Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn

Hjelpevideoer

I disse videoene vil du lære hvordan du kan bruke alle mulighetene som ligger i Rettsdata, og hvordan du kan knytte dem enkelt sammen for å løse de juridiske oppgavene som utgjør hverdagen din. Videoene er delt opp i læringsmål. Du kan velge å se alle for å få en innføring i tjenesten, eller bare de videoene som handler om det du lurer på.

Læringsmål 1: Du vil være i stand til å gjennomføre søk for å få oversikt over relevante rettskilder
Læringsmål 2: Du vil være i stand til å anvende sjekklister, veiledninger og maler for å løse juridiske oppgaver
Læringsmål 3: Du vil være i stand til å anvende saksmappearkivet og lage juridisk utdrag
Læringsmål 4: Du vil være i stand til å anvende utvalgte kilder og funksjoner

Hjelpevideoer

I disse videoene vil du lære hvordan du kan bruke alle mulighetene som ligger i Rettsdata, og hvordan du kan knytte dem enkelt sammen for å løse de juridiske oppgavene som utgjør hverdagen din. Videoene er delt opp i læringsmål. Du kan velge å se alle for å få en innføring i tjenesten, eller bare de videoene som handler om det du lurer på.

Læringsmål 1: Du vil være i stand til å gjennomføre søk for å få oversikt over relevante rettskilder
Læringsmål 2: Du vil være i stand til å anvende sjekklister, veiledninger og maler for å løse juridiske oppgaver
Læringsmål 3: Du vil være i stand til å anvende saksmappearkivet og lage juridisk utdrag
Læringsmål 4: Du vil være i stand til å anvende utvalgte kilder og funksjoner

Introduksjon til Rettsdata

I videoene vil du lære hvordan du kan bruke alle mulighetene som ligger i Rettsdata og hvordan du kan knytte dem enkelt sammen for å jobbe mer effektivt.

Klikk deg inn på hvert læringsmål for å se alle leksjonene som handler om det temaet.

Se introduksjonsvideoene om Rettsdata

Hvordan gjøre gode rettskildesøk

Her vil du lære mer om effektivt og raskt rettskildesøk i Rettsdata.

Leksjon 1: Rettskildesøk via Norsk Lovkommentar til en paragraf
Leksjon 2: Rettskildesøk via paragraf
Leksjon 3: Rettskildesøk i det juridiske biblioteket
Leksjon 4: Global- og avansert rettskildesøk

Hvordan bruke maler og veiledninger

Her vil du lære hvordan å bruke sjekklister, veiledninger og maler for å løse juridiske oppgaver.

Leksjon 5: Oversikt over mulighetene i Maler & verktøy
Leksjon 6: Løs en praktisk oppgave effektivt med veiledning/sjekkliste, maler og relevante kilder
Leksjon 7: Smarte og effektive funksjoner i webmaler

Hvordan lage juridisk utdrag/egne mapper

Her vil du lære hvordan du lager et juridisk utdrag/egne mapper

Leksjon 8:
Opprette en saksmappe og samle relevante kilder
Leksjon 9: Lag et komplett juridisk utdrag
Leksjon 10: Endre rekkefølge og implementere eksterne kilder
Leksjon 11: Ferdigstillelse med bokmerker og OCR-behandling

Hvordan bruke utvalgte kilder og funksjoner

Her vil du lære å anvende utvalgte kilder og praktiske funksjoner i Rettsdata.

Leksjon 12: Verktøylinje og snarveier
Leksjon 13: Kilder og innhold på engelsk
Leksjon 14: Lovspeil
Leksjon 15: Redaksjonelt utvalgte kilder + aktuelt og nyheter