiftelsesloven

Stiftelsesloven med kommentarer

Gudmund Knudsen og Geir Woxholth
2004, Gyldendal Akademisk

Tilretteleggeransvar

Tilretteleggeransvar

Olav Fr. Perland
2013, Cappelen Damm Akademisk

Valg Av Selskapsform

Valg av selskapsform

Ole Gjems-Onstad
2013, Gyldendal Juridisk

Verdipapirfondloven

Verdipapirfondloven med kommentarer

Karl Rosén
2015, Gyldendal Juridisk

Styremedl Erstatningsansvar Aksjeselskaper

Styremedlemmers erstatningsansvar i aksjeselskaper

Kristin Normann Aarum
1994, Gyldendal Juridisk

Sivilprosess

Gruppesoeksmaal

Gruppesøksmål

Berg og Nordby
2012, Gyldendal Akademisk

Markedsundersoekelser Som Bevis I Varemerke Og Markedsfoeringsrett

Markedsundersøkelser som bevis i varemerke- og markedsføringsrett

Monica Viken
2012, Gyldendal Juridisk

Meklerrollen Ved Mekling I Domstolene

Meklerrollen ved mekling i domstolene

Camilla Bernt
2011, Fagbokforlaget

Sakfoersel

Sakførsel

Knut Boye
2017, Gyldendal Juridisk

Sivilprosess

Sivilprosess

Anne Robberstad
2013, Fagbokforlaget

Voldgift

Voldgift

Geir Woxholth
2013, Gyldendal Juridisk

Voldgift I Et Noetteskall

Voldgift i et nøtteskall

Borgar Høgetveit Berg og Ola Ø. Nisja
2018, Gyldendal Juridisk

Voldgiftsloven

Voldgiftsloven med kommentarer

Borgar H. Berg (red.)
2006, Gyldendal Akademisk

Skatterett

Aktuell Bedriftsbeskatning

Aktuell bedriftsbeskatning

Gjems-Onstad og Folkvord
2013, Gyldendal Juridisk

Aktuell Merverdiavgiftsrett

Aktuell merverdiavgiftsrett

Gjems-Onstad og Dyrnes (red.)
2015, Gyldendal Juridisk

Fusjon Og Fisjon

Fusjon og fisjon

Aamelfot, Bjørken, Bjørnslett, Jacobsen, Johansen, Løfsgaard og Wilt
2015, Fagbokforlaget

Inntekt Av Virksomhet

Inntekt av virksomhet

Gregar Berg-Rolness
2009, Gyldendal Akademisk

Loenns ABC

Lønns-ABC

Oslo Kemnerkontor / Skattedirektoratet
2016

Merverdiavgift I Et Internasjonalt Perspektiv

Merverdiavgift i et internasjonalt perspektiv

Aasprong Dyrnes og Mikelsen (red.)
2017, Gyldendal Juridisk

Moderne Forretningsjus III

Moderne forretningsjus III

Harald Benestad Anderssen og Tore Bråthen (red.)
2016, Fagbokforlaget

MVA Guiden 2014

MVA-Guiden 2014

[Infotjenester]
2014, Infotjenester/NARF Ekstra

MVA Haandboken 2019

MVA-håndboken 2019

[Skattedirektoratet]
2019, Skattedirektoratet

MVA Kommentaren

MVA-kommentaren

Gjems-Onstad, Kildal, Aasprong Dyrnes, Mikelsen, Kristensen
2016, Gyldendal Akademisk

Norsk Bedriftsskatterett Rettsdata Kommentar Samling (1)

Norsk Bedriftsskatterett

Folkvord, Furuseth, Ferdowsi, Gjems-Onstad
2018, Gyldendal Juridisk

Norsk Skatteavtalerett

Norsk skatteavtalerett

Arvid Aage Skaar m.fl.
2006, Gyldendal Akademisk

Praktisk Internasjonal Skatterett Og Internprising

Praktisk internasjonal skatterett og internprising

Ole Gjems-Onstad og Eivind Furuseth (red.)
2013, Gyldendal Juridisk

Praktisk Merverdiavgiftsrett

Praktisk merverdiavgiftsrett

Gjems-Onstad, Aasprong Dyrnes og Kildal (red.)
2012, Gyldendal Juridisk

Skatt Ved Fusjon Og Fisjon

Skatt ved fusjon og fisjon

Benn Folkvord
2006, Gyldendal Akademisk

Skatteforvaltningshaandboken 2018

Skatteforvaltningshåndboken 2018

2018, Skattedirektoratet

Skattehaandboken 2018 2019

Skattehåndboken 2018/2019

2019, Skattebetalerforeningen

Skatteparadisene Og Den Internasjonale Selskapsskatteretten Rettsdata Kommentar Samling

Skatteparadisene og den internasjonale selskapsskatteretten

Gregar Berg-Rolness
2016, Gyldendal Juridisk

Skatteprosess

Skatteprosess

Ole Gjems-Onstad og Hugo Matre (red.)
2011, Gyldendal Akademisk

Skatterett For Naeringsdrivende 2017

Skatterett for næringsdrivende 2017

Arthur J. Brudvik
2017, Cappelen Damm Akademisk

Utbytte

Utbytte

Benn Folkvord
2013, Gyldendal Juridisk

Straff og straffeprosess

Strafferett Handbok

Strafferett – håndbok

Haugen og Sverdrup Efjestad
2019, Cappelen Damm Akademisk

Bevis I Straffesaker

Bevis i straffesaker Utvalgte emner

Aarli, Hedlund og Jebens (Red.)
2015, Gyldendal Juridisk

Bevisdoemmelse I Praksis

Bevisdømmelse i praksis

Eivind Kolflaath
2013, Fagbokforlaget

Bevisvurdering

Bevisvurdering Usikkerhet og sannsynlighet

Erling Eide
2016, Cappelen Damm Akademisk

DNA Bevis

DNA-bevis

Ragna Aarli
2010, Cappelen Damm Akademisk

Forbrytelser Mot Vaart Oekonomiske System

Forbrytelser mot vårt økonomiske system

Bjørn Stordrange
2014, Fagbokforlaget

Foretaksstraff

Foretaksstraff

Knut Høivik
2012, Cappelen Damm Akademisk

Fremmedkrigere

Fremmedkrigere. Forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia

Andersson, Høgestøl, Lie
2018, Gyldendal Juridisk

Handleplikt Kommandomyndighet Og Lydighetsplikt I Operativt Politiarbeid

Handleplikt, kommandomyndighet og lydighetsplikt i operativt politiarbeid

Ragnar L. Auglend
2016, Gyldendal Juridisk

Innfoering I Straffeprosess

Innføring i straffeprosess

Knut Steinar Fredriksen
2009, Gyldendal Akademisk

Norsk Spesiell Strafferett

Norsk spesiell strafferett

Magnus Matningsdal
2016, Fagbokforlaget

Straffesaksbehandling I Tingrettene

Straffesaksbehandling i tingrettene

Tor Langbach
2007, Gyldendal Akademisk

Vernet Mot Selvinkriminering I Straffeprosessen

Vernet mot selvinkriminering i straffeprosessen

Ørnulf Øyen
2010, Fagbokforlaget

Integritet Aere Kommentarsamling

Integritet og ære. Festskrift til Henry John Mæland

Matningdal og Strandbakken
2019, Gyldendal Juridisk