Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn

Oppdaterte juridiske kilder tilpasset kommunens tjenesteområder

Rettsdata Kommune

Rettsdata Kommune er skreddersydd for saksbehandlere i kommunen, og er et komplett juridisk oppslagsverk og arbeidsverktøy. Effektivt, trygt og kvalitetssikret!

Rettsdata Kommune samler det nødvendige av oppdaterte forvaltingsrettslige- og juridiske kilder fullt søkbart på ett sted. Alt innhold er krysslenket slik at du lettere kan se sammenhenger, navigere i relevante rettskilder og jobbe mer effektivt. Alle lover er kommentert med Norsk Lovkommentar.

Rettskildene er er strukturert etter kommunens tjenesteområder, slik som teknisk/eiendom, helse, sosial, omsorg, oppvekst, kultur, næringsvirksomhet, anskaffelser, forvaltningsrett, arbeidsforhold og HMS.

I dette abonnementet inngår

iconRettskilder

Lover, forskrifter, forarbeider og rettsavgjørelser, vedtak og uttalelser. Alt innhold er krysslenket slik at du lettere kan se sammenhenger, navigere i relevante rettskilder og jobbe mer effektivt

iconNorsk Lovkommentar

Oppdaterte kommentarer til alle rettskilder som omfattes av kommunens tjenesteområder. Norsk Lovkommentar er det eneste komplette kommentarverket til Norges lover - skrevet av landets fremste jurister

iconFaglitteratur - Leveres som tillegg

Over 60 kommentarutgaver og juridiske fagbøker fra Gyldendal Akademisk, Cappelen Damm og Fagbokforlaget

iconGratis kurs
Lær mer om kildeutvalget i Rettsdata
Prøv Rettsdata gratisBestill Rettsdata Kommune

Emner i Rettsdata Kommune

Teknisk, Eiendom

Helse, Sosial, Omsorg

Oppvekst

Kultur

Næringsvirksomhet

Anskaffelser

Forvaltningsrett

Arbeidsforhold, HMS

Kilder for en trygg og effektiv saksbehandling

Rettsdata Kommune passer for deg som har behov for å sikre trygg, enkel og kvalitetssikret saksbehandling. Med abonnement på Rettsdata Kommune får du tilgang til disse rettskildene:

iconHovedområder produktet dekker:

Teknisk eiendom, Helse, Sosial, Omsorg, Oppvekst, Kultur, Frivillighet, Næringsvirksomhet, Anskaffelser, Forvaltningsrett, Arbeidsforhold og HMS.

iconSøkbare rettskilder:

Forarbeider, Lover, forskrifter, rettsavgjørelser, dybdekilder, tidsskrifter & litteratur

iconTilhørende kilder fra forvaltningen

Fylkesnemndsavgjørelser, fylkesmannssaker, rundskriv og veiledere fra departementene/direktoratene, alle KOFA-avgjørelser m.m.

iconNorsk Lovkommentar

Kommentarene til lovteksten kan bidra som støtte til saksbehandlingen.

Prøv gratis

Innhold i Rettsdata Kommune

Alle de relevante kildene og kommentarene er strukturert etter kommunens tjenesteområder (bør sikkert formuleres bedre/ lengre). [kommer mer, legg inn evt. bilde og lenke til side med fullstendig oversikt]

Faglitteratur i Rettdata Kommune

Over 60 kommentarutgaver og juridiske fagbøker digitalt tilgjengelig og koblet direkte til lovparagrafer, slik at du enkelt finner kapitler og avsnitt for den aktuelle problemstillingen du jobber med.

Utvalg bøker som er inkludert i Rettsdata Kommune

Utforsk andre produkter

iconRettsdata Komplett

Alle våre produkter samlet i én pakke, inkludert Norsk Lovkommentar

Klar for å komme i gang?

Kom i gang med Rettsdata i dag, eller kontakt oss for å diskutere et tilbud skreddersydd din bedrift.

Kontakt ossKjøp Kommune

Klar for å komme i gang med Rettsdata?

Kom i gang med Rettsdata Kommune og opplev hvordan det kan gjøre arbeidshverdagen din enklere! Alt innhold er krysslenket slik at du kan jobbe mer effektivt.

Kontakt oss for å diskutere et tilbud skreddersydd din kommune.