Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Magasinet
Prøv gratisLogg inn

Oppdaterte juridiske kilder, tilpasset kommunens tjenesteområder

Rettsdata Kommune

Rettsdata Kommune tilbyr enkle oppslag og skal bidra til kvalitetssikret saksbehandling. Rettsdatas lovkommentarer hjelper deg å enklere forstå lovteksten.

Bestill nå
iconMaler og verktøy

Dokumentmaler, sjekklister og regelverk for saksbehandlere og jurister i norske kommuner

iconNorsk Lovkommentar

Oppdaterte kommentarer til alle rettskilder som omfattes av Kommune

iconKontinuerlig oppdaterte rettskilder

Lover, forskrifter, forarbeider og rettsavgjørelser, inkludert vedtak og uttalelser fra forvaltningen. Rettskildene oppdateres kontinuerlig.

iconFaglitteratur Kommune

Leveres som tillegg: 40 kommentarutgaver og juridiske fagbøker

Prøv gratis

Redaksjonene i Rettsdata Kommune

Rettsdata Revisjon utvikles i samarbeid med eksperter innenfor kommunenes tjenesteområder...

image

Kilder for en trygg og effektiv saksbehandling

(tekst?)

iconHovedområder produktet dekker:

Teknisk/Eiendom, Helse, Sosial, Omsorg, Oppvekst, Kultur, Frivillighet, Næringsvirksomhet, Anskaffelser, Forvaltningsrett, Arbeidsforhold og HMS.

iconSøkbare rettskilder:

Forarbeider, Lover, forskrifter, rettsavgjørelser, dybdekilder, tidsskrifter & litteratur

iconNorsk Lovkommentar

Kommentarene til lovteksten kan bidra som støtte til saksbehandlingen.

iconTilhørende kilder fra forvaltningen

Fylkesnemndsavgjørelser, fylkesmannssaker, rundskriv og veiledere fra departementene/direktoratene, alle KOFA-avgjørelser m.m.

Prøv gratis

Innhold i Rettsdata Kommune

Alle de relevante kildene og kommentarene er strukturert etter kommunens tjenesteområder (bør sikkert formuleres bedre/ lengre). [kommer mer, legg inn evt. bilde og lenke til side med fullstendig oversikt]

Rask og effektiv malutfylling

Vår nye utfyllingsteknologi for maler er både enkel og rask å bruke. Med den nye løsningen har du full oversikt over innholdet og helheten mens du fyller ut, noe som gjør prosessen trygg og effektiv. Etter utfylling kan du laste ned malen i Word eller som PDF, eller sende den til Google Drive. Gjennom smarte funksjoner som integrasjon med Proff hentes opplysninger inn automatisk. Rettsdata lanserer også snart digital signering med Brevio.

iconkryptert og sikkert
iconkvalitetssikret og oppdatert
Prøv gratis

«Når du får en sak innenfor et fagområde du ikke vanligvis jobber med, er det enkelt å raskt lese seg opp og få tilgang til de malene og verktøyene du trenger for å bistå klienten.»

image-selected-by

Tone Helene Natland Garnås, redaksjonssjef

Faglitteratur i Kommune (må oppdateres)

Med over 40 kommentarutgaver og juridiske fagbøker har du ditt digitale fagbibliotek direkte tilgjengelig i Rettsdata. Leveres som tillegg til Rettsdata Kommune. Samlingen omfatter kommentarutgaver og faglitteratur fra Cappelen Damm Akademisk, Fagbokforlaget og Gyldendal Akademisk og flere samarbeidende norske forlag - og den utvides kontinuerlig med nye og reviderte utgaver.

image

Tittel

Tittel

Beskrivelse

image

Utforsk andre produkter

iconRettsdata Komplett

Alle våre produkter samlet i én pakke, inkludert Norsk Lovkommentar

Klar for å komme i gang?

Kom i gang med Rettsdata i dag, eller kontakt oss for å diskutere et tilbud skreddersydd din bedrift.

Kontakt ossKjøp Revisjon

"Min erfaring med Rettsdata er utelukkende positiv. Den gode kundeservicen er av stor betydning. Man får alltid rask og god hjelp når man ringer. Jeg vil særlig fremheve min kontaktperson som har strukket seg langt ut over hva man med rimelighet kunne forventet, og hjulpet meg langt ut over vanlig arbeidstid for å lose meg i mål innenfor en frist jeg hadde."

image-selected-by

Kjersti Patricia Amundsen, Advokat

Kommune

Tekst